• Chatbot
  • Kundeservice

Framtidig renteavtale - F.R.A

Inngå en renteavtale om en fast rente for en bestemt periode.

Markets meglerhall
  • Gir deg en avtalt rente uavhengig av renteutvikling

  • Skaper forutsigbarhet

  • Vi tilbyr renteavtaler (FRA) i de fleste valutaer

Kontakt Risk Advisory

Hva er en framtidig renteavtale?

En framtidig renteavtale, eller Forward Rate Agreement (F.R.A), er en kontrakt mellom banken og bedriften som gir bedriften en avtalt rente på lån og plasseringer uavhengig av om markedsrenten utvikling. Forklaringen ligger med andre ord i navnet. Du avtaler en fast rente for et gitt periode. Basis for opprettelse av den aktuelle rentesatsen er den nåværende markedsrenten.

Hva er fordelen ved å inngå en renteavtale?

Renteavtaler er interessant for bedrifter som ønsker å unngå usikkerhet knyttet til fornyelse av lån med flytende rente (NIBOR-basert rente). Ved å inngå en renteavtale kan bedriften sette en øvre grense for renten på fremtidige lånefornyelser (eksklusive margin) og også en nedre grense for planlagte plasseringer. Dette skaper forutsigbarhet og tillater dere å fokusere på deres kjernekompetanse.

Hvorfor inngå en avtale med DNB Markets?

Vi er Norges største bank på valuta størst på framtidige renteavtaler. Vi inngår i dag renteavtaler i de aller fleste valutaer, inkludert i norske kroner. Renteavtaler har normalt en løpetid opp mot to år. Vårt Risk Advisory-team har bred erfaring med FRA og kan bistå med risikostyring og rådgivning.

Ønsker du å lære mer om rente- og valutasikring?

DNB Markets tilbyr bedriftskunder flere ulike metoder for sikring og eliminering av rente - og valutarisiko. Ta kontakt med oss for å finne den riktige metoden for deres drift. Vi tilbyr også kurs og opplæring i håndtering av råvare, rente og valutarisiko.

Våre tjenester

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB