Meny

Fleksibel pensjonssparing

pensjon hanne
Skal du spare til pensjon er vårt beste råd - kom i gang! Du kommer jo alltid til å være deg, så hvorfor planlegge for noe annet?
I en fleksibel løsning bindes ikke pengene frem til pensjonsalderen. Det er ingen begrensninger på hvor mye du kan spare i løpet av et år, og du kan ta ut pengene når og hvordan du vil. Du får derimot ingen skattefordeler i spareperioden, slik som i IPS.

Du kan spare i forskjellige produkter, deriblant vårt gode pensjonsfond Lev Mer.
Spar til pensjon i fondet Lev Mer
Her får du automatisk den blandingen av aksjer og renter som er best tilpasset din alder. I tillegg er det billigere enn de fleste sammenliknbare fond og pensjonsprodukter.

Med Lev Mer får du:
  • Sparing tilpasset alder:
    • Mulighet for god avkastning, med mest sparing i aksjer frem mot 50 år, deretter gradvis reduksjon av aksjeandelen mot pensjonsalder. Til slutt sparer du mest i rentefond
  • En fondsløsning bestående av indeksfond og aktivt forvaltede rentefond
  • Du kan ta ut pengene ved behov
  • Prisen er på kun 0,35 % per år i forvaltningshonorar
  • Minste sparebeløp er 100 kroner
» Les mer og start sparing i Lev Mer
Se også