Meny

Personvern

Her finner du informasjon om hvordan DNB samler inn og bruker personopplysninger.

Introduksjon

I DNB tar vi sikkerheten til dine personopplysninger på alvor, hvilket som betyr at det skal være sikkert for deg å benytte deg av de produktene og tjenestene som vi tilbyr. Som ett internasjonalt finanskonsern har vi taushetsplikt, og vil behandle dine personopplysninger etter gjeldende personvernlovgivning. Innenfor DNB-konsernet vil den behandlingsansvarlige være det av DNB ASAs datterselskaper i Norge eller i utlandet som du for eksempel er kunde av, og som behandler personopplysninger om deg. Ønsker du å vite hvilke sentrale selskaper som inngår i konsernet, kan du finne ut mer om juridisk struktur i DNB-konsernet her. Du finner informasjon om kontaktopplysninger og klageadgang nederst under Kontaktopplysninger.
 
Denne personvernerklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger om deg, for eksempel fra nettstedet vårt, samt generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Når vi skriver «du» i denne erklæringen, mener vi deg som kunde, potensiell kunde, medarbeider hos vår kunde eller andre relevante parter, slik som reelle rettighetshaver, autoriserte representant, bedriftskortinnehaver og tilknyttede parter.
  
 
 Versjon 2021.05

Typer personopplysninger

Nedenfor finner du eksempler på typer personopplysninger som DNB kan samle inn. Merk at typen personopplysning som samles inn, er avhengig av hvilket produkt eller tjeneste vi tilbyr deg som kunde.

Identifikasjonsinformasjon: personnummer og navn. Vi er forpliktet til å innhente dokumentasjon av slike opplysninger, for eksempel i form av kopi av legitimasjon, pass, førerkort eller lignende.

Kontaktinformasjon: telefonnummer og adresser, inkludert postadresse – også hjemland for utenlandske adresser.

Finansiell informasjon: kunde- og produktavtaler, transaksjonsdata, kreditthistorikk og forsikringshistorikk.

Lovpålagte opplysninger: skattemessig hjemsted eller utenlandsk skatteregistreringsnummer, opplysninger som kreves for å få grunnleggende kunnskap om kunder og i forbindelse med arbeid mot hvitvasking.

Spesielle kategorier av data: for eksempel ved behov for helseopplysninger for enkelte forsikringsprodukter relatert til DNBs forsikringsselskaper og informasjon om fagforeningsmedlemskap knyttet til enkelte låneprodukter.

Fra deg

De personopplysningene som DNB registrerer, vil i hovedsak innhentes direkte fra deg som kunde, for eksempel i forbindelse med behandling av søknad om lån og andre produkter, eller når du på annen måte benytter deg av våre tjenester.

Fra tredjeparter

For å kunne tilby deg tjenester og overholde lovkrav vil DNB også innhente personopplysninger fra tredjeparter. For eksempel kan vi i forbindelse med utbetalinger samle inn opplysninger fra avsendere, butikker, banker, betalingstjenesteleverandører og andre.

Eksempler på slike informasjonskilder kan være:
 • offentlig tilgjengelige kilder og andre eksterne kilder/registre som føres av offentlige myndigheter (for eksempel Folkeregisteret og registre hos skattemyndigheter)
 • firmaregistre
 • kriminalitetsbekjempende myndigheter (for eksempel politiet, økokrim, etc.)
 • sanksjonslister (som føres av internasjonale organisasjoner som EU og FN samt nasjonale organisasjoner som Office of Foreign Assets Control (OFAC))
 • sosiale medier
 • agenter og distributører
 • registre som føres av kredittopplysningsbyråer og andre kommersielle informasjonstjenester som leverer informasjon om for eksempel reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer

Dersom DNB har fått fullmakt fra deg, kan vi også i enkelte tilfeller innhente helseopplysninger fra helseinstitusjoner. 

Fra cookies (informasjonskapsler)

Informasjonskapsler (Cookies)

 1. DNB bruker informasjonskapsler

  Når du besøker DNBs nettsider lagres informasjonskapsler på din enhet. En enhet er for eksempel din pc eller mobiltelefon. Informasjonskapsler eller «cookies» er små tekstfiler som lagres lokalt på enheten og som gjør det mulig å samle inn data om bruken av våre nettsider.

  DNB benytter informasjonskapsler for følgende formål:

  • Nødvendige: For å levere sikre nettsider med grunnleggende funksjonalitet
  • Sporing av adferd
   • Analyse: For å analysere trafikk, atferd og salg i våre nettløsninger på våre nettsider
   • Personalisering: Innsikt slik at vi kan tilpasse innholdet til våre besøkende og tilby relevante tjenester og produkter
   • Oppfølging av prisberegninger
  • Annonsering: For å markedsføre våre tjenester og produkter gjennom samarbeidspartnere og på andre plattformer du bruker
 2. Administrere informasjonskapsler

  Innsamling av informasjonskapsler fra din enhet kan stoppes helt eller delvis av deg. Du kan selv velge å tillate noen eller alle, avhengig av hvilket formål vi har med informasjonskapselene. våre formål med å sette en informasjonskapsel (noen informasjonskapsler er helt nødvendige for å levere sikker og funksjonell tjeneste). Du kan administrere informasjonskapslene DNB benytter på flere måter

  • Du kan slå informasjonskapslene av og på for dnb.no og dnbforsikring.no i kontrollpanelet nederst på denne siden. Nødvendige informasjonskapsler kan ikke slås av.
  • Du kan blokkere informasjonskapsler gjennom innstillinger i nettleseren. Du kan også velge å tillate informasjonskapsler avhengig av om det er en førstepart- eller tredjepartsinformasjonskapsel. Vi gjør oppmerksom på at dette valget må gjøres i hver enkelt nettleser. Dersom du blokkerer alle informasjonskapsler, vil mange nettsider ikke fungere optimalt. For eksempel vil DNBs nettbank ikke fungere ideelt og opplevelsen reduseres.
  • Slå av identifisering på andre plattformer direkte hos tredjepart. Denne løsningen er den eneste som fungerer på tvers av nettlesere.

  Behandle dine informasjonskapsler

Sporing av nettatferd

DNB bruker verktøyet Celebrus for å samle inn og analysere data om din brukeratferd på våre nettsider.

Dette gjør at vi kan tilpasse vårt innhold til deg og også følge opp prisberegninger som gjøres. Du kan velge å slå av sporing for å være anonym i våre analyser og hindre at nettatferden kobles til deg som person. Valget du gjør er kun gjeldene for den enheten du bruker nå. Vil du gjøre samme valg på dine andre enheter, må du gjenta prosessen på de aktuelle enhetene.

Statistikk

Vi utfører statistiske analyser om bruken av våre nettsider gjennom verktøyet Celebrus for å forbedre våre tjenester. Du kan velge å skru av innsamling av digital atferd for statistikk-formål. Valget du gjør er kun gjeldende for den enheten du bruker nå. Vil du gjøre samme valg på dine andre enheter, må du gjenta prosessen på de aktuelle enhetene.

Tilpasset annonsering

DNB bruker ikke innholdskapsler for tilpasset markedsføring.

Fra lydopptak av telefonsamtaler og oppbevaring av elektronisk kommunikasjon

DNB er lovpålagt (for eksempel i henhold til Verdipapirloven) å gjøre opptak av telefonsamtaler og oppbevare elektronisk kommunikasjon når du som kunde får råd om lån, sparing, investering eller lignende tjenester. DNB gjør opptak av alle samtaler du har med rådgivere eller meglere, for eksempel i Markets, DNB Private Banking eller DNB Asset Management, som yter disse tjenestene.

DNB vil kunne lytte til samtaler og se på annen elektronisk kommunikasjon i kvalitetskontrolløyemed.

Lagringstid:
Opptaket skal kun brukes når du eller vi har behov for å dokumentere vår rådgivning. Opptak lagres i minst fem år og blir slettet når DNB ikke lenger har rettslig grunnlag for videre lagring.

Utlevering til andre:

DNB kan bli pålagt å utlevere informasjon til offentlig myndighet og andre som kan kreve dette i medhold av lov. I tillegg vil informasjon kunne bli utlevert til Finansklagenemnda, blant annet i forbindelse med behandling av klagesaker.

Avspillingsrett:
Anmodning om innsyn i dokumentasjon av investeringstjenester og avspilling av lydopptak rettes skriftlig til Reklamasjon: DNB Bank ASA, Kort- og bankreklamasjoner, Beddingen 16, 7469 Trondheim. En slik anmodning kan du komme med inntil fem år fra da samtalen ble tatt opp. Ved anmodning om avspilling av lydopptak må du oppgi tidspunkt for når samtalen ble gjennomført og fra hvilket telefonnummer.

Ved kameraovervåking

For å forebygge og avdekke straffbare handlinger foretar DNB bildeopptak ved kameraovervåking av eiendom som DNB forvalter eller leier. 

Bildeopptak ved kameraovervåking kontrollert av DNB oppbevares som et utgangspunkt i 7 dager etter opptakstidspunktet. Kameraovervåking av banklokaler, ekspedisjonssteder, minibanker og betalingsterminaler i tilknytning til «bank i butikk» oppbevares i 90 dager. Disse oppbevaringsperiodene gjelder med mindre bilde opptakene er utlevert til politiet eller DNB har rett til å behandle bildeopptakene til annet formål.

Kundeadministrasjon

»DNB vil bruke dine personopplysninger for å oppfylle de forpliktelser som vi har påtatt oss for gjennomføring av oppdrag og tjenesteavtaler med deg, samt kundeadministrasjon og fakturering.

DNB vil ved avtaleinngåelsen og under avtaleforholdet registrere opplysninger om deg og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet, for eksempel disponenter. DNB vil også registrere opplysninger om personer som DNB har avslått å inngå avtale med. Dette for å kunne underrette om avslaget og eventuelt i ettertid kunne dokumentere forholdet.

Markedsføring

Uten samtykke fra deg vil finansforetakene i DNB-konsernet kunne dele følgende nøytrale opplysninger seg imellom, og benytte disse til markedsføring: for eksempel navn, kontaktopplysninger, fødselsdato og hvilke tjenester eller produkter du har inngått avtale om. Konsernets verdipapirforetak og forvaltningsselskap, DNB Markets og DNB Asset Management, er underlagt strenge taushetsbestemmelser som medfører begrensninger i utlevering av personopplysninger mellom disse foretakene og banken. 
 
DNB kan behandle personopplysningene i markedsføringsøyemed dersom det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til ditt personvern. Markedsføres produkter og tjenester innen en annen produktkategori enn den som DNB og du har inngått avtale om, kreves det samtykke fra deg for å benytte andre kundeopplysninger enn de nøytrale. 
 
Markedsføring ved hjelp av kundematch
Vi ønsker å gi deg som kunde relevant informasjon og markedsføring på sosiale plattformer og nettsider. For å få til det, må plattformene kjenne deg igjen. Ved hjelp av kontaktinformasjon du har gitt til oss kan den eksterne plattformen matche deg med informasjon du har gitt den. Når koblingen er gjort, vil du kunne motta budskap og informasjon som vi antar er av interesse. For eksempel kan vi vise boliglånsmarkedsføring om vi antar at du har interesse for boliglån, eventuelt ikke vise annonse for boliglån dersom du allerede har lån hos oss. 
  
E-post og telefonnummer er de vanligste kontaktopplysningene som brukes i matchingen, men navn, by, postkode, fylke, land, alder, mobile advertiser ID, mobilenhets-ID og uid (app id) er også mulig. Vi bruker i dag kundematch på følgende sosiale plattformer og nettsteder: Schibsted, Facebook. 
  
Vi oversender kontaktopplysningene kryptert til tjenesteleverandøren, som automatisk kan få en match hvis du er registrert bruker der med samme kontaktinformasjon. Etter denne matchingen slettes opplysningene. Vi deler ikke annen informasjon om deg eller din økonomi. 
  
Tjenesteleverandøren er DNBs databehandler og er underlagt databehandleravtale som sikrer at informasjonen ikke blir brukt på noen annen måte enn DNBs formål, nemlig å gi deg som kunde relevant informasjon og markedsføring. 
  
Behandlingen av personopplysninger som beskrevet over skjer på grunnlag av personvernforordningen (GDPR) art. 6 nr. 1 bokstav f og DNBs berettigede interesse i å kunne drive markedsføring. Du har rett til å reservere deg mot behandlingen. Det kan du gjøre under punktet «Innsigelse mot behandling» i kapittelet om dine rettigheter i personvernerklæringen.  
  
Kundematching er ikke det samme som bruk av informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om DNB's bruk av informasjonskapsler i personvernerklæring kapittelet «Hvor innhenter vi opplysningene dine fra?» / «Fra cookies».

Profilering

Med «profilering» mener vi enhver form for automatisert behandling av personopplysninger som brukes til å vurdere egenskaper knyttet til deg. For eksempel for å analysere eller forutsi aspekter som gjelder din økonomiske situasjon, dine personlige preferanser eller transaksjonsatferd.

Profilering brukes i DNB i forbindelse med utarbeidelse og gjennomføring av markedsføringskampanjer, til kundeoppfølgingsformål og ved utarbeidelse av produkttilbud. DNB har en berettiget interesse til å bruke profilering, for eksempel når vi foretar kundeanalyse til markedsføringsformål eller transaksjonsovervåkning for å avdekke svindel.

Konsernkunderegister

DNB-konsernet har et felles kunderegister. Formålet med konsernkunderegisteret er å administrere kundeforholdet og samordne tilbudet av tjenester og rådgivning fra de forskjellige selskapene i konsernet.

Konsernkunderegisteret vil inneholde nøytrale opplysninger om deg, som navn, fødselsdato, adresse og andre kontaktopplysninger, opplysninger om hvilket konsernselskap du er kunde i, og hvilke tjenester og produkter du har avtale om. Fødselsnummer kan utleveres til og registreres i et felles konsernkunderegister når formålet er administrasjon av kundeforhold.

Sikkerhet

DNB har gjennomført tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre dine personopplysninger. DNB jobber kontinuerlig med å sikre at dine personopplysninger er beskyttet mot tap, ødeleggelse, korrupsjon eller uautorisert tilgang. Vi har et rammeverk for sikkerhet som oppdateres jevnlig i tråd med den teknologiske utviklingen.

Videre har DNB en berettiget interesse i å behandle personopplysninger for å sikre konsernets verdier, for eksempel logging på servere, drift av infrastruktur, brannmurer, adgangskontroll og kameraovervåking.

Risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer

DNB vil etter regler i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirloven behandle kredittopplysninger og andre personopplysninger. Dette gjøres i forbindelse med etablering av ditt kundeforhold, vurdering av hvilke tjenester og produkter som er egnet for deg, og bruk av systemer for beregning av kapitalkrav for kredittrisiko.

Systemer for interne målinger omfatter DNBs modeller, arbeids- og beslutningsprosesser for kredittgivning og kredittstyring, kontrollmekanismer, IT-systemer og interne retningslinjer som er knyttet til klassifisering og kvantifisering av institusjonens kredittrisiko og annen relevant risiko. Personopplysninger til dette formålet innhentes fra kredittopplysningsforetak.

Forebygging og avdekking av straffbare handlinger

DNB kan behandle personopplysninger til det formål å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger. I slike tilfeller vil DNB kunne være forpliktet til å innhente informasjon og utlevere opplysninger til andre banker og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter. Oppbevaringstiden vil være inntil ti år etter registreringen. DNB vil behandle personopplysninger for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. DNB er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til ØKOKRIM v/Enheten for finansiell etterretning (EFE). I følge personopplysningsloven og hvitvaskingsloven har du ikke innsynsrett i enkelte opplysninger DNB har registrert så lenge en etterforsning pågår.

DNB vil for øvrig behandle personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det eller når du har samtykket til det. I tillegg kan DNB behandle personopplysningene for å forebygge og avdekke straffbare handlinger dersom det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til ditt personvern.

Kundeautentisering ved bruk av elektroniske tjenester

Når du benytter deg av DNBs elektroniske tjenester, kan DNB registrere brukeradferd og brukermiljø samt avvik fra dette, identifisere den datamaskinen eller mobile enheten du bruker til å utføre banktjenesten, datamaskinens/enhetens tilstand o.l. Denne informasjonen vil DNB bruke for å kontrollere at det er rett person som benytter den aktuelle tjenesten. DNB kan også bruke informasjonen i en risikovurdering for å tilpasse autentiseringsmetoden som du skal benytte for tjenesten.

Analyse og utvikling av nye tjenester

DNB kan samle inn opplysninger som brukes til analyse av hvordan du som kunde bruker DNBs tjenester i forbindelse med forbedring av eksisterende produkter eller utvikling av nye tjenester.

DNB har i enkelte tilfeller en berettiget interesse av å analysere bruksmønsteret for å identifisere potensiell etterspørsel etter nye produkter og tjenester, forbedre funksjonalitet i allerede eksisterende produkter og tjenester samt utføre tester i forbindelse med utvikling.

Automatiserte avgjørelser

Vi kan i noen tilfeller bruke automatiserte avgjørelser hvis dette er godkjent ved lov, dersom du har gitt et uttrykkelig samtykke til det eller dersom det er nødvendig for utførelsen av en avtale, for eksempel automatiserte kredittavgjørelser i våre online-kanaler. Du kan når som helst be om en manuell behandling i stedet, gi din mening eller bestride en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling, inkludert profilering, dersom en slik avgjørelse vil ha rettslige følger eller på annen måte påvirke deg i betydelig grad. 

Når vi bruker automatiserte avgjørelser, vil vi gi deg ytterligere informasjon om den underliggende logikken som er brukt, samt betydningen og hvilke konsekvenser dette kan få for deg.

Statistikk til virksomheter

I DNB Bank behandler vi personopplysninger for å tilby statistikk til offentlige og private virksomheter. Statistikken vi deler med disse er aldri personopplysninger og du vil aldri være identifiserbare overfor dem. De kan kun benytte statistikken til å forbedre varer, tjenester, kommunikasjon og tilbud til forbrukere. Behandlingsgrunnlaget vårt for dette formålet er berettiget interesse. Statistikken vi lager bygger på demografiske opplysninger, produktopplysninger og transaksjonsopplysninger. I noen tilfeller bruker vi også tilleggsopplysninger fra offentlige registre, som fra Kartverket. Eksempler på statistikk kan være grupper av innbyggere som reiser kollektivt, hvilke aldersgrupper som går oftest på kino, hvor mange kunder som bor i enebolig, tidspunkt på dagen det er flest mennesker i matbutikken, eller hva gjennomsnittspersoner i en kommune betaler i strøm, telefonabonnement, matforbruk osv. Du har rett til å reservere deg mot at dine personopplysninger inngår i slik statistikk. Du kan gjøre det i nettbanken, i menyen for innstillinger.

Kunde - og markedsundersøkelser

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med kunde- og markedsundersøkelser. For å få tilbakemelding fra våre kunder om hvordan de opplever DNB, eller hvilke innspill de har til forbedringer, er det nødvendig å gjennomføre undersøkelser.  Det er frivillig å delta.  Våre analysebyråer mottar kontaktopplysningene for at gjennomføre kundeundersøkelser på vegne av DNB. Analysebyrået er DNBs databehandler og underlagt en databehandleravtale. Som behandlingsansvarlig vil DNB være ansvarlig for alle ledd i behandlingen.  DNB har en berettiget interesse i å behandle dine kontaktopplysninger til dette formålet. Ved å delta i undersøkelsen, samtykker du til at vi kan behandle opplysningene dine. Analysebyrået sletter kundelistene automatisk etter 6 mnd. Unntaksvis lagres filene i 24 måneder ved oppfølgingsundersøkelser som går over 2 år.

Til tredjeparter

I noen tilfeller har vi rettslig grunnlag til å dele opplysninger med tredjeparter. Eksempeler på slike tredjeparter er myndigheter, foretak i DNB-konsernet, leverandører, betalingstjenesteleverandører og forretningspartnere. Før vi deler slike opplysninger, vil vi alltid sørge for at vi følger de aktuelle bestemmelsene om taushetsplikt som gjelder i finans- og verdipapirsektoren.

Når vi leverer tjenester og produkter, kan det i enkelte tilfeller bety at vi må utlevere informasjon om deg. Hvis du for eksempel har bedt oss om å overføre penger eller verdipapirer, må vi utlevere visse opplysninger for å kunne utføre overføringen. For å sikre rating som er nødvendig for å optimalisere innlånsvilkår og dermed gunstig rente til kunden, vil DNB dele nødvendige opplysninger med byråer som gir slik rating, samt overføre og samle kundeforhold med tilhørende opplysninger i egne juridiske enheter i DNB-konsernet. 

Dersom DNB setter ut oppgaver som innebærer at en leverandør skal behandle personopplysninger på vegne av DNB – og ikke til eget formål – vil leverandøren normalt være en databehandler. I slike tilfeller er det nødvendig med en databehandleravtale mellom DNB og leverandør. Dette gjelder uavhengig av om DNB bruker databehandlere i Norge eller i andre land innen EØS-området.

DNB-konsernet bruker databehandlere (for eksempel leverandør av IT-tjenester) til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på sine vegne. I slike tilfeller vil DNB inngå avtaler med databehandler for å sikre at behandlingen av opplysningene er i samsvar med personvernregelverket og DNBs krav til behandling av personopplysninger. Bruken av databehandlere er ikke å regne som en utlevering av personopplysninger.

Per i dag benytter DNB for eksempel disse typene databehandlere:
 • software-leverandører
 • skyløsningsleverandører
 • distributører og agenter
 • sourcing-partnere
 • konsulenter

Overføring av personopplysninger til land utenfor EØS

Når DNB overfører personopplysninger til en leverandør er det nødvendig med en databehandleravtale mellom DNB og leverandøren. Dette gjelder uavhengig av om DNB bruker databehandlere i Norge eller i andre land innen EØS-området.

I noen tilfeller overfører DNB personopplysninger til organisasjoner i land utenfor EØS-området, for eksempel til leverandører av IT-tjenester eller andre databehandlere. Slike overføringer kan bare gjøres hvis den behandlingsansvarlige eller databehandleren har gitt nødvendige garantier og under forutsetning av at individene sikres håndhevbare og effektive rettigheter.

Det kreves altså et gyldig grunnlag for slik overføring i henhold til GDPR, og noen av følgende vilkår må være oppfylt:
 • EU-kommisjonen har besluttet at det foreligger et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i det aktuelle landet
 • Det er truffet andre hensiktsmessige sikkerhetstiltak, og/eller en databehandler har gitt nødvendige garantier om at personopplysningene vil bli behandlet på en trygg måte, for eksempel ved bruk av standardkontrakter (EUs standardklausuler) som er godkjent av EU-kommisjonen, eller databehandleren har gyldige bindende konsernregler (BCR).
 • Det dreier seg om unntak i spesielle tilfeller, for eksempel for å oppfylle en avtale med deg eller tilfeller der du gir ditt samtykke til den bestemte overføringen.

Nødvendig for å oppfylle en avtale med deg

Formålet med DNBs behandling av personopplysninger er i første rekke kundeadministrasjon, finansiell rådgivning, fakturering og gjennomføring av bank-, forsikrings- og finansieringstjenester i tråd med de avtalene vi har inngått med deg.

Rettslige forpliktelser

DNB behandler personopplysninger for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til lov, forskrifter eller myndighetsbeslutninger.

Eksempler på behandling basert på rettslige forpliktelser:
 • forebygging og avdekking av straffbare handlinger, som hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og bedrageri
 • sanksjonsovervåkning
 • bokføringskrav
 • rapportering til skattemyndigheter, politimyndigheter, namsmyndighet og tilsynsmyndigheter
 • krav og forpliktelser knyttet til betalingstjenester
 • andre forpliktelser knyttet til tjeneste- eller produktspesifikk lovgivning, for eksempel verdipapirer, fond, pantesikkerhet, forsikring eller boliglån

Berettiget interesse

DNB kan behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen må være lovlig, definert på forhånd, reell og saklig begrunnet i virksomheten.

Eksempler på behandling basert på berettiget interesse:
 • markedsføring i løpende avtaleforhold
 • kundeanalyser basert på profilering til markedsføringsformål
 • transaksjonsovervåkning for å avdekke straffbare handlinger

Samtykke

Dersom ikke annet behandlingsgrunnlag foreligger, vil DNBs behandling av personopplysninger basere seg på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg som kunde. Du vil alltid bli bedt om å avgi samtykke dersom det er nødvendig å behandle sensitive kategorier av personopplysninger (for eksempel helseopplysninger, opplysninger om religiøs overbevisning, legning, etniske opprinnelse, etc.).

Dersom du har avgitt samtykke til DNB, kan dette på hvilket som helst tidspunkt trekkes tilbake. Trekker du tilbake ditt samtykke, vil behandlingen opphøre, og personopplysningene vil slettes dersom oppbevaring av opplysningene er basert utelukkende på avgitt samtykke. Informasjon om formål, behandlingsaktiviteter og tilbakekalling av det aktuelle samtykket vil gis når du blir bedt om å avgi samtykke i de ulike kanalene til DNB.

Innsyn i opplysninger og dataportabilitet

Innsynsforespørselen gir deg rett til å få innsyn i data vi har lagret om deg. Dette gjelder informasjon du selv har oppgitt, informasjon vi har hentet fra eksterne kilder, og informasjon om behandling av opplysningene.

» Bestill innsyn  

Interne vurderinger og lignende interne data som DNB oppretter på bakgrunn av personopplysningene du har gitt til oss, faller utenfor innsynsretten. Det samme gjelder enkelte personopplysninger som vi har innhentet for å oppfylle lovpålagte forpliktelser, som for eksempel anti-hvitvaskingsforpliktelser. Du finner detaljerte opplysninger og historikk om dine produkter og tjenester i nettbanken. Hvis du ikke er nettbankkunde, har du fått disse opplysningene i våre faste utsendelser per post.

Dataportabilitet er din rett til å motta personopplysninger du selv har gitt oss. Opplysningene skal sendes i et maskinlesbart format. Dette gjelder opplysninger du har gitt oss direkte, basert på inngått samtykke eller for å oppfylle en avtale. Du kan også laste ned detaljerte opplysninger og historikk om dine produkter og tjenester i nettbanken.

Dersom du er ansatt, tidligere ansatt eller har søkt på en stilling i DNB og ønsker å bestille opplysninger knyttet til dette, vennligst ta kontakt med personaladministrasjon på peoplesupport.no. Det samme gjelder om du på annen måte har vært engasjert av DNB for å utføre arbeid. Oppgi et telefonnummer du ønsker å bli kontaktet på.

Dersom henvendelsen gjelder DNB Næringseiendom AS eller selskaper som forvaltes av DNB Næringseiendom AS, vennligst ta direkte kontakt på servicesenter@dnb.no. Vennligst oppgi telefonnummer du ønsker å bli kontaktet på.

Innsigelse mot behandling

Du har rett til å protestere på behandling av dine personopplysninger som skjer på grunnlag av berettigede interesser med mindre slike interesser overstyrer dine grunnleggende rettigheter eller friheter.

I tilfeller hvor behandling av dine personopplysninger er basert på vår berettigede interesse og opplysningene benyttes for direkte markedsføring og profilering i forbindelse med slik markedsføring, har du alltid rett til å fremme innsigelser mot behandlingen.
 
Markedsføring i eksterne kanaler: Du kan reservere deg mot at din kontaktinformasjon blir brukt på denne måten. Ønsker du å reservere deg, må du logge inn i nettbanken via lenken under. Etter pålogging vil du komme til riktig sted i nettbanken.

Retten til sletting av personopplysninger

Så lenge du har en eller flere aktive avtaler med oss vil det være nødvendig for oss å oppbevare dine personopplysninger tilknyttet avtalen. Når en avtale blir avsluttet, vil dine personopplysninger bli oppbevart i en periode for å kunne gi deg best mulig kundeservice. I tillegg oppbevarer vi opplysninger etter at avtalen er avsluttet for å oppfylle lovpålagt oppbevaringsplikt samt forsvare oss mot rettskrav. Deretter blir dine personopplysninger permanent slettet.

Enkelte opplysninger er DNB lovpålagt å oppbevare, også personopplysninger, for eksempel til bokføring, skatterapportering og myndighetsrapportering. Disse dataene vil også bli slettet automatisk, men normalt etter en lengre periode. Det er viktig å poengtere er at disse personopplysningene kun blir brukt til disse formålene og derfor er strengt tilgangsbegrenset. Når alle dine avtaler er avsluttet, vil vi også slette ditt kundeforhold.

Dersom du som tidligere eller nåværende kunde ønsker at DNB skal begrense oppbevaringen og behandlingen av dine personopplysninger, har du i henhold til norsk lov rett til å be oss om at disse blir slettet eller at tilgangen til dem blir begrenset («retten til å bli glemt»). Klikk videre for å sende en henvendelse om sletting og tilgangsbegrensning

Ønsker du å avslutte et produkt eller en avtale skal du ikke benytte dette skjemaet. Ta i så fall kontakt med kundeservice på 915 04800.

Dersom du er ansatt, tidligere ansatt eller har søkt på en stilling i DNB og ønsker å få slettet personopplysninger knyttet til dette, kan du kontakte personaladministrasjon på hrsupport@dnb.no. Det samme gjelder om du på annen måte har vært engasjert av DNB for å utføre arbeid. Oppgi et telefonnummer du ønsker å bli kontaktet på.

Dersom henvendelsen gjelder DNB Næringseiendom AS eller selskaper som forvaltes av DNB Næringseiendom AS, vennligst ta direkte kontakt på servicesenter@dnb.no. Vennligst oppgi telefonnummeret du ønsker å bli kontaktet på.

Retting av feilaktige personopplysninger om deg selv

Hvis opplysningene er uriktige eller ufullstendige, har du rett til å få opplysningene rettet med de begrensninger som følger av lovgivningen.

Begrensning av behandling av personopplysninger

Dersom du bestrider riktigheten i opplysningene vi har registrert om deg eller lovligheten ved behandlingen, eller dersom du har fremmet innsigelse mot behandlingen av opplysningene i samsvar med din rett til innsigelse, kan du be oss om å begrense behandlingen av disse opplysningene til kun lagring. Behandlingen vil bli begrenset til kun lagring inntil opplysningene er rettet, eller det kan fastslås at våre berettigede interesser går foran dine interesser.

Dersom du ikke har rett til å slette opplysningene vi har registrert om deg, kan du i stedet be om at vi begrenser behandlingen av disse opplysningene til kun lagring. Dersom behandlingen av opplysningene som vi har registrert om deg, er nødvendig for å fremme et rettslig krav, kan du også kreve at annen behandling av disse opplysningene begrenses til lagring. Vi kan behandle opplysningene dine til andre formål dersom dette er nødvendig for å fremme et rettslig krav eller hvis du har gitt ditt samtykke til dette.

Dersom du ber om begrensing av behandling av dine personopplysninger kan det føre til at enkelte produkter og tjenester ikke lenger vil være tilgjengelig for deg. Vi oppfordrer deg derfor til å kontakte oss for å få mer informasjon om hvilke konsekvensene en begrensning kan bety for ditt kundeforhold.

Spørsmål og klager

For kunder av de norske DNB-selskapene:
Hvis du lurer på noe angående denne personvernerklæringen eller DNBs behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte DNBs kundesenter gjennom chat i nettbanken, på telefonnummer +47 915 04800 eller via dnb.no. Ønsker du å klage på til DNBs behandling av dine personopplysninger kan dette sendes inn elektronisk her. Dersom du ønsker det, kan du sende klager til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på Datatilsynets egne nettsider. DNB har også personvernombud som kan kontaktes på personvernombudet@dnb.no eller per post: DNB, c/o Personvernombud, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

For kunder av de internasjonale DNB-selskapene:
Hvis du lurer på noe angående DNBs behandling av dine personopplysninger eller denne personvernerklæringen, må du kontakte ditt internasjonale DNB-kontor. Ditt internasjonale DNB-kontor vil også kunne gi informasjon om lokalt personvernombud og motta klager på behandlingen. Dersom du ønsker det, kan du sende klager til ditt lokale datatilsyn («local data protection authority»). Informasjon om dette vil du finne på hjemmesiden til ditt lokale datatilsyn.

Endringer

I DNB jobber vi kontinuerlig med å forbedre og utvikle våre tjenester, produkter og nettsteder. Hvis det skulle skje endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, endringer av våre tjenester og produkter eller andre endringer som påvirker personvernerklæringen, kan det medføre at informasjonen her vil endres.

Endringslogg

Eksempel på utlevering til tredjeparter: Om DNBs bruk av  ratingbyråer for å tilby gunstig rente til kunder.
 
Oppdaterer mobilversjonen lik webversjonen
  Se Til tredjeparter, under kapittelet Hvem kan vi utlevere opplysningene dine til


     
Code of Conduct