• Chatbot
 • Hjelp og veiledning
 • Finn ditt DNB-kontor
 • Avtal møte
 • Hjem
 • Forbilder
 • Investering
 • Akademiet
 • Rådgivning
 • Gründer
 • Tester
 • Arrangementer
 • Faktaoversikt
Huninvesterer barn som løper

Lønn

Bruttolønn er den lønnen du har avtalt med sjefen din, pluss eventuelle tillegg og bonuser. Det du får utbetalt som overtid regnes ikke med her.

huninvesterer

Med dagens utvikling vil ikke kvinner og menn ha lik lønn før i 2055

Vi er ennå et stykke unna likelønn i Norge, selv om avstanden er mindre enn tidligere. I gjennomsnitt hadde menn en månedslønn på 48 420 kroner og kvinner 42 170 kroner i 2017. Kvinner tjener altså 87 % av det mennene gjør. Totalt fikk menn utbetalt 826 milliarder i lønn og kvinner 673 milliarder. Det vil si at menn fikk 153 milliarder mer i lønn enn kvinner uavhengig av yrke, stilling og stillingsbrøk. Basert på den historiske utviklingen vil ikke kvinner og menn ha lik gjennomsnittslønn før i 2055.

Lønn og kapitalgapet

I 2017 fikk menn utbetalt 826 milliarder i lønn og kvinner 673 milliarder. Det vi si at norske menn fikk utbetalt 153 milliarder kroner mer i lønn enn kvinner, uavhengig av yrke, stilling og stillingsbrøk.

Kilde:SSB/Menon Economics

huninvesterer Gruppebilde

Hva kan du gjøre med det?

Du har den jobben du har, med den lønna den gir. Dette er det ikke så enkelt å gjøre noe med, i hvert fall ikke på kort sikt. Heldigvis trenger du ikke å vente på høyere lønn for å begynne å spare og sikre deg bedre økonomisk for fremtiden.

Hvorfor skal du bry deg om det?

Vi er ennå langt unna lik lønnsinntekt i Norge. I 2018 utgjorde alle kvinners gjennomsnittlige månedslønn 87 % av menns. Med dagens utviklingstempo vil vi ikke oppnå lik lønnsinntekt for kvinner og menn før i 2055. Det betyr at kvinner har mindre penger å sette av til sparing enn menn, penger som kunne bidratt til å tette kapitalgapet mellom kvinner og menn. Dessuten blir beregningsgrunnlaget for pensjonen lavere, noe som fører til at kvinner får mindre penger fra staten den dagen de går av med pensjon. Dobbelt minus med andre ord.

huninvesterer portrett

Hva er kapitalinntekt?

Lær om kapitalinntekt

Bli med å tette kapitalgapet

Ta kapitalgapstesten
huninvesterer Gruppebilde

Hva er pensjonsgapet?

Lær om pensjonsgapet

*Innholdet i artikkelen er å anse som markedsføringsføringsmateriale fra DNB og skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investors situasjon. DNB påtar seg ikke noe ansvar som følge av at innholdet i artikkelen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko og forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech Blog

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.noJobb hos oss

© DNB