Meny

Planlegg pensjon

Mann og kvinne holder hender og gr bortover veien
Hvis du planlegger pensjonstilværelsen tidlig, vil du ha større fleksibilitet til å velge selv når du ønsker utbetaling av pensjon. Få oversikt i pensjonskalkulatoren.
Prøv pensjonskalkulatoren
Hvordan kan du planlegge?
Første steg i planleggingen er å få oversikt over hvor mye du kan forvente å få utbetalt i pensjon. Totaloversikten får du i NAVs pensjonskalkulator Din pensjon. Kalkulatoren vil vise deg hvor mye du får utbetalt og du kan sammenligne uttak på ulike tidspunkt.

» Besøk NAVs nettside

Når du har fått oversikt kan du vurdere tidspunktet for når du ønsker å starte utbetalingen av pensjonen. Hvert ekstra år du fortsetter å jobbe vil ha stor betydningen for din oppsparte pensjon. Jo flere år du jobber, jo mer pensjon får du. I tillegg er det viktig å tenke over hvordan din livssituasjon vil være når du skal ta ut pensjon. Det er som er riktig for naboen eller kollegaen din er ikke nødvendigvis rett for deg.

» Mer om utbetaling av pensjon fra DNB

Under får du noen tips til ting som kan være greit å tenke på når du planlegger pensjonstilværelsen.
 

Jeg vil fortsette å jobbe uten å ta ut pensjon

Du trenger ikke å ta ut pensjon selv om du har mulighet. Hvis du velger å starte utbetalingen senere vil du få en høyere årlig pensjonsutbetaling. Arbeidsgiver sparer til din pensjon så lenge du er i jobb, frem til du fyller 75 år.

Jeg ønsker å ta ut pensjon, samtidig som jeg jobber

Så lenge du jobber fortsetter arbeidsgiver å spare til din pensjon. Utbetalingen du får mens du fortsatt jobber er kun basert på allerede oppspart pensjon.
Hvis du starter uttak av pensjon samtidig som du jobber betyr det at du vil få en lavere årlig utbetaling, da pengene spres utover et større antall år.
Når du jobber samtidig som du tar ut pensjon blir den samlede inntekten din høyere enn før. Dette betyr at du må betale mer av pensjonen din i skatt enn hvis du hadde mottatt pensjon alene. For å se effekten av dette anbefaler vi at du benytter Skatteetatens skatteberegner.

» Skatteetaten

Jeg vil fortsette å jobbe i redusert stilling og starte uttak av pensjon

Siden du fortsetter å jobbe vil du tjene opp mer pensjon, men hvis du jobber mindre enn tidligere vil sparingen bli mindre. Utbetalingen du får mens du fortsatt jobber er kun basert på allerede oppspart pensjon.
Når du jobber i redusert stilling samtidig som du tar ut pensjon er det viktig at du oppdaterer skattekortet på Skatteetatens nettsider. Pensjon og lønn har ulike skatteregler, så selv om utbetalingen skulle bli omtrent den samme, er det ikke sikkert at skatten vil bli det. For å se effekten av dette anbefaler vi at du benytter Skatteetatens skatteberegner.

» Skatteetaten

Jeg vil slutte å jobbe, og leve av pensjonen min

Når du slutter å jobbe vil sparingen til pensjon fra jobben stoppe. Jo lengre du jobber eller jo lengre du venter med  å ta ut pensjon, jo høyere vil den årlige pensjonen bli siden den skal fordeles over færre år. Utbetaling av innskuddspensjon fra arbeidsgiver starter vanligvis når du har fylt 67 år, men du har muligheten til å starte utbetalingen allerede når du fyller 62 år. I alle tilfeller må utbetalingene fordeles frem til du er minst 77 år. Det finnes også ulike typer pensjon og noen kan ha et minimumskrav til antall utbetalingsår. 

Hvis du ønsker å startet utbetalingen av pensjon fra Folketrygden før du har fylt 67 år, må du ha tjent opp nok pensjon i Folketrygden. Dette kan du undersøke hos NAV.

Jeg er ufør, men vurderer å ta ut pensjon

Hvis du er delvis ufør kan du ta ut pensjon. Summen av pengene du får som ufør og i pensjon kan ikke utgjøre mer enn alderspensjonen ville gjort.
Du kan lese mer om dette på siden under.
Se også