• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Prismodell for fond i DNB

Med DNBs prismodell splittes kostnadene til fondssparing i to: Forvaltningshonorar til fondets forvalter og plattformhonorar til DNB for tjenestene vi tilbyr deg.

Mann og dame sitter ved bord og ser på grafer

DNBs prismodell gjelder for alle norskregistrerte DNB-fond. Prismodellen gjør det enklere å se hva du betaler til hvem for fondssparing. Med DNBs prismodell splittes kostnadene til fondssparing i to:

  1. Forvaltningshonorar til fondets forvalter
  2. Plattformhonorar til DNB for tjenestene vi tilbyr deg

Forvaltningshonorar belastes fondet, og du kan selv velge hvordan du vil betale plattformhonorar som belastes hvert kvartal. Du kan velge belastning av fondet eller trekk fra din konto i DNB. Velger du belastning av fondet, gjøres det et lite salg av fondsandeler for å dekke plattformhonoraret. Valget tar du enkelt i Spare-appen eller i nettbanken. Plattformhonoraret betales kvartalsvis.

Kunder under 18 år vil ikke bli belastet plattformhonorar, og vil dermed få lavere fondskostnad.

Se priser på fond DNB tilbyr

Hva betyr dette i praksis?

Hvilken betalingsmetode er riktig for deg?

Spareavtaler i fond

Oversikt over DNBs fondspriser

Valg av betalingsmetode

Dersom du ikke velger betalingsmetode for plattformhonorar, vil trekk fra din konto i DNB gjennomføres. Har du ikke en konto i DNB, vil plattformhonorar belastes fondet ved innløsning av fondsandeler.

Spørsmål og svar om DNBs prismodell for fond

Jenter som sitter i sofa

Få oversikt over ulike fondstyper

Priseksempler på fond med DNBs prismodell.

Eksempel på prisendring aktivt forvaltede aksjefond:

Eksisterende totalpris

Ny totalpris

Prisreduksjon

Nytt forvaltningshonorar

Nytt plattformhonorar

DNB Global A

1,20 %

1,15 %

0,05 %

0,85 %

0,30 %

DNB Teknologi A

1,20 %

1,15 %

0,05 %

0,85 %

0,30 %

Eksempel på prisendring indeksfond:

Eksisterende totalpris

Ny totalpris

Prisreduksjon

Nytt forvaltningshonorar

Nytt plattformhonorar

DNB Global Indeks A

0,20 %

0,20 %

0,10 %

0,10 %

DNB Klima Indeks A

0,30 %

0,20 %

0,10 %

0,10 %

Eksempel på prisendring kombinasjonsfond:

Eksisterende totalpris

Ny totalpris

Prisreduksjon

Nytt forvaltningshonorar

Nytt plattformhonorar

DNB Aktiv 50 A

0,95 %

0,90 %

0,05 %

0,65 %

0,25 %

DNB Aktiv 80 A

1,10 %

1,05 %

0,05 %

0,75 %

0,30 %

Eksempel på prisendring rentefond:

Eksisterende totalpris

Ny totalpris

Prisreduksjon

Nytt forvaltningshonorar

Nytt plattformhonorar

DNB Aktiv Rente

0,50 %

0,40 %

0,10 %

0,20 %

0,20 %

DNB Obligasjon A

0,50 %

0,40%

0,10 %

0,20 %

0,20 %

DNB innførte ny prismodell for fond 1. januar 2023.

Eksempler på hva plattformhonorar utgjør i kroner

Beløp i aktivt forvaltet aksjefond

Kvartalsvis plattformhonorar

Årlig plattformhonorar

100 000 kr

75 kr

300 kr

60 000 kr

45 kr

180 kr

Beløp i indeksfond

Kvartalsvis plattformhonorar

Årlig plattformhonorar

100 000 kr

25 kr

100 kr

60 000 kr

15 kr

60 kr

Oppdaterte vilkår

Fond fra andre fondselskaper enn DNB

DNB tilbyr også en rekke eksterne fond, dette er fond fra andre fondsselskaper enn DNB. Disse er tilgjengelig på våre plattformer. Fondsutvalget består av både fond med gammel og ny prismodell. Alle fondene vil gradvis endres til ny prismodell i henhold til signaler fra Finanstilsynet, men dette vil ta noe tid.

Les mer om DNBs prismodell for fond på DNB Nyheter

DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB