Meny

Bobilforsikring

Om uhellet skulle være ute er det godt å vite at du har en god bobilforsikring. 
Bestill
Dette får du med bobilforsikring fra DNB:
  • Maks 10 % bonustap ved skade
  • Parkeringsskade uten bonustap
  • Raskere opptjening av toppbonus enn det som er vanlig
Minikasko
  • Personlig løsøre 40 000 kroner, maks 5 000 kroner per gjenstand
  • Spikertelt/fortelt inkludert med forsikringssum 50 000 kroner
Topp
  • Ferieavbrudd inntil 1 500 kroner per dag i 14 dager
  • Fuktskader tak, vegger og gulv (krav om årlig fuktkontroll)
  • Personlig løsøre 80 000 kroner, maks 10 000 kroner per gjenstand
Samlerabatt
Få inntil 20 % rabatt ved kjøp av flere forsikringer.

Hvilken bilforsikring skal jeg velge?

De fleste velger Kasko eller Toppkasko som blant annet dekker skade på egen bil ved kollisjon når du selv har skyld. Minikasko kan være et fornuftig alternativ, spesielt når bilen er av eldre årgang og/eller har lav verdi. Vår rimeligste variant er den lovpålagte ansvarsforsikringen.

Litt om de forskjellige bilforsikringene:

Ansvarsforsikring
er en obligatorisk (lovpålagt) forsikring som dekker skader på andres kjøretøyer, eiendom, ting og person. I tillegg dekkes rettshjelpforsikring og fører- og passasjerulykkesforsikring.

Minikasko dekker alt som ansvarsforsikringen dekker. Minikasko dekker i tillegg skade på eget kjøretøy, som følge av brann, glassbrudd, tyveri og hærverk i forbindelse med tyveri. Minikasko omfatter også redning. Minikasko dekker ikke skade på eget kjøretøy ved kollisjon, utforkjøring, og er derfor en rimeligere dekning enn full kaskodekning. Minikasko inkluderer også berging, hjemtransport og hjelp ved driftsstans, ulykke eller sykdom.

Kasko dekker alt som minikasko dekker. Kasko dekker i tillegg skader på eget kjøretøy ved kollisjon, utforkjøring, velting og annen plutselig og uforutsett skade som for eksempel brann, glassbrudd, tyveri og hærverk. Kasko kan utvides til å omfatte leiebil.

Toppkasko
dekker alt som Kasko dekker. Toppkasko er en utvidet kaskodekning som for enkelte skadetyper gir høyere erstatningssummer og bedre dekning, blant annet leiebil i hele reparasjonstiden, høyere erstatning for løsøre og fastmontert ekstrautstyr. I tillegg dekkes maskinskade på inntil 8 år gammel bil, samt leiebil ved feriereiser i utlandet dersom bilen havarerer underveis.

Forsikringsvilkåret gir en fullstendig oversikt over dekninger, sum begrensninger, sikkerhetsforskrifter, ansvarsbegrensninger og egenandeler.

Hva er bonus?

Hva er bonus?
Bonus er en premiering for skadefri kjøring. For hvert skadefrie år får du en reduksjon i premien. Jo høyere bonus, jo lavere forsikringspremie. Maksimal bonus er 80 %.

Hvilken bonus skal jeg oppgi ved prisberegning?
Oppgi den bonus du har på din nåværende bilforsikring. Har du ikke hatt bilforsikring tidligere, starter du med 40 %.
Har du malus (tillegg eller "negativ" bonus) på din nåværende bilforsikring, må denne oppgis.

Hva med bonus ved kjøp av bil nummer to?
Dersom du anskaffer deg bil nummer to, kan det gis lik bonus som på eksisterende bil, inntil 75 % første år. Forutsetningen for å kunne gi lik startbonus er at du ikke har annen bonus som er lavere.

Hva er egenandel?

Hva er egenandel?
Egenandel er det beløpet du som forsikringstaker selv må dekke etter en skade.

Har egenandel noe å si for prisen?
Ja, ved å velge en høyere egenandel enn den vanlige, kan du redusere prisen betydelig. Desto høyere egenandel du velger, desto lavere premie.

Hva skjer med egenandelen ved skadeutbetaling?
Det du får utbetalt fra forsikringsselskapet er det beregnete tapet fratrukket din egenandel.
Dekningsoversikt
Dekning Ansvar Minikasko Kasko Topp
Ansvar ja ja ja ja
Fører- og passasjerulykke ja ja ja ja
Rettshjelp ja ja ja ja
Brann   ja ja ja
Tyveri og hærverk ifbm tyveri   ja ja ja
Veihjelp   ja ja ja
Glass (reparasjon og ruteskift)   ja ja ja
4 ekstra dekk/felger   ja ja ja
Fastmontert tilleggsutstyr   ja ja Utvidet forsikringssum
Personlige eiendeler oppbevart i bil   ja ja Utvidet forsikringssum
Omkoding av nøkler ved tyveri   ja ja ja
Skade på egen bil     ja ja
Skade som følge av feilfylling     ja ja
Leiebil     Valgfri tilleggsdekning Utvidet leiebil (inntil 45 dager)
Ny bil ved totalskade (inntil bilen er 3 år eller 100 000 kjørte km). Ved leasing får man dekket gjenstående startleie       ja
Maskinskade (inntil 8 år)       ja
Glasstak       ja
Vilkår
Leverandør av forsikringen
Forsikringen er leveret av Fremtind Forsikring. For å kunne gi deg et tilbud, beregne pris og kjøpe forsikring vil DNB overføre dine personopplysninger til Fremtind. Du kan lese mer om Fremtinds behandling av personopplysninger på Fremtinds personvernerklæring.