• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Bli bedriftskunde

Pensjon for deg som er arbeidsgiver

Du som arbeidsgiver er lovpålagt å spare pensjon for dine ansatte, men det er også en viktig ansattgode. Her har vi samlet nyttig informasjon for deg.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Loven om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) sier at bedriften skal ha en innskuddspensjonsordning for sine ansatte.

Din bedriften må ha pensjonsordning hvis:

  • Du har minst to ansatte som har en arbeidstid og lønn som utgjør minimum en 75 % stilling.
  • Du har en ansatt uten eierinteresse i bedriften som har en arbeidstid og lønn som utgjør minimum en 75 % stilling.
  • Du har personer som har en arbeidstid og lønn som utgjør minimum 20 % stilling, og som til sammen tilsvarer minst to årsverk
  • For Selvstendig næringsdrivende gjelder egne regler. Les mer her

Lovpålagte minstekrav til pensjonssparing:

  • Du må spare minst 2 % av den ansattes lønn mellom 1 og 12G.
  • Avtalen må inneholde alderspensjon og innskuddsfritak ved uførhet, innskuddsfritak sikrer at pensjonssparingen fortsetter selv om den ansatte blir ufør.

Hvem inngår i pensjonsordningen?

Gode investeringsløsninger er viktige for å levere god pensjon til den ansatte

Min pensjonsprofil er utviklet av forvaltere med solid kompetanse hos en av Norges største og eldste kapitalforvaltere. Pensjonsprofilene har en bred sammensetning av investeringer for å sikre god avkastning i forhold til risiko.

Sammensetningen gir spredning av risikoen, samtidig som nedvektingen i profilene reduserer risikoen frem mot pensjonsalder.

Du som arbeidsgiver kan velge mellom to former forvaltning - aktiv og indeks

Aktiv forvaltning

I pensjonsprofiler med aktiv forvaltning er målet å oppnå ekstra god avkastning i forhold til risiko. Her investeres pensjonskapitalen i syv ulike aktivaklasser.

Indeksforvaltning

I pensjonsprofiler med indeksforvaltning er målet å oppnå god avkastning i forhold til risiko, til lavest mulig kostnad. Her investeres pensjonskapitalen i seks ulike aktivaklasser.

Markedsrapporter

Les om hvordan markedet er akkurat nå, og følg avkastningen hvert kvartal.

Kapitalforvaltning og avkastning på pensjonsprofilene

Investeringssjef Roy Thore Larsen snakker om avkastningen på pensjonsprofilene i 3. kvartal 2021, hva som rører seg i dagens finansmarked og at vi nå har tatt næringseiendom inn i pensjonsporteføljen.

Automatisk rapportering via a-melding

DNB forklarer rapportering via a-melding

Innskuddspensjonsloven og innføring av pensjonskonto fra 1. januar 2021

Stortinget har vedtatt endringer i innskuddspensjonsloven og innføring av pensjonskonto.

Lovendringen innebærer i hovedsak at du som arbeidsgiver pålegges et økt informasjonsansvar, og at dine ansatte skal få mer innflytelse over egen pensjon.

Les mer om pensjonskonto

I DNB er vi opptatt av å være ansvarlige og bærekraftige

Vi investerer ikke i virksomheter som driver med tobakksproduksjon, pornografi, kontroversielle våpen, selskaper med vesentlig virksomhet innen kull og oljesand eller selskaper som er i brudd med internasjonale standarder og normer.

Vi integrerer også faktorer innen miljø, sosiale forhold og eierstyring (ESG) i investeringsbeslutningene. Vi tar rollen som en aktiv eier. Det vil si at DNB engasjerer seg gjennom dialog med selskaper og ved stemmegivning.

Bakgrunnen for dialogen kan være spesifikke problemstillinger knyttet til ESG, men kan også handle om å heve selskapenes generelle nivå innen bærekraft.

Målet med dialogen er å påvirke selskapene i en positiv retning. Som hjelpemiddel til å definere mål og beste praksis har vi publisert flere forventningsdokumenter.

Pensjon for dine ansatte

Som pensjonskunde hos oss vil vi hjelpe deg med å ta vare på dine ansatte. Derfor har vi utviklet en kommunikasjonspakke.

Slik kan vi hjelpe deg som er arbeidsgiver

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB UngDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB