Meny

Forvaltning av din formue

penger

DNB Private Banking tilbyr helhetlig formuesforvaltning. Forvaltning av din portefølje kan struktureres på flere måter avhengig av hvor mye du selv ønsker å være involvert.
Kontakt oss
Vår rådgivningsprosess

Formuesforvaltning handler om å legge en langsiktig plan for fremtiden. Vi jobber systematisk gjennom vår rådgivningsprosess hvor vi analyserer og kartlegger dine forventninger, slik at vi finner en løsning som er tilpasset dine behov.

Overlat forvaltningen av din formue til oss

Ved diskresjonær forvaltning overlater du forvaltningen av din formue til oss. Dine verdier står i sentrum for vår relasjon, og sammen skal vi identifisere hvordan vi best sikrer disse på en god måte.

Sammen blir vi enige om forvaltning av din formue
Ved investeringsrådgivning gir vi deg tilgang til analyser, markedssyn og anbefalinger, men du tar selv beslutningen.
Du forvalter selv din formue
Når du forvalter din formue selv gjør du egne analyser og produktvalg. Du får ingen rådgivning og anbefalinger fra oss.
Forbehold