• Chatbot
  • Kundeservice

Denne siden retter seg mot bedrifter og profesjonelle investorer.

Obligasjoner og sertifikater

Vi tilbyr innhenting av kapital, samt investeringsmuligheter i det globale gjeldsmarkedet.

  • Bred dekning innen både High Yield og Investment Grade

  • Tilrettelegger alle typer sertifikater og obligasjoner

  • Et av Norges fremste analysemiljøer

Ta kontakt med Fixed Income Sales
Ta kontakt med Fixed Income Sales

Låneopptak gjennom obligasjoner eller sertifikater

Obligasjonslån og sertifikatlån er verdipapirer som benyttes til finansiering. Både Obligasjonslån og sertifikatlån kan brukes som et alternativ til vanlig banklån, eller som et tillegg for å spre risikoen knyttet til banklånet.

Hva kjennetegner obligasjoner og sertifikater?

Begge lånetypene er omsettelige rentebærende verdipapirer. I utgangspunktet er produktene ganske like, men sertifikater har kortere løpetid og er gjerne mer standardiserte enn obligasjonslånene. Lånene er normalt avdragsfrie og tilbakebetales i sin helhet ved forfall.

Hvem utsteder obligasjonslån?

Typiske utstedere er store selskaper, banker, boligkredittforetak, kommuner, og fylkeskommuner. Et obligasjonslån kan være usikret, sikret eller garantert av et annet selskap enn utstederen. For finansforetak klassifiseres obligasjonsgjelden i henhold til egne kapitaldekningsregler. Klassifiseringen avgjør investors status ved eventuelt mislighold.

Hvor kan obligasjoner handles?

De fleste obligasjoner og sertifikater er notert på Oslo Børs, Nordic ABM eller utenlandske markedsplasser. Dette betyr at de kan handles gjennom banker og private meglerforetak.

Kan privatpersoner investere i obligasjoner?

Ja, men for å senke risiko og gjøre investeringsbeløpet overkommelig anbefaler vi privatpersoner å investere i obligasjonsfond, eller andre typer rentefond. Et fond vil kjøpe andeler i ulike obligasjoner på vegne av deg som andelshaver. Slik senkes risikoen effektivt, samtidig som en fondsandel kan koste så lite som 100 kroner.

Les de nyeste analysene på DNB Alpha

Anerkjente kredittanalyser

DNB Markets har et av Norges høyest rangerte analysemiljøer og har 14 dyktige analytikere på kredittsiden. Kredittanalytikerne har bred produkt- og markedserfaring, og samarbeider tett med salgsapparat og makroanalytikerne. Sammen dekker vi over 50 enkeltselskaper, samt det øvrige kredittmarkedet. Hver uke publiseres oppdateringer og kommentarer på kreditt og High Yield. Gjennom analyseplattformen DNB Alpha får du tilgang til disse analysene og kommentarene.

Gå til DNB Alpha

Vi løser finansieringsbehov

Har deres bedrift, kommune eller institusjon behov for finansiering gjennom et obligasjonslån? Vår Investment Banking-avdeling bistår utstedere med behov for fremmedkapital. Våre medarbeidere besitter bred kunnskap og erfaring innen et bredt spekter av sektorer. I Prospera er vi rangert som beste tilrettelegger av obligasjons- og sertifikatlån i Norge 12 år på rad.

Ønsker dere å investere i obligasjoner eller sertifikater?

Som en av Norges største tilretteleggere av børsnoterte lånepapirer har vi til enhver tid løpende emisjoner for bl.a. andre banker, kommuner, fylkeskommuner og større selskaper. Disse er åpne for større plasseringer. Risikoen ved en investering i obligasjoner og sertifikater utgjøres i hovedsak av kredittrisiko mot utstederen. Det kan også være en likviditetsrisiko avhengig av omsettelighet, samt markedsrisiko grunnet kurssvingninger og renterisiko.

Priser og vilkår

Vi har ikke standardiserte priser for våre obligasjonsprodukter. Ved kjøp og salg av obligasjoner vil kursdifferanse mellom kjøps- og salgskurs variere fra handel til handel. Priser for utstedelse blir tatt direkte med utsteder.

Våre Investment Banking-tjenester

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB UngDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB