Meny

Konto

Hvordan kan jeg legge til, endre eller fjerne brukere i nettbanken?

En administrator kan legge til, endre eller fjerne brukere i nettbanken.
» Logg inn her for å legge til, endre eller fjerne brukere

Her finner du fremgangsmåten for å gjøre dette selv i bedriftsnettbanken:
» Se detaljert forklaringsfilm - Hvordan legge til, endre eller fjerne bruker

Hvordan gir jeg tilgang til kontoer i nettbanken?

En administrator kan enkelt gi tilgang til brukere i bedriftsnettbanken. Dette gjøres ved å administrere rettighetene på kontoen.

Hvordan gi andre, for eksempel regnskapsførere, tilgang til mine kontoer?

En fullmakt er nødvendig når du skal gi eller få tilgang til en konto til et annet selskap. Du kan velge om det kun skal gis innsyn i konto, eller om kontoen skal være belastbar i en annen nettbank.

Merk at det kun er administratorer i nettbanken som kan gi tilgang.
  1. Klikk på Konto i bedriftsnettbanken. Under fanen 'Kjøp og bestill' velger du 'Gi/Få kontofullmakt'. 
  2. Fyll ut informasjon om fullmaktshaver eller fullmaktsgiver, kontoene selskapet skal ha fullmakt til, og hvilke rettigheter som skal inngå i fullmakten.
  3. Velg om avtalen skal signeres med eSignering eller manuelt på papir. Vi anbefaler eSignering med BankID for en raskere prosess.
  4. eSignering sendes ut etter en virkedag, og fullmakten er så klar en virkedag etter signeringen er utført.

Hvordan kan jeg stenge tilgang til en bruker?

Har du fullmakt som administrator kan du enkelt stenge tilgang til en bruker i bedriftsnettbanken.

» Se forklaringsfilm - Hvordan stenge tilgang til bruker

Hvilke kontotyper kan jeg opprette i nettbanken?

Du kan opprette flere kontotyper selv i bedriftsnettbanken: Driftskonto, Skattetrekkskonto, Plasseringskonto, Klientkonto og Valutakonto. Kontoen vil være klar til bruk i nettbanken med en gang.

Når kontoen er opprettet, må administrator tildele rettigheter.
Kontoen er tilgjengelig i nettbank umiddelbart og klar for bruk neste virkedag.

Hvordan åpne ny konto?

Dersom du har rollen bestiller eller administrator kan du enkelt åpne ny konto i nettbanken.
» Se forklaringsfilm - Hvordan åpne konto

Når kontoen er opprettet må administrator tildele rettigheter til kontoen.
» Se forklaringsfilm - Hvordan tildele rettigheter

Kontoen er tilgjengelig i nettbank umiddelbart og klar for bruk neste virkedag.

Hvordan avslutte konto?

Dersom du har rollen bestiller eller administrator kan du enkelt avslutte konto i nettbanken.
» Se forklaringsfilm - Hvordan avslutte konto
 
For å avslutte kontoen må saldo være kr. 0.-

Har du betalingstjenester tilknyttet konto, som for eksempel KID-avtale eller bedriftskort, kontakt oss på 915 04800.

Hvis kontoen ligger i en konsernkontostruktur må du kontakte din rådgiver. Kontaktinformasjon finner du på forsiden i bedriftsnettbanken.

Hvor finner jeg kontoutskrifter?

Kontoutskrifter finner du i bedriftsnettbanken.

Velg 'Konto' i menyen, deretter 'Kontoutskrift'.

Trenger du informasjon om betalinger som er eldre enn 18 måneder, finner du disse i nettbanken under 'Betaling', deretter 'Arkiv'.

» Se priser på våre nettsider

Hvor finner jeg bilag?

Du kan enkelt hente bilag i bedriftsnettbanken.

1. Klikk på 'Konto' i menyen, og deretter 'Ny kontoinformasjon'/'Siste transaksjoner'
2. Velg den aktuelle konto og dato, og klikk på 'Vis oversikt'
3. Finn den aktuelle betalingen og klikk på forstørrelsesglasset under 'Bilag'

» Se forklaringsfilm - Hvordan hente bilag

I arkivet finner du også en rekke bilag. Du finner arkivet ved å trykke på 'Betaling' i menyen, og deretter 'Arkiv' under fanen 'Innbetalinger'. Velg så meldingstype, kontonummer og periode, og klikk på 'Hent meldinger'.

Hvor finner jeg saldo og kontooversikt?

Saldo og kontooversikt finner du i bedriftsnettbanken.

Velg 'Konto' og 'Ny kontooversik't' i hovedmenyen.

Du kan også be om saldo på SMS, dersom du har aktivert varsling i nettbanken. Send kodeord BEDRIFT SALDO til 915 04800 (saldo på primærkonto).

Hvordan fungerer en skattetrekkskonto?

Skattetrekkskonto passer for alle bedrifter som utbetaler lønn eller pensjon til ansatte som betaler skatt.

Husk at innskudd til denne kontoen ikke kan disponeres fritt. Har du ved en feil overført penger til skattetrekkskontoen, må du søke Kemnerkontoret om å frigi pengene.

Hvordan åpne en klientkonto?

Klientkonto brukes til å forvalte midler som tilhører klienter. Kontotypen er derfor kun et tilbud til lovpålagte virksomheter som advokater,  forsikringsmeglere, eiendomsmeglere, fondsforvaltere og inkassobyråer.

Opprette klientkonto for første gang?
Kontakt din kundeansvarlig eller ring 915 04800, så vil vi hjelpe deg.

Behov for flere klientkontoer?
Ny konto åpner du selv i bedriftsnettbanken.
Om mobilbankenTil Hjelp og kundeservice