Meny

Markedssyn januar

graf
Det var sjeldent store kursbevegelser rundt årsskiftet. Det store spørsmålet er om kursfallet, og særlig det vi hadde i desember, skyldes overdrevet pessimisme og frykt, eller om det er en større og lengre nedtur som folder seg ut.
Grønn start på året

Veksten i verdensøkonomien blir trolig lavere i 2019 enn 2018. Kursfallet har imidlertid gjort forholdet mellom avkastning og risiko mer attraktivt. Etter mye uro rundt handelskrig i 2018, ser det ut til å være vilje blant amerikanske og kinesiske myndigheter for å komme fram til en handelsavtale. Aksjemarkedet har også vært redd for at den amerikanske sentralbanken strammer for mye til i pengepolitikken i en periode med større usikkerhet rundt veksten i verdensøkonomien. Markedet har endelig fått den bekreftelsen det har ventet på: Sentralbanksjef Powell understreket at pengepolitikken ikke er på autopilot, og dette ble bekreftet i referatet fra forrige rentemøte. Vi opprettholder en moderat overvekt i aksjer, en posisjon vi har hatt siden slutten av oktober. I tiden framover er vi forberedt på fortsatt svingninger i markedet, men med signalene som er kommet rundt handelskrig og rentehevinger, tror vi neppe det blir så kraftig som i desember.

matrise

Matrisen over viser anbefalte kortsiktige avvik fra en balansert portefølje fordelt på flere aktiva klasser. Avvikene fra langsiktig fordeling bør ikke utgjøre mer enn 5 til 15 prosent av totalporteføljen for at den kortsiktige risikotakningen ikke skal bli for dominerende. Skaleringen må sees i sammenheng med investors risikovilje og investeringshorisont.
Forbehold