• Chatbot
  • Kundeservice

LEI-nummer for rapportering iflg. EMIR, må oppdateres hvert år. Husk å starte prosessen i god tid!

EMIR og innsamling av LEI ifbm. derivathandel

European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) er et EU-regelverk som skal bidra til økt stabilitet i europeiske derivatmarkeder.

EU-flagg

Norge følger i all hovedsak EUs regulativer når det kommer til handel med finansielle instrumenter. EMIR er et europeisk regelverk som regulerer klassifisering av kunder, regulering av risiko og rapportering av handel.

EMIR trådte i kraft i Norge 1. juli 2017 og ble oppdatert 17. juni 2019

EMIR-regelverket er der for å redusere risiko og øke stabiliteten i de europeiske derivatmarkeder. Regelverket omfatter primært OTC-derivater, altså derivater som handles bilateralt mellom to parter uten å involvere børs/regulert markedsplass.

EMIR er integrert i norsk lovgiving

EMIR trådte i kraft i EU i august 2012. I Norge vedtok Stortinget fire år senere lovendringer som innebar at regelverket ble innført i Norge 1. juli 2017. I juni 2019 kom det endringer i regelverket, kalt EMIR Refit. Finanstilsynet instruerer hvordan norske foretak skal forholde seg til EMIR, og følger opp dette regelverket i sin tilsynsmessige oppfølging.

Kort sagt gir EMIR pålegg om rapportering, clearing og krav til implementering av visse risikoreduserende tiltak for alle selskap som handler med derivater. For at rapportering skal kunne skje må alle foretak som handler derivater ha et LEI-nummer (Legal Entity Identifier).

Les mer om LEI på denne siden.

Definisjoner av forkortelser

Vi har samlet definisjoner på ulike forkortelser som dukker opp på denne siden på en egen side.

Definisjoner

Privatpersoner, kommuner, stater og overnasjonale organisasjoner er unntatt EMIR-regelverket.

EMIR -regelverket kan deles inn i følgende deler

Eksterne lenker

  • Verdipapirhandelloven

Har du spørsmål?

Mer informasjon om EMIR kan fås gjennom din kontaktperson i DNB Markets

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB