Meny

Reiseforsikring

En av markedets beste reiseforsikringer. Gjelder alle typer reiser uten krav til overnatting.
Beregn pris og bestill
Dette får du med reiseforsikring fra DNB
  • Gjelder alle typer reiser i hele verden med inntil 70 dagers varighet, dagsturer inkludert
  • Ubegrenset samlet sum ved tyveri av eller skade på bagasje og avbestilling
  • Ubegrenset sum ved avbestilling og sykdom
Dette dekker forsikringsselskapet
Her får du svar på spørsmål du har om Koronaviruset og reise.
Samlerabatt
Få inntil 20 % rabatt ved kjøp av flere forsikringer.

Jeg er syk og på reise, hva gjør jeg?

Er du eller medreisende blitt syke kontakt Falck Global Assistance på tlf. 24 06 29 90 (husk +47 hvis du ringer fra utlandet), de hjelper deg å finne lege og sykehus, og har tilgang til egen medisinsk kompetanse.

Har du andre utgifter i forbindelse med sykdom, ta vare på kvitteringer. Disse skal sendes inn sammen med skademelding til Fremtind Forsikring.

Hva skjer hvis jeg havner på sykehus uten reiseforsikring?

Havner du på sykehus i utlandet uten å ha reiseforsikring, kan det bli dyrt. Sykehusregninger på flere hundre tusen kroner er ikke uvanlig. I tillegg kan du bli utsatt for tyveri, ran, bortkommet bagasje eller behov for å avbestille reisen på grunn av sykdom for å nevne noe.

Men trenger jeg forsikring hvis jeg har Europeisk helsetrygdkort?

Ja, Europeisk helsetrygdkort gir deg kun rett til nødvendig medisinsk behandling i EØS-land og Sveits. Den dekker ikke medisinsk behandling i øvrige deler av verden. Europeisk helsetrygdkort dekker heller ikke kostnader forbundet med medisinsk hjemtransport og tilkallelse av familie/pårørende ved alvorlig sykdom.

Avbestilling, forsinkelse, materielle skader og tyveri av reisegods er andre viktige elementer som dekkes av reiseforsikringen.

Hva om jeg rammes av flystreik?

«Reiseforsikringen dekker ikke tap/skade/utgifter som direkte eller indirekte har sammenheng med streik og arbeidskonflikter. Vi ber deg som reisende å ta kontakt med flyselskapet for endring og ombooking av din reise»

Se også Forbrukerrådets sine sider for hva du har krav på ved streik.
Dekningsoversikt
Reiseforsikringen dekker rimelige og nødvendige utgifter i forbindelse med skader og tap av gjenstander, samt sykdom og ulykke som oppstår på reise.
 
Forsikringen omfatter Dekning/forsikringssum
Reiselengde 70, 90, 120 eller 180 dager
Sykdom på reise Ubegrenset
Avbestilling Ubegrenset
Hjemtransport Ubegrenset
Evakuering i forbindelse med krig, terror, naturkatastrofer Ubegrenset
Forsinket fremmøte/innhenting av påbegynt reiserute Ubegrenset
Forsinket avgang, innhenting av påbegynt reiserute og merutgift til overnatting kr 6 000 per person
Forsinket bagasje, 4 timer (ingen timekrav ved jobbreise) kr 5 000
Endring av reiserute som følge av sykdom kr 1 500 per skadetilfelle
Avbrutt reise som følge av sykdom og/eller ulykke Dekker inntil reisens pris kr 2 000 per person/døgn
Ulykke voksen fra 20 til 70 år, 100 % varig medisinsk invaliditet/død kr 700 000/150 000
Ulykke voksen fra 70 til 75 år*, 100 % varig medisinsk invaliditet/død kr 100 000/100 000
Ulykke barn fra 0 til 20 år, 100 % varig medisinsk invaliditet/død kr 700 000/150 000
Reisegods Ubegrenset samlet sum **
Verdigjenstander kr 40 000 samlet per skadetilfelle
Øvrige gjenstander kr 40 000 per enkeltgjenstand
Egenandelsdekning ved skade på leiebil som brukes på ferie- og tjenestereiser. Dekker kun egenandel iht. kontrakt med bilutleier Ubegrenset
Arbeidsgivers eiendeler - på tjenestereise kr 40 000
Erstatningsreise/remplassering ved sykdom og/eller ulykke på tjenestereise (at en kollega fra samme selskap avslører forsikrede) kr 20 000
Egenandel Ingen
* Ulykke opphører etter fylte 75 år
** Reisegods: Se egne summer for verdi- og enkeltgjenstander i vilkår
Vilkår Reiseforsikring
» Reise Basis - Gjelder forsikringer kjøpt før 9. mars 2020
» Reise Best  - Gjelder forsikringer kjøpt før 9. mars 2020
» Produktinformasjon (IPID)
Leverandør av forsikringen
Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring. For å kunne gi deg et tilbud, beregne pris og kjøpe forsikring vil DNB overføre dine personopplysninger til Fremtind. Du kan lese mer om Fremtinds behandling av personopplysninger på Fremtinds personvernerklæring.