• Chatbot
  • Kundeservice

Retningslinjer oppdatert februar 2024 - For ikke-profesjonelle kunder

Oppsummering: Ordreutførelse for ikke-profesjonelle

Her finner du retningslinjer for ordreutførelse – en oppsummering for ikke-profesjonelle kunder.

Hender som taster i vei på et tastatur

1. Innledning og betydning av beste utførelse

DNB Bank ASA (“DNB”) er et verdipapirforetak med autorisasjon fra Finanstilsynet til å tilby investeringstjenester og tilknyttede tjenester. I DNB ytes investeringsbanktjenester fra forretningsområdet DNB Markets. I disse retningslinjene viser DNB til virksomheten i DNB Markets, som en del av DNB Bank ASA.

Det overordnede prinsippet er at DNB må opptre ærlig, rettferdig og profesjonelt i samsvar med våre kunders beste interesser. Konkret er DNB forpliktet til å treffe alle nødvendige tiltak for å oppnå best mulig resultat når vi utfører ordre for våre kunder eller formidler kundens ordre til andre enheter for utførelse («beste utførelse»).

Beste utførelse innebærer ikke at DNB Markets kan garantere beste pris på hver enkelt ordre, men at DNB alltid vil gjøre sitt beste basert på gjeldende retningslinjer for ordreutførelse (komplett versjon).

I enkelte finansielle instrumenter ber kunden om en pris på instrumentet, og ved eventuelt å akseptere prisen handler kunden med DNB som motpart. I slike situasjoner innebærer beste utførelse at DNB må kunne dokumentere markedsriktig pris.

Dette dokumentet gir våre ikke profesjonelle kunder en oppsummering av våre retningslinjer for ordreutførelse (komplett versjon) tilgjengelig på vår side for Priser og vilkår (mifid).

2. Faktorer ved ordreutførelse for ikke-profesjonelle kunder

Når DNB utfører ordre for en ikke-profesjonell kunde, vil beste utførelse bestemmes basert på total pris.

Total pris består av oppnåelig pris for det relevante finansielle instrumentet pluss kostnadene knyttet til utførelse når disse er formidlet videre til kunden. Disse kostnadene kan inkludere direktekostnader, som kostnader knyttet til omsetning på markedsplasser, transaksjonskostnader, clearing- og oppgjørskostnader, og andre relevante kostnader betalbare til tredjeparter som er involvert i ordreutførelsen, inklusiv relevante skatter og avgifter.

Dette betyr at andre faktorer som hurtighet, sannsynlighet for utførelse og oppgjør kun vil ta presedens over pris og kostnader dersom dette bidrar til kundens beste resultat.

3. Utførelse av kundeordre og beste resultat

3.1 DNB Benytter ulike metoder for ordreutførelse

3.1.1. Utførelse på vegne av kunde

Kunden sin ordre utføres på en utførelsesplass («execution venue») regulert marked eller multilateral handelsfasilitet hvor DNB er medlem. Når denne tjenesten ytes er det normalt ingen mellommann mellom DNB som opptrer på kundens vegne og utførelsesplassen.

3.1.2 Mottak og formidling av ordre på vegne av kunde

Når DNB yter investeringstjenesten “mottak og formidling av ordre” mottar DNB kundens ordre og formidler denne videre til et annet verdipapirforetak for utførelse. Dette kan eksempelvis forekomme når DNB ikke er medlem på den aktuelle handelsplassen for omsetning av de finansielle instrumentene kunden ønsker å handle.

3.1.3 Omsetning for egen regning

Kunden sin ordre utføres direkte mot DNB ved bruk av egen kapital. Dette innebærer at DNB blir motpart i handelen. Dette kan også omfatte handler hvor DNB har en rolle som Systematisk Internaliserer eller Market Maker.

3.2 Spesifikke instruksjoner fra kunde

Dersom DNB mottar spesifikke instruksjoner i tilknytning til en ordre (eksempelvis med en spesifikk prislimit eller tidsperiode for utførelse) vil disse instruksjonene bli fulgt. Dette tilfredsstiller kravene til beste resultat i forhold til de aktuelle variablene som instruksjonene gjelder. Dette kan forhindre DNB fra å utføre ordren i henhold til vanlig rutiner for oppnåelse av beste resultat. Følgelig vil bestemmelsene om beste resultat ikke komme til anvendelse for de variablene hvor kunden inngir spesifikke instruksjoner.

4. Overvåking og evaluering

DNB vil til enhver tid jobbe for å oppnå best mulige resultat for kunden i henhold til retningslinjene for ordreutførelse.

Det er utviklet førhandelsprosesser for alle instrumentklasser, disse er utviklet for å oppnå beste resultat. Egne interne rutiner er iverksatt for å overvåke kvalitet på ordreutførelse. Disse retningslinjene vil bli oppdatert minst årlig eller når det er nødvendig som følge av vesentlige endringer.

Nærmere informasjon og rapporter angående kvalitet på ordreutførelse er tilgjengelig på vår nettside Priser og vilkår (mifid).

5. Eksterne forhold i markedet eller tekniske systemer

Dersom eksterne forhold inntrer i markedet eller i tekniske systemer, viser DNB til våre alminnelige forretningsvilkår for bestemmelser om ansvar og ansvarsfritak.

---

Utskriftsvennlige versjoner av retningslinjene for ikke-profesjonelle på norsk og engelsk:

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB