• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Slik blir du bankkunde i Norge

Er du ny i Norge? Her finner du informasjon du trenger for å bli bankkunde i DNB.

Jente som ser igjennom dokumenter.

Bli kunde i DNB

Banken må kjenne sine kunder

Som bank i Norge plikter DNB å bidra til å forhindre økonomisk kriminalitet. For å kunne gjøre dette må vi kjenne kundene våre, slik at vi er sikre på at du er den du utgir deg for å være. Derfor trenger vi at du oppgir gyldig legitimasjon når du skal bli kunde.

Flyktninger og asylsøkere uten legitimasjon

Banktjenester er helt grunnleggende for å ta del i samfunnet. Flyktninger og asylsøkere som mangler pass eller annen gyldig ID som normalt kreves, kan likevel ha mulighet til å bli kunde i DNB ved å sende inn søknadsskjema.

Legitimering: Du må vise banken at du er deg

For å bli kunde i en bank i Norge må du kunne vise at du er deg. Det gjør du ved å vise gyldig legitimasjon og dokumentasjon hos et bankkontor. Ta med tolk om du ikke kan kommunisere på norsk eller engelsk.

Finn ditt lokale DNB-kontor

Som ny i Norge må du legitimere deg på et av våre kontorer for å bli kunde.

  • Finn nærmeste DNB-kontor
Jente som konsentrerer seg.

Som ny i Norge trenger du et d-nummer

Vi har to typer identitetsnumre i Norge: fødselsnummer og midlertidig identitetsnummer, kalt "d-nummer".

D-nummer brukes for å få tilgang til offentlige og private tjenester, som for eksempel å betale skatt, få jobb, få fastlege, leie og kjøpe bolig, eller bli bankkunde.

Slik får du d-nummer

Hvis du er EU/EØS-borger og kommer til Norge for å arbeide i mindre enn seks måneder, får du d-nummer når du søker Skatteetaten om skattekort.

Hvis du har fått en oppholdstillatelse i Norge, får du d-nummeret ditt i et brev fra Skatteetaten omtrent to uker etter at du møter hos politiet for å bestille oppholdskort.

Hvis du er asylsøker eller flyktning, får du et d-nummer når du kommer til Norge. Du får det av UDI eller politiets utlendingsenhet (PU) når du registrerer deg. Flyktninger som er innom mottakssenter vil få hjelp til å registrere seg og få d-nummer. For flyktninger som kommer til Norge utenom mottakssenter, må lokalt politi kontaktes for registrering og utdeling av d-nummer.

Spørsmål og svar

How to become a bank customer in Norway

Newly arrived in Norway? You will find the information you need to become a bank customer in DNB below.

Become a customer in DNB

It is important for us to know our customers

As a bank in Norway, DNB has a duty to help prevent financial crime. To be able to do this, we need to know our customers, so that we can be sure that they are who they claim to be. We therefore need you to provide a valid proof of identity (ID) when you want to become a customer.

Refugees and asylum seekers without proof of identity (ID)

Having access to banking services is essential for being able to take part in society. Refugees and asylum seekers who don’t have a passport or other valid ID that is normally required, may still have the opportunity to become a DNB customer by submitting an application form.

Proving your identity

To become a customer of a bank in Norway you need to be able to prove that you are who you say you are.

At DNB you do this by presenting valid proof of identity and/or documentation and book a meeting at your local branch office. Please bring an interpreter if you’re not able to communicate in Norwegian or English.

Frequently asked questions

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech Blog

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.noJobb hos oss

© DNB