• Chatbot
 • Hjelp og veiledning
 • Finn ditt DNB-kontor
 • Avtal møte

Investeringskonto

Med Investeringskonto kan du handle fond og aksjer innenfor kontoen uten at det utløses skatt på eventuelle gevinster. Skatteplikt oppstår først ved uttak fra investeringskontoen.

mann og kvinne prater med bok i hånden
 • Få bedre oversikt

 • Handle fond og aksjer uten at det utløses skatt. Skatten utløses ikke før du tar ut pengene av investeringskontoen.

Bygg din egen portefølje

Med Investeringskonto har du tilgang til både verdipapirer og fond i samme løsning. Slik kan du enkelt sette sammen en portefølje som passer dine ønsker og preferanser.

Du handler med din Investeringskonto via dnb.no. Herfra kan du handle fond fra mange anerkjente forvaltere, enkeltaksjer og andre børsnoterte produkter på et utvalg børser, også utenfor EU/EØS. Det utløses ikke skatt så lenge salg, fondsbytter og verdipapirhandel skjer innenfor Investeringskontoen.

Få full oversikt over dine investeringer med beholdningsrapporten i nettbanken. DNB Liv leverer deg årlig en ferdig utfylt årsoppgave som du kontrollerer mot skattemeldingen.

Passer for deg som ønsker:

 • En samlet langsiktig spare- og investeringsløsning for aksjer og fond uten begrensning til EU/EØS
 • Å gjøre endringer på porteføljen uten at det utløser beskatning
 • Mulighet for å tilpasse aksjeandel (risiko) uten at det utløser skatt
 • Å velge hvem som skal være eier, forsikret, betaler eller utbetalingsmottaker
 • Sparing uten bindingstid
 • Mulighet for en fleksibel inn- og utbetalingsplan

Viktig å vite:

 • Innestående på Investeringskonto inngår i skattepliktig formue
 • Ved avslutning av Investeringskontoen må du skatte av avkastningen
 • Ved uttak fra Investeringskontoen må du skatte av en forholdsmessig andel av avkastningen
 • Avkastning beskattes etter gjennomsnittlig aksjeandel målt 1.1. hvert år
 • Avtalens aksjeandel og innskutt beløp danner grunnlag for beregning av skjermingsfradrag
 • Du har ikke stemmerett på generalforsamlinger for aksjer eid innenfor Investeringskonto

Kostnader:

Investeringskonto

Etablerings- og innbetalingskostnad

0 %

Årlig plattformhonorar*:

Aktivt forvaltede aksjefond:

0,30 %

Indeksfond:

0,10 %

Kombinasjonsfond:

0,25 %

Rentefond:

0,20 %

Alle fondene har et årlig forvaltningshonorar. Dette finner du i fondets prospekt eller i fondsoversikten.

Ingen kostnader ved kjøp og salg av fond med norsk valuta

Kurtasje ved aksjehandel på nett

0,05% minimum 79 kr

Det belastes risikopremie for forsikringssummen (1 % av forsikringsverdien) som utbetales ved dødsfall

Eksempel på risikopremie med sparesaldo 100 000 kroner (forsikringssum 1 000 kroner):

30 år :0,57 kr

40 år: 0,97 kr

50 år: 2,22 kr

60 år: 6,07 kr

70 år: 17,98 kr

80 år: 54,78 kr

*Plattformhonorar er for tilgang til handelsplattformen til DNB og administrasjon av produktet. Størrelsen på plattformhonoraret bestemmes av om du sparer i aktivt forvaltede aksjefond, indeksfond, kombinasjonsfond eller rentefond. Plattformhonorar for pensjonsprofiler blir beregnet etter samme prinsipp. Pensjonsprofiler med aktiv forvaltning og aksjeandel fra 80 til 100 prosent, betaler samme plattformhonorar som aktivt forvaltede aksjefond. Pensjonsprofiler med aktiv forvaltning og fra 20 inntil 80 prosent aksjer, betaler samme plattformhonorar som kombinasjonsfond.

**Følger DNB Markets' satser til enhver tid

Vilkår og faktaark:

Investeringskonto er et spareforsikringsprodukt og leveres av DNB Livsforsikring AS.

DNB Bank er distributør av Investeringskonto. DNB Livsforsikring dekker de faktiske kostnadene ved distribusjon med et påslag på fem prosent.

Se vår prisliste for spareprodukter her

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.

Spørsmål og svar om investeringskonto

EU-klassifisering av fond

Offentliggjøringsforordningen (SFDR) trådte i kraft i EU 10. mars 2021. Denne har gjort det enklere å sammenligne finansielle produkter og tjenester fra et bærekraftperspektiv, gjennom enhetlig informasjon og økt transparens.

Regelverket stiller krav til klassifisering av fond og pensjonsprofiler og inkluderer forskjellige kategorier avhengig av investeringsfokus og hvordan forvaltningen gjøres.

Våre fondsprodukter

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB