Meny

Uføreforsikring

Visste du at din inntekt kan bli halvert dersom du skulle bli ufør?
Forsikringen er leveret av Fremtind Forsikring. For å kunne gi deg et tilbud, beregne pris og kjøpe forsikring vil DNB overføre dine personopplysninger til Fremtind. Du kan lese mer om Fremtinds behandling av personopplysninger på Fremtinds personvernerklæring.
Ulykke og sykdom i ung alder kan i verste fall gjøre deg til minstepensjonist. Trygg din økonomisk fremtid hvis du skulle bli ufør. Dette er din viktigste forsikring!
Utbetaling disponerer du fritt
Her er noen eksempler:
  • Bidrag til å opprettholde din egen levestandard
  • Din families evne til å betjene lån og beholde bolig når inntektene reduseres
  • Betaling av utgifter til medisiner og behandling
  • Din ektefelle/samboers mulighet for å jobbe mindre i en vanskelig periode
Beregn pris
Priseksempel
Alder 30 år
Forsikringssum:
Uførerente 120 000 kroner årlig og 10 000 kroner pr. måned.
Pris pr. måned kr. 422,-
Hva dekkes:
Uførerente til 67 år
Utbetales månedlig dersom du har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom på 12 måneder (karenstid). Utbetalingen starter fra karenstidens utløp, og så lenge du er minst 50 prosent arbeidsufør.

Uførerenten utbetales i henhold til uføregrad, 50 prosent - 100 prosent. Forsikringen opphører senest ved fylte 67 år.

Premiefritak

Innebærer at vi betaler forsikringen for deg dersom du blir minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom på 12 måneder. Premiefritaket innvilges fra karenstidens utløp og så lenge du er minst 50 prosent arbeidsufør.

Merk! Premiefritaket vil automatisk også gjelde Forsikring ved død og Kritisk sykdom hvis du ønsker å kjøpe en av disse, eller har disse fra før.

Mer om uføreforsikringen
Produktark (pdf)

Vilkår (pdf)
Visste du at:
  • Sjansen for å bli ufør som følge av ulykke er forsvinnende liten sammenlignet med å bli ufør på grunn av sykdom. Vår forsikring dekker deg både ved ulykke og sykdom
  • Jo yngre du er, desto viktigere er kjøp av uføreforsikring for deg. Dette fordi folketrygdens ytelser er basert på antall år i arbeidslivet og din lønn
  • Som ufør får du mellom 33 til 66 prosent av din tidligere lønn som uføretrygd fra folketrygden
  • Det er 15 prosent sannsynlighet for full arbeidsuførhet på den ene i et parforhold i tidsrommet 20 og 50 år
  • Det er over 300 000 uføre i Norge
Spørsmål og svar om forsikringTil alle forsikringer