• Chatbot
 • Kundeservice

Informasjonen under gjelder kun for norske selskaper.

Kontofører og utsteder av aksjer

Ved å være registrert i Euronext Securities Oslo oppnår dere flere fordeler for både selskapet og investorene

Risiko rådgivninng 2
 • Administrasjon og vedlikehold av aksjeboken

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Virtuell generalforsamling

Registrer søknad

For å registrere selskapet i Euronext Securities Oslo (tidligere VPS), se lenger ned på siden.

DNB leverer denne tjenesten gjennom Euronext Securities Oslo (tidligere VPS). Våre tjenester gjør det enklere å holde oversikt over aksjonærregisteret og sikrer korrekt rapportering til skattemyndighetene.

Ved å være registrert oppnås fordeler enten du opptrer på vegne av et selskap eller som investor. Les om fordelene her:

Fordeler for selskapFordeler for investor

Egen portal

Selskapet får tilgang til selskapsportalen «Euronext VPS Issuer Services» som inneholder flere nyttige tjenester. Portalen er laget for å dekke behovene til administrasjon, juridisk, og investor relations-avdelinger hos selskaper.

Tilgang til investorportalen «Euronext VPS Investor Portal»

Oppdatert totaloversikt

Selskapet får tilgang til kontinuerlig oppdatert oversikt over aksjonærer og transaksjoner. Oversikten inkluderer også oversikt over historiske aksjonærer og transaksjoner.

Samlet oversikt over aksjebeholdninger og -transaksjoner

Enkle og trygge systemer for gjennomføring av utbytte og overføringer av aksjer

Euronext Securities Oslo tilbyr tjenester for beregning og distribusjon av utbytte og andre utbetalinger

Trygge systemer for overføring av både noterte og unoterte aksjer

Digital kommunikasjon

Mulighet for utsendelse av elektroniske rapporter til investor som finansielle rapporter, pressemeldinger eller annen markedsinformasjon om ligningsverdi, beholdning og avkastning

Automatisk informasjon om investormeldinger (endringsmeldinger, årsoppgaver, selskapshendelser)

Skatterapportering

Euronext Securities Oslo foretar all rapportering til Skattedirektoratets Aksjonærregister. Euronext Securities Oslo sender ut årsoppgave til selskapets aksjonærer med informasjon.

Automatisk skatterapportering

Gjennomføring av emisjoner og andre selskapshendelser

Utsendelse av nye aksjer, innhenting av ny kapital og håndtering av oppkjøp mm.

Mulighet til enkelt å tegne nye aksjer i emisjoner og for videresalg ved digital deltakelse

Garantert aksjeeierskap

Ikke aktuelt

Rettsvernsgaranti på aksjer

Påmelding til generalforsamling

Ikke aktuelt

Online påmelding til generalforsamling, samt mulighet for forhåndsstemming og/eller avgivelse av fullmakt

Pantsettelse av aksjer

Ikke aktuelt

Mulighet til å bruke aksjene som sikkerhet for lån (pantsettelse)

Krav for å bli registrert i Euronext Securities Oslo

Under finner dere nyttig informasjon om hva som skal til for å bli Euronext- registrert. Les punktene grundig før dere sender søknad.

Det er enkelte bransjer vi i DNB ikke kan tilby produkter og tjenester til. Vi gjør også oppmerksom på at vi kan avstå fra å tilby kontoførertjenester eller at løpende kundeforhold avsluttes dersom vi har saklig grunnlag for det.

Nyttig informasjon

Send søknad med dokumentasjon

Her er en oversikt over hva du må sende for å kunne bli registrert i Euronext Securities Oslo. Sjekk at du har alt tilgjengelig :

 • Oppdaterte vedtekter inkludert en paragraf som sier at selskapets aksjer skal være registrert i Euronext Securities Oslo, (eller omdannet til ASA)
 • Firmaattest
 • VPS-kontonummer for alle aksjonærer
 • Kopi av siste aksjebok
 • Kopi av aksjonærregisteroppgavene for siste år – alle sider. Selskap som er stiftet i år, trenger kun stiftelsesprotokoll
 • Kopi av eventuelle overføringer mellom aksjonærer i inneværende år, som sluttsedler og kontrakter for kjøp og salg
 • Kopi av eventuelle emisjonsvedtak for inneværende år
 • Oversikt over eventuelle aksjer som er pantsatt

Vi vil gjennomgå dokumentasjonen og i tillegg gjøre en kundekontroll av selskapet. Vi tar kontakt for å få nødvendige dokumenter.

Eksempler på kostnader

Kostnadene ved å være registrert hos Euronext Securities Oslo baseres på antall aksjonærer, antall transaksjoner, aksjekapital og eventuelle hendelser. Hendelser kan være for eksempel utbetaling av utbytte, endring i kapital mm. I tillegg til oppgitt pris, vil Euronext Securities Oslos påslag også faktureres av oss i DNB.

Fullstendig prisliste oversendes ved forespørsel.

I begge eksemplene på denne siden vil Euronext Securities Oslos påslag være ca. NOK 550.

Kontakt oss

E-post: kua@dnb.no
Norske selskaper telefon: 23 26 80 20
Utenlandske verdipapirer telefon: 23 26 80 16

Priseksempel 1

Pris per måned: Kr 400,-

Antall aksjonærer: 1-10

Aksjekapital: 1 000 000-5 000 000

Transaksjoner: 0-10

Priseksempel 2

Pris per måned: Kr 900,-

Antall aksjonærer: 26- 100

Aksjekapital: 10 000 000- 25 000 000

Transaksjoner: 101- 250

Prislister på VPS-konto

 • Prisliste verdipapirkonto (VPS)

Betingelser for handel med verdipapirer

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB