• Chatbot
 • Hjelp og veiledning
 • Finn ditt DNB-kontor
 • Avtal møte

Investering for nybegynnere: Alt du trenger å vite for å få pengene dine til å vokse

Å investere handler om å sette penger i noe som kan øke i verdi over tid. Det kan være i eiendom, aksjer, fond eller i noe annet som kan stige i pris.

Hva vil det si å investere?

Å investere handler om å få pengene dine til å jobbe for deg.

Eiendom, aksjer og fond er godt egnet for investering. Bankkonto derimot, er ingen investering. Rentene du får på sparekonto er lavere enn prisveksten på varer og tjenester, noe som betyr at penger på konto taper seg litt i verdi over tid. Bankkonto egner seg derfor best for kortsiktig og trygg oppbevaring av penger (under to år).

Ønsker du å tjene penger på pengene dine, må du investere i noe som normalt stiger i verdi over litt lenger tid. Tid er derfor viktig.

Alle kan investere. I fond kan du starte med så lite som en 100-lapp!

La pengene jobbe for deg, så kan du gjøre noe annet.

8 råd for å lykkes som investor:

Sett deg konkrete mål

Forstå hva risiko kan gi deg

Forstå hva du investerer i

Sett deg inn i hva tid betyr

Spre risikoen din, alltid

Bruk nedturer til din fordel

Invester regelmessig

Få erfaring før du går "all in"


Hva er?

Investorkoden

En serie for deg som er interessert i hvordan finansmarkedene fungerer.

Se serien her

Verktøy for ferske investorer

4 resultater

Webinar for nybegynnere

Kunnskap er det beste redskapet for å lykkes. Meld deg på webinar om fond og aksjer.

Fond

På våre fondssider kan du lese investeringsprofil og sjekke fakta om alle fond. Da får du også en idé om verdisvingninger og kostnader.

Aksjesparekonto

En aksjesparekonto (ASK) anbefales fordi du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond skattefritt innenfor ordningen. Skatt utløses ikke før du tar gevinsten ut av ASK.

Kjøp og salg av aksjer

Her kan du lære mer om aksjer og hvordan du begynner med aksjehandel. Vi gir svar på alle de vanlige spørsmålene og du kan se korte instruksjonsvideoer som viser deg hvordan du går fram for å kjøpe og selge.

Spare-appen

Sjekk mobilen og se formuen vokse! Spare- appen gir deg gode råd og gjør investering morsommere.

Å investere i fond er enkelt og passer godt for nybegynnere

Når du kjøper andeler i et fond, får du en profesjonell forvalter på kjøpet. En som kjøper og selger verdipapirer i rente- og aksjemarkedet for deg. Verdipapirer kan f.eks. være aksjer, obligasjoner eller sertifikater.

Det er ikke slik at forvalteren kan kjøpe og selge hva som helst for pengene dine. Fondsforvaltning er strengt regulert, og hvert fond styres ut fra et regelsett, en investeringsprofil, spesifisert per fond.

Før du kjøper fondsandeler bør du lese om fondet og hvordan det forvaltes. Da vet du hva du investerer i og hva du kan forvente.

Det finnes mange typer fond, med ulik risiko og ulik mulighet for avkastning.

Se fakta om de ulike fondene her

Hva er de ulike fondstypene?

Når du skal velge fond bør du ta utgangspunkt i deg selv og målet du har.

Svar på disse tre spørsmålene:

 • Hvor lenge er det til du trenger pengene?
 • Hvor høy avkastning trenger du for å nå målet ditt?
 • Hvor høy risiko er du villig til å ta?

I tillegg bør du tenke over om det er noen markeder du har spesielt tro på vekst i framover? Sett deg gjerne inn i fondenes investeringsprofil, og ta en egen vurdering på det du har tro på.

Svarene du gir deg selv på disse spørsmålene bør avgjøre hvilke type fond du bør velge:

Aksjefond passer jo lenger du skal spare, og jo høyere avkastningskrav du har. Rentefond passer bedre om du har kort horisont, eller misliker verdisvingninger underveis.

Bruk gjerne spareveilederen i appen Spare.

Begynn sparingen i dag!

Det finnes mange typer fond, med ulik risiko og avkastningsmulighet. Felles for alle er at de forvaltes av en profesjonell forvalter.

Start fondssparing

Invester i aksjer hvis du vil eie deler av et selskap, og har tid til å følge litt med

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap. Kjøper du aksjer i et selskap blir du altså en av eierne. Eierne av et aksjeselskap har rett på sin andel av verdiskapningen i selskapet. Hvis selskapet gjør det bra og har en utbyttepolitikk, vil du som eier kunne motta et kontant utbytte per aksje du eier enten årlig, halvårlig eller kvartalsvis.

Går selskapet godt over tid, vil selskapet og aksjene øke i verdi. Da kan du velge og selge aksjene dine dyrere enn hva du kjøpte dem for.

Som aksjonær kan du også påvirke hvordan selskapet drives. Alle eiere kan delta på selskapets generalforsamling og stemme.

Eksempler på kjente norske aksjeselskap er DNB, Telenor, Equinor og Yara. Kjente amerikanske selskaper er Facebook, Apple, Netflix og Google.

Hva er?

Hvilke aksjer skal du kjøpe?

Ikke la dine aksjekjøp styres av tilfeldigheter og impuls

Hvilke aksjer du bør investere i avhenger av hvem du er, hvor god økonomi du har og hvilken risiko du er villig til å ta og kan leve med.

Det som er helt sikkert er at du ikke bør la det være helt tilfeldig.

Les om de ulike selskapene du er interessert i, sett deg inn i hva de driver med og hvor gode framtidsutsikter de har.

Sjekk kostnader ved kjøp og salg (kurtasje), potensiell gevinst bør dekke kostnadene med god margin.

Hvorfor kjøper folk aksjer?

Ingen resultater på denne kombinasjonen

Investere for å tjene penger

Den vanligste grunnen til å investere i aksjer er for å tjene penger på dem. Som investor kan du tjene penger på to måter:

1. Ved å motta et årlig utbytte hvis, eller når aksjeselskapet går bra

2. Ved å selge aksjene dine for mer enn hva du kjøpte dem for

Et selskap som drives godt vil kunne skape verdier som over tid langt overgår risikofri rente (bankrente). Øker verdien av selskapet vil også aksjene du eier i det, normalt øke i verdi.

Som aksjonær (aksjeeier) får du glede av verdiøkningen som gevinst når du selger aksjene dine igjen. Du kan også få avkastning underveis dersom selskapet har en utbyttepolitikk, det vil si gir ut deler av overskuddet kontant til sine aksjonærer.

Investere for å påvirke

Noen investerer i ulike selskap for å kunne påvirke hvordan selskapet drives. Alle aksjeeiere har rett til å gi forslag og stemme på selskapets generalforsamling. Du trenger gjerne mange aksjer for å få en sterk nok stemme til effektiv påvirkning, men det er mulig!

Har du ikke en stor formue å plassere selv, kan du gå sammen med andre i f.eks et miljøfond, og så la fondet kjøpe seg opp i selskap for å påvirke ledelsen til å drive bærekraftig og etisk.

Investere for å hjelpe

Noen vil kjøpe aksjer i et aksjeselskap fordi de ønsker å hjelpe en venn eller et familiemedlem å skape sin egen arbeidsplass, eller de vil bidra til å utvide eller redde driften av et selskap.

Det finnes utallige små aksjeselskaper i Norge. Disse er gjerne såkalte familieselskap, eller unoterte selskap.

Aksjeskolen

Gratis Webinar for deg som vil lære mer om aksjer, fond, aksjesparekonto og andre finansielle investeringer.

Kom i gang med Aksjeskolen

Investering i eiendom

Ønsker du å investere i eiendom, har du flere muligheter.

Du kan investere i:

 • Eiendom - fysiske boliger og næringseiendommer
 • Eiendomsaksjer
 • Verdipapirfond som investerer i eiendomsaksjer
 • Børsnoterte fond (ETFer) som investerer i eiendom

De ulike valgene krever svært ulike investeringsbeløp.

Hvis du ønsker å ta del i verdiutviklingen i eiendomsmarkedet, uten å ha nok penger til å kjøpe en fysisk eiendom, så finnes altså muligheter for det.

Eiendomsaksjer og -ETFer får du kjøpt i vår aksjehandel. Eiendomsfond kan du handle via appen Spare eller i nettbank med en Aksjesparekonto. Les mer om eiendomsaksjer her.

Hva betyr det?

Hva skal du investere i?

Ingen resultater på denne kombinasjonen

Investering i bolig

Først og fremst bør du investere i bolig for å ha et sted å bo.

I Norge er det strenge regler for hvor mye du kan låne, nettopp for å hindre at for mange bruker bolig som et rent investeringsobjekt. Politikerne ønsker at bolig i utgangspunktet skal være noe folk kjøper for å bo i, ikke for å tjene penger.

Investerer du for å bo, i mange år, må du se et kjøp opp mot kostnaden ved å leie.

Boligmarkedet i Norge er ikke risikofritt. Gjennom historien har det vært flere kraftige fall, selv om disse kommer sjeldnere i boligmarkedet enn i f.eks aksjemarkedet.

Før du investerer i eiendom eller en bolig nummer to er det viktig å tenke nøye over hva som er realistisk:

Hvordan har markedet der du ønsker å kjøpe utviklet seg til nå? Hvilke muligheter finnes framover? Er det til- eller fraflytting i området?Hva med renteendringer? Har du råd til høyere rente? Hvor lenge skal jeg ha boligen?

Finn svarene på disse spørsmålene før du investerer i bolig.

Investere i utleiebolig

Kjøper du en bolig nummer to for å leie den ut, vil dette være en finansiell investering. Men hvor mye du sitter igjen med i gevinst, eller tap, kommer an på hvor og hva du kjøper,

Mye av verdigevinsten ved boliginvestering ligger jo ikke i selve leieinntektene, men i verdistigningen i markedet over tid. Det er uansett svært viktig å tenke nøye over hva som er realistiske forventninger rundt verdistigning, risiko for fall i boligprisene og endringer i rentene.

Hvorvidt det lønner seg å kjøpe utleiebolig avhenger med andre ord veldig av hvor lenge du skal eie og leie ut, og verdiutviklingen på boliger i området du velger å kjøpe. Det er mange andre investeringer som kan virke mer attraktive, og krever mindre oppfølgning av leietakere og annet.

Investering i eiendomsmarkedet gjennom fond eller verdipapir

Hvis du ønsker å ta del i verdiutviklingen i eiendomsmarkedet, uten at du har nok penger til å kjøpe en fysisk eiendom, så finnes det gode muligheter for det.

Eiendomsaksjer og -ETFer får du kjøpt i vår aksjehandel. Eiendomsfond kan du handle via Spare eller i nettbank med en Aksjesparekonto.

Kom i gang investering!

Her er alt du trenger for å begynne å spare i fond og aksjer:

 • Aksjesparekonto

Med en Aksjesparekonto kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å måtte betale skatt underveis. Du betaler først skatt når du tar ut gevinsten. Opprett aksjesparekonto.

 • Finn fondet som passer for deg

Du kan enten lese mer om våre ulike fondstyper her på dnb.no, eller prøve fondsrådgiveren i Spare-appen som hjelper deg å finne fondet som passer for deg. Les mer om fond.

 • Aksjehandel

Bli kunde av aksjehandel: Kjøp og selg aksjer og børsnoterte fond fra hele verden. Bli kunde

 • Spare-app

Full oversikt over din økonomi på ett sted. Spare-appen er et flott verktøy for deg som ønsker en enkel måte å kjøpe og selge aksjer, fond og andre verdipapirer. Last ned spare.

Episode 1 - Hvordan bli en person som investerer?

I denne serien på fem episoder med Christine Dancke får du inspirasjon til hvordan du kan komme i gang med investeringer!

Episode 2 - Investeringer i fond

I denne serien på fem episoder med Christine Dancke får du inspirasjon til hvordan du kan komme i gang med investeringer!

Episode 3 - investering i aksjer

I denne serien på fem episoder med Christine Dancke får du inspirasjon til hvordan du kan komme i gang med investeringer!

Episode 4 - Oppstart av bedrift

I denne serien på fem episoder med Christine Dancke får du inspirasjon til hvordan du kan komme i gang med investeringer!

Episode 5 - Investeringer i fremtiden

I denne serien på fem episoder med Christine Dancke får du inspirasjon til hvordan du kan komme i gang med investeringer!

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB