• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Pensjonsnytt for deg som er arbeidsgiver

Her har vi samlet nyttig informasjon for deg som har pensjonsavtale hos oss.

Automatisk rapportering via a-melding

Hva er a-melding?

Du som arbeidsgiver må sende inn en månedlig rapport via Altinn til NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten om ansattes inntekt, arbeidsforhold, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt for foretaket. Dette kalles en a-melding.

a-melding hos oss

Ved å bruke informasjon om dine ansatte direkte fra a-meldingen, blir det enklere for din bedrift å holde pensjonsavtalen oppdatert og sikre at de ansatte har riktig pensjonssparing. 

Vi er i gang med å overføre kunder til a-melding. Din bedrift vil motta en e-post når endelig dato for overgang til a-melding er klar.

Hva må bedriften gjøre

Ingen resultater på denne kombinasjonen

Registrere

Vi må være registrert som pensjonsleverandør i a-meldingen.

Vårt org nr er 914 782 007 – DNB Livsforsikring.

Pensjonsgivende lønn

Har bedriften lønnsarter utover de obligatoriske og ønsker at disse skal være pensjonsgivende? Gi oss beskjed via nettbanken, eller ring oss.

Ansatt informasjon

Alle ansatte må være registrert med riktig lønn og stillingsprosent. Pensjonsavtalen er tilgjengelig i nettbanken. Det er enkelt å endre, også tilbake i tid.

Ansvar

Bedriften vil fortsatt ha ansvar for at pensjonsavtalen er riktig oppdatert.

Oppdatere informasjon

Vi kan etterspørre nødvendig informasjon, eller be deg om å bekrefte informasjonen som er oppdatert.

Etter at endringene er gjennomført, vil kontaktpersonen motta en kvittering i portalen. Det er viktig at du sjekker kvitteringen slik at vi er sikre på at endringene er riktig.

Ofte stilte spørsmål om a-melding

Hvor ofte blir pensjonsavtalen oppdatert?

Data fra a-meldingen hentes månedlig, etter at Skatteetatens frist for innleveringen av a-melding har vært, som er 5. hver måned.

Hvilke opplysninger kan vi hente?

- Ansettelse dato
- Sluttdato med sluttårsaker
- Lønn som er relevant for pensjonsgrunnlaget
- Stillingsprosent og /eller timer
- Om den ansatte er i permisjon eller permittert

Hvordan beregnes stillingsprosenten?

For ansatte som har fast stilling, vil stillingsprosenten som er oppgitt i a-meldingen bli benyttet.

For ansatte som har timelønn, beregnes stillingsprosenten ut fra det antall timer oppgitt i a-meldingen.

Når meldes den ansatte ut?

Utmelding foretas når vi får beskjed om dette via a-melding. I veiledningen for utfylling av a-melding vil det være beskrevet hvilke koder som skal benyttes som sluttårsak.

Forvaltning av pensjonen

Min pensjonsprofil er utviklet av forvaltere med solid kompetanse hos en av Norges største og eldste kapitalforvaltere.

Les mer her
Markets

I DNB er vi opptatt av å være ansvarlige og bærekraftige

Vi investerer ikke i virksomheter som driver med tobakksproduksjon, pornografi, kontroversielle våpen, selskaper med vesentlig virksomhet innen kull og oljesand eller selskaper som er i brudd med internasjonale standarder og normer.

Vi integrerer også faktorer innen miljø, sosiale forhold og eierstyring (ESG) i investeringsbeslutningene. Vi tar rollen som en aktiv eier. Det vil si at DNB engasjerer seg gjennom dialog med selskaper og ved stemmegivning.

Bakgrunnen for dialogen kan være spesifikke problemstillinger knyttet til ESG, men kan også handle om å heve selskapenes generelle nivå innen bærekraft.

Målet med dialogen er å påvirke selskapene i en positiv retning. Som hjelpemiddel til å definere mål og beste praksis har vi publisert flere forventningsdokumenter.

Les mer i bærekraftsbiblioteket
Vindmøller i solnedgang

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech Blog

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.noJobb hos oss

© DNB