Meny

Markedssyn for januar og utsikter for 2021

klode

Det er vanskelig å spå, særlig om fremtiden, som Yogi så klokt sa. Men akkurat nå frister det mer enn å dvele ved nuet. Vaksinene er på vei, og vi er sterke i troen på at veksten tar seg kraftig opp i løpet av året. 

A brave new world
Verden blir et bedre sted i 2021. Vaksinene er på vei, og vi er sterke i troen på at veksten tar seg kraftig opp i løpet av året. Det er mye oppdemmet behov der ute som det heter på økonomsk. Ifølge prognosene vil både privat og offentlig forbruk bli sterkt. Sentralbankene vil fortsatt gi gass, og sammen med økt etterspørsel vekker det animal spirits. Bedriftene vil investere og investorene vil spekulere.

Den politiske situasjonen i USA har mildt sagt vært sjokkerende, men kanskje var det til det beste? De som lot tvilen komme Trump til gode kan ikke lukke øynene for realitetene lengre. Handlingene hans bidro sikkert til at Demokratene vant i Georgia. Dermed har de flertall i begge kamre, og Biden har nå gode odds for å få gjennomført mye av sin politikk

Innenriks betyr det brobygging, et grønt skifte i skatte- og avgiftspolitikken, infrastrukturinvesteringer og større stimuli enn de som ble vedtatt før nyttår. Utenriks tror vi på en normalisering av forholdet til gamle allierte og større forutsigbarhet. Forholdet til Kina vil nok fortsatt være anstrengt, men den geopolitiske risikoen har blitt redusert.

Er rentebunnen passert?
For finansmarkedene er dette gode nyheter, men vi blir jo aldri lykkelige uten å ha noe å bekymre oss over. For med sterke vekstprognoser følger økte inflasjonsforventninger og mulig renteoppgang. I den korte enden av rentekurven skjer det nok lite. Den er trygt forankret i sentralbankenes mål om få prisstigning godt over målet før de tenker på å heve rentene. Det er ikke en historie for 2021.

Men de lengre rentene har så smått begynt å røre på seg. Har du lånt bort penger til en fast lav rente over flere år er du naturlig nok mer bekymret for inflasjonen der fremme enn i dag. Her står vi muligens foran et paradigmeskifte, hvor pandemien er en viktig katalysator.

Den gamle verdenen med konsensusstyrt globalisering, stram pengepolitikk, budsjettdisiplin og oligopolisering i næringslivet ser ut til å slå sprekker. Foran oss ligger en ny verden med større villighet til økonomiske eksperimenter; ekspansiv finanspolitikk og monetarisering av gjeld, sterkere reguleringer og globalisering delvis i revers. I tillegg er demografiske effekten på rentene i ferd med å skifte fortegn etter hvert som befolkningen eldes. De inflatoriske kreftene vil etter hvert dominere de deflatoriske vi er blitt så godt kjent med. 

Markedssyn
Vi tror rentebunnen er passert, og at lange renter vil stige moderat i takt med at aktiviteten tar seg opp. En kraftig oppgang er lite sannsynlig ettersom det er mye ledig ressurser i økonomien og sentralbankene fortsatt er store kjøpere i markedet.

Aksjemarkedet har fått god medvind av rentefallet. En moderat oppgang i rentene ødelegger ikke festen dersom resultatene vokser som forventet, men vi får neppe i pose og sekk. Markedet har som vanlig levd på forskudd, kursene har skutt i været å påvente av en bedring i resultatene og verdsettelsesmultiplene er strukket. I år får vi nok en multippelkontraksjon; avkastningen blir positiv, men langt fra like sterk som resultatforbedringen.

oslo brs

Slik vi forestiller oss det blir det et år med sterk vekst, stigende renter, men fortsatt god likviditet og risikoappetitt. Vi får et annerledes markedsregime hvor sykliske markeder og finansaksjer som regel gjør det best, mens avkastningen på de teknologi- og helsetunge amerikanske markedene henger litt etter.

I dette scenarioet vil og våre nordiske høyrenteobligasjoner gjøre det godt. Markedet her er mindre likvid, og pengene har ikke strømmet like raskt inn her som i aksjer. Kursene har ikke steget like mye og kredittmarginene er attraktive. Effektiv rente ligger rundt syv prosent med en rentedurasjon på under ett år. Derfor tror vi dette bli den beste renteplasseringen i år.  

matrise


Markedssynet er skrevet av porteføljeforvalter Torje Gundersen.

Forbehold