• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

DNB Global Emerging Markets Indeks

DNB Global Emerging Markets Indeks er et indeksnært aksjefond som investerer i fremvoksende markeder over hele verden.

Rio de Janeiro Brasil
  • Investerer i fremvoksende markeder over hele verden

  • Indeksnært aksjefond

  • Minstekjøp på 100 kroner

Du kjøper DNB Global Emerging Markets Indeks fra PC eller i Spare-appen.

DNB Global Emerging Markets Indeks

DNB Global Emerging Markets Indeks er et indeksnært aksjefond som investerer i fremvoksende markeder. Fremvoksende markeder er de landene, eller økonomiene som er i en overgangsfase mellom utviklingsland og utviklede land. Fondet har størst investeringer i landene Kina, India, Taiwan, Sør-Korea og Brasil.

Fondet søker å gi en sammensetning tilsvarende fondets referanseindeks, MSCI Emerging Markets Index.

Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen, og fondet vil ha sammensetning og risiko omtrent som referanseindeksen.

Selskaper som eventuelt ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde.

Minstebeløp for kjøp er 100 kroner. Med en spareavtale i fond vil sparingen din gå automatisk hver måned.

Passiv forvaltning

Passiv forvaltning (indeksforvaltning) innebærer at fondets investeringer følger en bestemt referanseindeks. Blant annet fordi indeksfondet ikke har forvaltere som prøver å skape meravkastning i forhold til indeksen, er kostnadene lavere enn for aktivt forvaltede fond.

Kostnader for DNB Global Emerging Markets Indeks A

  • Årlig kostnad: 0,36 %
  • Løpende kostnad: 0,26 %
  • Plattformhonorar: 0,10 %

Priseksempel: For et beløp på 100 000 kroner investert, vil plattformhonoraret utgjøre 100 kroner og løpende kostnader utgjøre 260 kroner i løpet av ett år. Totalt 360 kroner per år.

Prismodell for fond

Indeksforvaltning i DNB

Eivind Aukrust leder indeksforvaltningen i DNB Asset Management. Han jobber sammen med Erling Syversveen Lie som er junior porteføljeforvalter.

Sammen har de omfattende finansbakgrunn fra NBIM, trading og forvaltning av hedgefond. De har utdanning innen industriell matematikk med spesialisering i finans og teknisk kybernetikk.

Sparerådgivning

Ønsker du rådgivning?

Finn ut hvilken investeringsform som er riktig for deg. Våre rådgivere tar utgangspunkt i hele din økonomi og hva du ønsker å få ut av din sparing.

  • Avtal rådgivningsmøte
Spareapp

Spare-appen

Den enkleste måten å kjøp fond og holde oversikt over sparingen din på, er i appen Spare.

DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko og forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Bærekraft i fond og i vår rådgivning

Kvinne sitter på en stein

SFDR er forordningen i EUs handlingsplan for bærekraftig finans. SFDR skal sørge for at finansinstitusjoner publiserer finansielle produkters investeringsstrategi, investeringsformål og faktiske investeringer.

Se flere fond her

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech Blog

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.noJobb hos oss

© DNB