• Chatbot
  • Kundeservice

Rentesikring

Endringer i rentenivået kan få store konsekvenser for belånte bedrifter. Sørg for å sikre din bedrift!

En som sitter foran skjerm med grafer
  • Sikrer bedriften mot effekten av rentesvingninger

  • Gir mulighet til å utnytte forventinger i rentemarkedet

  • Bidrar til større forutsigbarhet

Kontakt Risk Advisory

Hva er rentesikring?

Rentesikring handler om å begrense effekten av svingninger i markedsrentene. En renteøkning kan ha store konsekvenser for et høyt belånt selskap. Det er utviklet en rekke finansielle instrumenter for styring av renterisiko. Formålet med bruken kan være:

  • å sikre seg mot rentesvingninger
  • å tilpasse låneporteføljen til forventninger om fremtidig renteutvikling

De fleste sikringsprodukter er fleksible ettersom de knyttes ”utenpå” allerede eksisterende låneavtaler eller øvrige rentebærende balanseposter. Den opprinnelige låneavtalen berøres ikke og finansieringen kan stamme fra hvilken som helst lånekilde. Sikringsproduktene kan enkelt tilpasses den enkelte kundes behov.

Hvorfor rentesikre?

Endringer i norsk økonomi og internasjonale renter påvirker de norske rentenivåene. Norske bedrifters resultater blir direkte påvirket av endringer i rentenivået, og det er derfor viktig å styre effektene av dem.

Mer forutsigbare kontantstrømmer

Forutsigbarhet i kontantstrømmer har blitt stadig viktigere for styret og eiere av bedrifter. Som et resultat av dette har etterspørselen og kravene til oss som rådgivere på rentestyring økt kraftig. DNB Markets besitter bred kompetanse om risikostyring av låneporteføljer. Bruken av ulike typer rentederivater har økt i takt med behovet for risikostyring. Det finnes nå nesten ubegrensede muligheter til å styre risiko med ulike produkter og kombinasjoner av disse.

Våre rådgivere kan sette opp en rentestrategi

Våre erfarne rådgivere hjelper deg å utforme og implementere en strategi for rentesikring. Vi tilbyr også bistand i forbindelse med daglig styring av din bedrifts rente- og valutaeksponering. Med god risikostyring får du forutsigbarhet og ro til å fokusere på driften. Vi har omfattende erfaring fra mange bransjer, som eiendom, handel, industri, shipping, olje m.m.

Les mer ulike produkter for rentesikring nederst på siden eller ta kontakt med Risk Advisory.

Vi tilbyr renteavtaler som tilpasses underliggende lån

Vi tilbyr ulike renteavtaler priset med NIBOR (eller tilsvarende rente i aktuell valuta) som referanserente. Avtalene tilpasses det underliggende lånet med hensyn til nedbetalingsstruktur, renteterminer og bindingsperiode. Avtalene regulerer betingelsene for de gjensidige betalingsstrømmene mellom banken og kunden. Som hovedregel vil den ene part betale flytende rente.

Renteavtaler åpner for betydelig fleksibilitet i lånestyringen

Den faste rentesatsen bestemmes ut fra rentenivå ved avtaleinngåelsen. Ettersom gjenværende løpetid av avtalen etter hvert blir kortere og rentenivåene endres, vil markedsverdien på avtalene også endres. Avtalen kan også avsluttes på hvilket som helst tidspunkt, uten at den underliggende finansieringen endres. Slik kan fordelingen av lån med fast og flytende rente i låneporteføljen endres uten at refinansiering er nødvendig. Bruk av renteavtaler åpner for en betydelig fleksibilitet i lånestyringen. Dette er også årsaken til den stadig økende bruken av slike produkter.

Rente- og valutaskolen lærer deg å styre finansiell risiko

Vår Rente- og valutaskole er et praktisk kurstilbud for bedrifter som ønsker bedre styring av finansiell markedsrisiko. Kurset gir en grundig forståelse av valuta- og pengemarkedene i tillegg til instrumentene som benyttes for å styre risiko.

Våre produkter og tjenester for rentesikring

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB