Meny

Innboforsikring

Vet du verdien på alt du eier? En god innboforsikring gir deg en ekstra trygghet i hverdagen. 
Beregn pris og bestill
Dette får du med innboforsikring fra DNB
  • Ubegrenset forsikringssum på innbo
  • Alt dekket ved totaltskade
  • Uflaksforsikring ved Topp innboforsikring
Vi gjør det enkelt for deg
  • Flytt til oss når du vil, helt uavhengig av hovedforfall i ditt nåværende selskap
  • Vi ordner oppsigelsen for deg. Ingen signatur eller papirarbeid er nødvendig
  • Dine forsikringspapirer vil du finne i nettbanken
Samlerabatt
Få inntil 20 % rabatt ved kjøp av flere forsikringer.
Dekningsoversikt
Innboforsikringen har ubegrenset forsikringssum, noe som gir trygghet for at kunden får tilbake det tingene faktisk er verdt. 

 
Innboforsikringen inneholder Standard Topp
Ubegrenset forsikringssum ja ja
Penger og verdipapir ja ja
Yrkesløse og varer oppbevart på forsikringsstedet og på arbeidsplass ja ja
Løst tilbehør og deler (unntak dekk/felger) til privat kjøretøy ja ja
Båt-/varetilhenger til bil ja ja
Merutgift til opphold utenfor hjemmet etter en skade, som for eksempel hotellutgifter ja ja
Rekonstruksjon av bilder, manuskripter, arkiver, datafiler med mer ja ja
Temperaturendringer i fryser/kjøleskap ja ja
Tyveri/hærverk på annen bygning utenfor forsikringsstedet kjeller/loftsbod ja ja
Tyveri av sykkel (el-sykkel), sykkeltilhenger og barnevogn
ja ja*
Tyveri av personlige eiendeler fra oppbevaringsenhet på sikrede faste arbeidsplass ja ja
Napping av/fra veske som sikrede bærer på seg ja ja
Tyveri av personlige eiendeler fra kjøretøy/båt
ja
Id-tyveri
ja
Flytteforsikring (transportskader ved flytting innen Norden)
ja
Sanering av veggdyr, kakelakker og skjeggkre
ja
Uflaksforsikring: Annen tilfeldig og plutselig skade på forsikrede gjenstander. Knust eller sprukket skjerm på mobiltelefon (egenandel 1 000 kroner)
ja
Bygningsmessige forandringer for rullestolbruker etter en ulykke, evt. medfødt handicap
ja
Enkeltgjenstander og samlinger er begrenset til en erstatningssum på kr. 300 000 (kan utvides)
*Utvidede summer på mange områder (f. eks sykkel og barnevogn på inntil kr. 30 000)
Enkeltgjenstander og samlinger er begrenset til en erstatningssum på kr 300 000 (kan utvides)
*Utvidede summer på mange områder (f.eks sykkel og barnevogn på inntil kr 30 000)


Vilkår innboforsikring
» Innboforsikring Basis - Gjelder forsikringer kjøpt før 9.mars 2020
» Innboforsikring Best - Gjelder forsikringer kjøpt før 9.mars 2020
Utleie
Det er viktig at du informerer forsikringsselskapet om at du leier ut leilighet i egen bolig.

Dersom du kun leier ut ett rom i egen leilighet/hus, holder det med ordinær innboforsikring. Du må imidlertid være oppmerksom på at tyveri begått av personer som bor i leiligheten/huset ikke dekkes av innboforsikringen. Fjern derfor verdifulle eiendeler, eller lås dem inn i skap/rom.

» Les artikkel fra DNB Nyheter om utleie via Airbnb
Leverandør av forsikringen
Forsikringen er leveret av Fremtind Forsikring. For å kunne gi deg et tilbud, beregne pris og kjøpe forsikring vil DNB overføre dine personopplysninger til Fremtind. Du kan lese mer om Fremtinds behandling av personopplysninger på Fremtinds personvernerklæring.