Meny

Meld skade

Her kan du melde skade på bil, innbo, hus, reise og andre skadeforsikringer.
+47 915 04818
Skadeforsikring
Meldes oss umiddelbart: Tyveriskader over 30 000 kroner, brannskader og bygningsskader - telefon +47 915 04818 mandag-fredag 08.00-16.00 + 24-timers vakttelefon.

Meldes politiet umiddelbart: Tyveriskader, brannskader og personskader i trafikken.
Kontaktinformasjon

Fremtind Forsikring
Boks 778 Sentrum
0106 Oslo

Tlf. + 47 915 04818


Har du spørsmål om kjøp av forsikring, faktura eller andre servicehenvendelser kan du ta kontakt med oss på telefon
+ 47 915 04800 mandag-torsdag 08.00-20.00, fredag 08.00-18.00 og lørdag 09.00-17.00.

Livforsikring
Uførhet, ulykke, sykdom, Barne- og ungdomsforsikring.

Skal du melde skade på et av våre livsforsikringsprodukter velger du rett skjema under. Fyll inn data og skriv ut. Ferdig utfylt skjema sendes til:
DNB Livsforsikring AS
Postboks 7500
5020 Bergen
Kontaktinformasjon
Tlf. 915 04800
E-post: pensjon.privat@dnb.no

Mandag-fredag 08.00-16.00 + 24-timers vakttelefon.
Tyveriskader, brannskader og personskader i trafikken skal også meldes til politiet umiddelbart.

Skademeldingsskjema Livsforsikring

Akutte situasjoner på reise
Falck Global Assistance alarmtelefon – ved sykdom eller andre akutte situasjoner på reise +47 24 06 29 90.
falck global
Nyttige lenker