• Chatbot
  • Kundeservice

Informasjon til deg som eier aksjer i USA

Er du kunde av DNB og eier aksjer i USA, vil du finne nyttig informasjon her.

Nasdaq-stocks-aksjehandel-USA-NTB_1968590680

Eier du aksjer i USA har du også rettigheter som aksjonær der. Vi fungerer som et bindeledd mellom deg og utenlandske børser.

Hvordan oppbevarer DNB aksjer i utlandet?

Vi i DNB oppbevarer utenlandske aksjer på en klientkonto i en verdipapirsentral der vi som bank er medlem. Alternativt kan vi oppbevare aksjer på en klientkonto gjennom en agentbank i markeder der DNB selv ikke er medlem av verdipapirsentralen. Amerikanske aksjer, som Gamestop, blir oppbevart på klientkonto i DNBs amerikanske agentbank.

Aksjene dine oppbevares separat fra DNB og en eventuell agentbanks egne midler, og vil ikke inngå i et konkursbo. Alle aksjer oppbevares og flyttes i elektronisk form i henhold til regler i det lokale markedet.

Kan DNB eller agentbanken låne ut mine aksjer?

Nei, verken DNB eller DNBs agentbanker låner ut aksjer tilhørende DNBs kunder uten eksplisitt instruks fra deg som kunde.

Kan jeg flytte mine aksjer til direkteregistrering hos kontofører?

Ja, la oss si at du har f.eks. kjøpt GME-aksjer gjennom DNB. Da kan vi på instruks fra deg flytte aksjer til direkteregistrering hos selskapets kontofører i USA.

Vi flytter kun for egne kunder

DNB tar ikke imot enkeltoverførsler av amerikanske aksjer fra andre verdipapirforetak. Dersom du ønsker å flytte dine aksjer til DNB, må du bli kunde hos oss og instruere DNB om å flytte over hele din portefølje fra det andre verdipapirforetaket.

En overførsel kan ta noe tid

La oss ta eksemplet Gamestop (GME) igjen. Kontofører for GME er Computershare. Dersom du flytter aksjene dine til Gamestops kontofører, vil du miste muligheten til å disponere aksjene i tidsrommet fra aksjene er levert fra DNB og frem til du har fått full tilgang til din konto hos kontoføreren.

Vi påregner 10 virkedager på å instruere flytt av aksjer til kontofører, og når aksjene er levert til kontoføreren kan verken DNB eller du disponere disse før du har fått full tilgang til din konto hos kontoføreren.

Aksjene vil blir gjort utilgjengelige fra din portefølje hos DNB i det øyeblikket DNB påbegynner flytteprosessen, men dette betyr ikke at aksjene er levert til kontoføreren.

Etter overførsel må du selv forholde deg til kontofører i USA

Når aksjene er levert kontoføreren i USA, vil du som kunde motta en kontoutskrift i posten fra kontoføreren med informasjon om hvordan du kan aktivere din nye konto på kontoførers nettside. Når du har aktivert kontoen, vil du motta ny påloggingsinformasjon i posten som du kan benytte til å disponere dine aksjer hos kontoføreren. Dette vil si at det kan gå lang tid fra aksjene dine blir gjort utilgjengelige hos DNB, til du igjen kan disponere aksjene hos kontoføreren.

Når aksjene er levert til kontoføreren, vil du ikke lenger kunne selge disse via DNB. DNB vil da heller ikke kunne rapportere disse aksjene til skattemyndighetene, og du må dermed selv rapportere dette i din skattemelding.

Din konto hos Computershare vil ikke inneholde skattemessig kostpris på aksjene som er overført fra DNB. Dersom du senere ønsker å selge dine aksjer hos Computershare, må du selv sørge for at din konto hos Computershare er «tax certified», og du må selv rapportere relevante opplysninger til norske skattemyndigheter.

MERK! DNB har ingen relasjon til kontoføreren, dette betyr at når dine aksjer er flyttet fra DNB til kontoføreren i USA, må du rette dine henvendelser til kontoføreren der.

Slik bestiller du overføring av aksjene

Dersom du ønsker å overføre dine amerikanske aksjer til kontofører i USA, må du sende oss melding fra innlogget side i nettbanken med følgende opplysninger:

  1. Personnummer/organisasjonsnummer tilhørende din verdipapirkonto hos DNB
  2. Fornavn, etternavn og adresse
  3. Navn/ticker på aksje som skal overføres til kontofører (Eks. GME dersom det gjelder Gamestop)
  4. Antall aksjer som skal overføres.

Overførsel av aksjer til kontofører i USA koster NOK 2000,-

Logg inn i nettbank, gå til Aksjehandel og klikk på "kontakt oss" nederst på siden.

Hvordan delta på Annual General Meetings (AGM) i USA?

Er du kunde av DNB og eier aksjer handlet og oppbevart i USA kan du delta på de fleste generalforsamlinger der. For å utøve din rett til deltagelse må det imidlertid først etableres et såkalt kontrollnummer. Kontrollnummeret knyttes til aksjebeholdningen på din verdipapirkonto for utenlandshandel. Dette kan du bestille via oss på e-posten under, så bestiller vi på dine vegne via en depotbank i USA.

Så snart du har mottatt ditt kontrollnummer kan du gå inn på www.proxyvote.com og stemme.

Det koster 2000,- kroner å ordne alt det praktiske

For tiden påløper det et gebyr på 2.000.- NOK for å ordne alt det praktiske og opprette et kontrollnummer på dine vegne. Se prisliste lenger ned på denne siden.

Skulle kontrollnummeret ikke være deg i hende fra DNB innen fristen for å delta på generalforsamling, vil du selvfølgelig ikke bli belastet.

Vanlige spørsmål om aksjer kjøpt i USA

Jeg har spørsmål som ikke besvares over, hvem kontakter jeg?

Har du ytterligere spørsmål rundt deltagelse på generalforsamlinger eller ditt eierskap av aksjer i utlandet, send oss dine spørsmål på e-post, så svarer vi så snart vi har mulighet.

Gebyrer ved internasjonal handel på internett

Oppbevaring av internasjonale aksjer, årlige etterskuddsvis ved netthandel

Porteføljer opp til NOK 250.000,-1

kr 0,-

Porteføljer opp til motverdi fra NOK 250.000,- til 1.200.000,-1

kr 600,-

Porteføljer over NOK 1.200.000,- p.a.1

0,05 %

Andre gebyrer ved internasjonal handel:

Opprettelse av Verdipapirkonto Utland (VPU)

kr 0,-

Flytting av verdipapirer til depot for online-handel

kr 0,-

Flytting av verdipapirer fra depot for online-handel til annen bank/megler eller ved oppgjør av transaksjon der DNB Markets ikke opptrer som megler (Norden) per papir

kr 150,-

Flytting av verdipapirer fra depot for online-handel til annen bank/megler eller ved oppgjør av transaksjon der DNB Markets ikke opptrer som megler (øvrige markeder) per papir

kr 500,-

Konvertering av VPS-registrerte aksjer

kr 1500,-

Manuell utsendelse av ad hoc-rapport/bilag (kopi)

kr 450,-

Overføring av elektroniske aksjer fra kontofører

kr 1500,-

Overføring av elektroniske aksjer til kontofører

kr 2000,-

Skatterefusjon (per søknad)2

kr 5000,-

Proxy-voting ved generalforsamlinger2

kr 2000,-

Fotnoter:

1: Beregnes av gjennomsnittlig verdi gjennom året og vil bli belastet uavhengig av når på året VPU-konto (utenlandske verdipapirer) blir åpnet.

2: Oppdatert per 1.2.2024, Merk: Ekstra kostnader kan tilkomme

Kontaktinformasjon

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB