• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Pris og renter for lån

EN RENTE TILPASSET DIN ØKONOMI

Personlig rådgivning er viktig for oss. Og som en del av personlig rådgivning tilbyr vi individuell rente på boliglån med flytende rente. Dette er en lånerente som beregnes ut fra din økonomi.

Hvilken lånerente du får, påvirkes blant annet av størrelse på lån, egenkapital og den samlede økonomien din. I tillegg vil markeds- og konkurranseforhold spille en rolle.

Det er en rekke personlige faktorer som ligger bak den individuelle renten. Og mange av våre kunder får en rente som er lavere enn det vi kaller listeprisen*.

Vi mener det er riktig at din lånerente tar utgangspunkt i din økonomi. For ingen økonomier er like, men alle er like viktige.

*listeprisen er den veiledende renten du kan se på dnb.no, og som brukes i media og forbrukertester.

Boliglån (nedbetalingslån, flytende rente)

Fastrentelån

Rammelån

Prisliste billån

Prisliste båt, MC og caravan

Prisliste usikret lån

Andre priser og priseksempler lån

Priseksemplene er beregnet i henhold til retningslinjer fra myndighetene, og er basert på flere forutsetninger. Effektiv rente og kostnader for ditt lån påvirkes blant annet av lånebeløp, nedbetalingstid, eventuell avdragsfrihet, omkostninger og nominell rente.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

De veiledende prisene for Boliglån Ung og BLU Start gjelder kun lån til primærbolig og forutsetter at sikkerheten kvalifiserer for DNB Boligkreditt.

De veiledende prisene for boliglån innenfor 75 % og rammelån innenfor 60 %, gjelder lån til egen bolig og forutsetter at sikkerheten kvalifiserer for DNB Boligkreditt. For belåningsgrad ut over 75 % (ut over 60 % for rammelån), lån til sekundærbolig, eller der sikkerheten ikke kvalifiserer for Boligkreditt, er renten 0,10 prosentpoeng høyere.

De aller fleste boliger kvalifiserer for DNB Boligkreditt. Noen unntak er fritidsboliger, sekundær-/utleieboliger, ubebygde tomter og landbrukseiendommer med boligdel.

DNB Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av DNB Bank ASA. DNB Boligkreditt gir lån til privatpersoner og selvstendig næringsdrivende som pantsetter egen boligeiendom inntil 75% av forsvarlig markedsverdi.

Andre prislister

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB