Meny

Forsikring

Hvordan melde skade?
Du kan melde skade ved å logge inn i nettbanken (fullversjon).
Eller ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.
+47 915 04818
Mandag-fredag 08.00-16.00 + 24-timers vakttelefon.
Tyveriskader, brannskader og personskader i trafikken skal også meldes til politiet umiddelbart.

Forsikringene fornyes. Hvorfor har prisen endret seg?

Forsikringsavtaler fornyes en gang hvert år. Når forsikringene fornyes vil du motta et forsikringsbevis med oppdaterte priser og vilkår. Som regel blir prisene justert opp i tråd med indeksreguleringer (generell prisøkning for varer og tjenester), men skadestatistikken for ditt område, aldersgruppe, objekttype osv. kan gjøre at prisendringen avviker fra indeksreguleringen. Dersom forsikringen nå omfatter mer enn tidligere vil også det gi utslag på prisen.

Kan jeg ha månedlig faktura?

Ja. Vi anbefaler for øvrig å bruke eFaktura, Avtalegiro eller Vipps Faktura for å unngå fakturagebyr og termintillegg.

Sier dere opp den gamle forsikringen min når jeg kjøper ny?

Når du tegner forsikringer hos oss sier vi opp skadeforsikringene i ditt tidligere selskap. Personforsikringer (livs- og uføreforsikring samt baneforsikring) får vi ikke sagt opp for deg. Disse må du si opp selv, men du bør vente med å gjøre det til du har fått beskjed fra oss at helseerklæringen ble godkjent.

Jeg har flyttet til ny bolig. Hva gjør jeg?

Før du flytter inn i din nye bolig må du ha en innboforsikring (og husforsikring dersom du har kjøpt hus). Du kan beregne et tilbud i nettbanken under "Pensjon og forsikring" og "Mine skadeforsikringer". For å avslutte gammel forsikring må du ta kontakt med oss på chat eller på telefonnummer 915 04800.

Jeg har byttet bil. Hva gjør jeg?

Det første du må gjøre er å forsikre den nye bilen. Det kan du gjøre i nettbanken under valget "Pensjon og forsikring2 og "Mine skadeforsikringer". For å avslutte din eksisterende bilforsikring må du ta kontakt med oss på chat eller på tlf 915 04800. Før vi kan gjøre det må eierskifte være registrert hos Statens Vegvesen.

Jeg skal bruke bilen min til øvelseskjøring. Hva må jeg gjøre?

Du trenger ikke å gjøre endringer på bil forsikringen. Det er ledsageren som regnes som fører av bilen og er ansvarlig.

Jeg har kollidert bilen min. Hva gjør jeg?

Tilkall medisinsk personell om personer har blitt skadet. Fyll ut skademelding sammen med motparten.
 • Meld i fra til DNB Forsikring ved å sende melding fra nettbanken eller ringe 915 04818 (+47 915 04818) fra utlandet

Kan jeg si opp min livsforsikring?

Du kan si opp en livsforsikring i nettbanken under Pensjon og forsikring – Mine livsforsikring – Oppsigelse av avtale (nedtrekkmeny til høyre for avtalen). Alternativt kan du sende signert brev til:

DNB Livsforsikring ASA
Postboks 7500
5020 Bergen

Kan jeg forsikre hunden/katten min hos dere?

Ja. Så lenge du har en hovedforsikring (hus, innbo, bil eller fritidsbolig) hos oss kan du tegne forsikring på hund og katt.

Hva er samlerabatt?

Samlerabatt er en ordning som gjør at forsikringene dine blir billigere jo flere forsikringer du har hos oss. Samlerabatten beregnes på følgende måte:

3 forsikringer = 5 % rabatt
4 forsikringer = 10 % rabatt
5 forsikringer = 15 % rabatt

Hvordan sier jeg opp mine forsikringer i DNB?

Dersom du ikke lenger har behov for forsikringen(e) du har hos oss kan du skrive til oss fra nettbanken og forklare årsaken til at du ønsker å si opp forsikringen. Vi må vite årsaken da det har innvirkning på oppsigelsestiden. Ved bytte av forsikringsselskap må det nye selskapet sende oppsigelse på vegne av deg.
samlerabatt

Dekker reiseforsikring uhellsskade på mobil?

Reiseforsikringen dekker ikke uhellsskader på mobil, nettbrett eller datamaskin. Har du Reise Best, dekker vi uhellsskader på annet reisegods inntil kr 2500,-.

Jeg er blitt syk og kan ikke reise. Hva gjør jeg?

Sørg for å avbestille reisen så fort du er kjent med at du ikke kan reise. Be om bekreftelse på avbestilling fra reisearrangør hvor det også fremkommer hva man eventuelt får refundert. Reisedokumenter, bekreftelse på avbestilling samt dokumentasjon på avbestillingsårsak (legeerklæring som bekrefter akutt sykdom) sendes inn sammen med skademeldingsskjema til DNB Forsikring.

Trenger jeg reiseforsikring hvis jeg har Europeisk helsetrygdkort?

Helsetrygdkortet gir deg rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling ved sykehus og/eller hos behandler som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det landet du oppholder deg. Du har rett til dekning på samme vilkår som landets innbyggere, og du må betale de samme egenandelene som dem. Helsetrygdekortet er kun gyldig i EØS-området og Sveits.

Mistet/frastjålet reisegods

Dokumentasjon
Tyveri/innbrudd skal meldes på stedet, fortrinnsvis til politiet. Husk å få bekreftelse på at forholdet er meldt. Ved tyveri fra hotellrom, husk å få meldt dette til hotellet og få bekreftelse. Ditt krav må dokumenteres så langt det er mulig i form av kvittering/garantibevis/kontoutdrag eller lignende. Dersom du får en skade på en gjenstand, kan vi be om tilstandsrapport fremlegges.

Dersom det er behov for hjelp, kan du kontakte oss ved større reisegodssaker – eks innbrudd i bil/feriehus, brann etc.

Mindre skader kan meldes når du kommer hjem.

Sjekkliste for påkrevd dokumentasjon
 • Kvittering på gjenstand
 • Bekreftelse på skadeomfang
 • Politianmeldelse
 • Redegjørelse for hendelsen
 • Hva er mistet/stjålet (merke, type, alder)

Jeg er syk og på reise. Hva gjør jeg?

Er du eller medreisende blitt syke kontakt Falck Global Assistance på tlf: +47 24 06 29 90, de hjelper deg å finne lege og sykehus, og har tilgang til egen medisinsk kompetanse. Har du andre utgifter i forbindelse med sykdom, ta vare på kvitteringer. Disse skal sendes inn sammen med skademelding til DNB Forsikring.

Kan jeg utvide varigheten på reiseforsikringen min?

Reise Best kan utvides til å omfatte reiser på inntil 1 år mens reiseforsikring tilknyttet kredittkort har en øvre grense på 6 måneder. Ta kontakt med oss på chat eller 04800 før du reiser.

Hvor mye koster det å utvide reiseforsikringen min?

Dersom du skal være borte lenger enn reiseforsikringens varighet koster det 500 kr per påbegynte uke utover forsikringen opprinnelige varighet. Kredittkortforsikring for flere reisende koster 800 kr per påbegynte uke.

Bagasjen min er forsinket. Hva gjør jeg?

Sørg for å få bekreftelse på forsinket bagasje på flyplassen, ofte kalt PIR (PIR – property irregularity report). Er bagasjen forsinket i over  4 timer, kan du kjøpe nødvendig klær og toalettsaker i perioden bagasjen er savnet og ta vare på kvitteringer. Når du kommer tilbake til Norge, send inn skademelding. Ha kvitteringer og bekreftelse (PIR) tilgjengelig.

Avbestilling

 1. Avbestilling
  Avbestill reisen hos turoperatør eller flyselskap så snart du er klar over at reisen ikke kan gjennomføres
 2. Legeerklæring
  Oppsøk lege for legeerklæring hvis avbestilling skyldes sykdom/ ulykkesskade
 3. Meld fra til oss
  Meld avbestillingen så raskt som mulig til oss

Sjekkliste for påkrevd dokumentasjon
 • Legeattest
 • Reisedokumenter
 • Bekreftelse slektsforhold ved sykdom/ død
 • Dokumentasjon av refusjon
 • Kontoutskrift
Visste du at:
Avbestilles charterreiser fire dager før avreise får du igjen 50 % av reisens pris. Fullpris togbilletter i Norge refunderes 100 %. Leiebil vil sjeldent bli belastet deg hvis denne avbestilles.