Meny

Kritisk sykdom

Kritisk sykdom gir deg en engangsutbetaling dersom du skulle bli alvorlig syk.
Du får en rask tilførsel av penger ved sykdommens inntreden. Utbetalingen gir deg større økonomisk frihet til å bruke kreftene riktig.
Forsikringen er leveret av Fremtind Forsikring. For å kunne gi deg et tilbud, beregne pris og kjøpe forsikring vil DNB overføre dine personopplysninger til Fremtind. Du kan lese mer om Fremtinds behandling av personopplysninger på Fremtinds personvernerklæring.
Beregn pris
Utbetalingen disponerer du fritt
Her er noen eksempler:
 • Dekke tapt arbeidsinntekt
 • Redusere arbeidstid
 • Kjøp av behandling på privatklinikk eller i utlandet
 • Alternativ tilleggsbehandling
 • Forlengelse av permisjonen etter en sykdomsperiode
 • Gi dine nærmeste anledning til å ta seg fri for å gi deg ekstra omsorg
 • Helsebringende ferie for deg selv og familie
 • Nedbetale gjeld
Priseksempel
Alder 30 år
Forsikringssum 500 000 kroner
Månedlig pris kr. 133,-

Hvor mye du ønsker å forsikre deg for bestemmer du selv.
En årslønn kan være et godt anslag for hvor stor dekningen bør være.
Hva dekkes:
Forsikringen kommer til utbetaling dersom du får stilt en diagnose for en av sykdommene nevnt under:
 • Kreft
 • Hjerneslag
 • Nyresvikt
 • Multippel sklerose
 • Større organtransplantasjoner
 • Hjerteinfarkt
 • Hjernesvulst
 • Varige tverrsnittslammelser som følge av sykdom eller ulykke
 • Blindhet som følge av akutt sykdom eller ulykke
 • Døvhet som følge av akutt sykdom eller ulykke
 • HIV/AIDS smitte som følge av blod-overføring eller yrke
 • Koronar bypassoperasjon
 • Tap av taleevne som følge av sykdom eller ulykke
Se produktark og vilkår for mer informasjon om forsikringen og sykdommene den dekker:
Produktark (pdf)

Vilkår (pdf)
Visste du at:
 • Kritisk sykdom er en viktig tilleggsdekning til dødsfall og uføreforsikring
 • I 2016 var det 361 000 som kjøpte forsikringen og det er 115 000 flere enn i 2013.
 • 63 % av de som rammes av kritisk sykdom er mellom 40 og 49 år
 • 32 % av de som rammes av kritisk sykdom er mellom 0 og 39 år
Spørsmål og svar om forsikringTil alle forsikringer