• Chatbot
  • Kundeservice

Dag-til-dag markedsrente

En standardisert og nøytral rentefastsettelse for den enkelte valutasort.

Sedler i mange ulike valutasorter

Den mest handlede valutasorten i verden er USD, som er involvert i godt over 80 % av all valutahandel. (Foto: John McArthur/ Unsplash)

Daglige kvoterte rentesatser for ulike valutasorter

Dag-til-dag markedsrente representerer en standardisert og nøytral rentefastsettelse for den enkelte valutasort. Renten kvoteres daglig til fastsatte tidspunkter i markedet for den aktuelle valutaen. Referanserenten med historiske data kan hentes fra Reuters eller andre informasjonstjenester.

Banken kan også bruke annen tilsvarende kilde ved fastsettelse av referanserenten, forutsatt at kilden representerer en rente som publiseres og som er alminnelig brukt i markedet for den aktuelle valutasort. For valuta der det ikke eksisterer en offisiell rentefastsettelse eller et velutviklet marked for renter, vil banken selv fastsette Referanserenten.

Vi tar forbehold om at renteberegningen for Dag-til-dag markedsrente kan være ulik for ulike produkter. Ta kontakt med en rådgiver i banken ved spørsmål knyttet til dette.

Valutasorter som rentesettes

Dame på flyplassen

Enkelte mindre land setter ikke renter selv. I disse landene setter DNB både BID (tilbudsrente) og ASK (etterspørselsrente) .

Land uten rentesetting

Mange perifere land er stengt for utenlandske banker eller mangler et utviklet interbankmarked, hvilket betyr at de ikke har etablert en fremgangsmåte for å sette en nasjonal offentlig fiksing. Likevel er det banker i noen av disse landene som oppgir rentesatser, men disse rentene er ikke like pålitelige som en offentlig fiksing. I land uten rentesetting eller prisingskilder setter DNB både BID (tilbudsrente) og ASK (etterspørselsrente).

Spørsmål og svar om rentesetting - market making

Kontaktinformasjon valuta og renter

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB