• Chatbot
  • Kundeservice

Rente- og valutaskolen er tilpasset bedrifter

Rente- og valutaskolen

Et praktisk kurstilbud for deg som vil styre finansiell markedsrisiko.

  • Gir en grundig forståelse av valuta- og rentemarkedet

  • Forstå din bedrifts eksponering mot råvarepriser

  • Lær fra landets dyktigste på området

Meld deg på kurs her
Meld deg på kurs her

Hvem passer kurset for?

Mange selskaper har direkte eksponering mot valutakursendringer, og rente-endringer. Sikringshandel og strategi bør derfor være interessant for mange bedrifter. Ønsket om å dempe usikkerhet knyttet til endringer i valutakurser og renter er bakgrunnen for kurset rente- og valutaskolen. Kurset passer for alle som jobber innenfor bedriftsledelse, finans, økonomi, eller salg og innkjøp som ønsker å lære mer om råvaremarkedene og risikostyring.

Rente og valutaskolen er delt inn i tre deler. Del I og II gir en grundig forståelse av valuta- og pengemarkedene og de instrumentene som benyttes. Vi går grundig gjennom hvordan kursdannelsen skjer i markedet, grunnleggende og avanserte valuta- og pengemarkedsinstrumenter samt hvordan bruke instrumentene.

Del III av Rente- og Valutaskolen gir en praktisk innføring i risikostyring og utvikling av finansstrategi. Delen ser først på hvordan rente og valutarisiko kan kartlegges. Deretter jobber vi med utvikling av finansstrategi for å kunne styre den finansielle risikoen i selskapet.

Kursets konkrete innhold

Våre forelesere kan rente- og valutamarkedet

Foreleserne ved DNB Markets Rente- og Valutaskole er bankens egne medarbeidere som til daglig arbeider med utfordringer knyttet til marked, risikostyring og kundenes posisjonering. Du er dermed sikret oppdatert kunnskap knyttet opp mot en rekke virkelige eksempler.

Presentasjon av forelesere

Rente- og valutaskolen

Kursavgift

Del I: NOK 5.400,-

Del II: NOK 5.400,-

Del III: NOK 11.900,-

.

Merk: Reiseutgifter kommer i tillegg

Rente- og valutaskolen - Når og hvor?

Dato Sted

Del I

26. - 27. oktober 2021 - FULLBOOKET!

7. - 8. mars 2022

Sanner Hotell, Gran på Hadeland

Del II

29. - 30. november 2021 - FULLBOOKET!

25. - 26. april 2022

Sanner Hotell, Gran på Hadeland

Del III

12. - 15. juni 2022 - FULLBOOKET!

28. - 31. august 2022

Nyvågar Rorbuanlegg, Lofoten

Avmelding senere enn 14 dager før kursstart belastes med halv kursavgift.

Råvareskolen

Kurset er relevant for bedrifter som handler råvarer eller er eksponert mot råvarepriser. Råvareskolen sitt formål er å lære hvordan forstå risiko forbundet med eksponering mot råvarepriser, og motpartsrisiko. Videre er fokuset knyttet til å håndtere denne risikoen.

  • Les mer og meld deg på

Få hjelp til å styre finasiell risiko

Vår Risk Advisory-avdeling tilbyr bedrifter bistand til å styre finansiell risiko som følge av valuta-, rente- og råvareeksponeringer. Vi gjør alt fra kartlegging og kvantifisering av risiko til utforming og implementering av finansstrategier.

Snarveier til våre tjenester

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB UngDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB