Meny

bilde av mann
Den planlagte fusjonen mellom SpareBank 1 Skadeforsikring og DNB Forsikring er nå godkjent av Finanstilsynet. Selskapet, som skal hete Fremtind, trer i kraft fra 1. januar 2019.
Det nye selskapet vil få større kraft til å videreutvikle innovative og kundevennlige løsninger og komme enda raskere ut med bedre forsikringer tilpasset deg og dine behov. Vårt mål er å tilby deg enda bedre forsikringer til konkurransedyktige priser.

Hva betyr dette for deg?
Det blir minimalt med endring for deg, og du vil fortsatt være forsikringskunde hos DNB. Du trenger ikke å foreta deg noe aktivt selv – alt vil skje automatisk.

Har du skadeforsikringer i DNB, vil disse bli overflyttet til det nye selskapet. Inntil videre blir det ingen endringer på dine forsikringer, og du vil ha samme priser og vilkår som før.Du treffer oss gjennom de samme kontaktpunktene som du har brukt tidligere.

Som ledd i transaksjonen er planen å fisjonere de individuelle personrisikoforsikringene fra SpareBank 1 Forsikring AS (livselskapet) og DNB Livsforsikring AS, samt de bedriftsbetalte personrisikoforsikringene fra SpareBank 1 Forsikring AS, til det fusjonerte selskapet. Denne delen av transaksjonen planlegges gjennomført i løpet av første kvartal 2019.

Hva er det som slås sammen/fusjoneres?

Det er skadeforsikringsselskapene DNB Forsikring AS og SpareBank 1 Skadeforsikring AS som skal fusjonere. Det fusjonerte selskapet vil sammen, gjennom DNB og SpareBank 1, tilby alle typer skadeforsikringsprodukter til privatkunder og bedriftskunder. I tillegg vil det fusjonerte selskapet tilby private personforsikringer.

Forsvinner DNB som jeg har vært kunde hos i mange år?

Nei, DNB forsvinner ikke.
Det er kun skadeforsikringsselskapet DNB Forsikring AS som vil bli en del av det nye selskapet. Du vil fortsatt være forsikringskunde i DNB. Du når oss gjennom de samme kontaktpunktene som tidligere. Det er kun private personforsikringer i DNB Livsforsikring som vil bli flyttet, alt annet vil fortsette som før.

Når vil det nye selskapet starte opp under nytt navn?

Den planlagte fusjonen mellom SpareBank 1 Skadeforsikring og DNB Forsikring er nå godkjent av Finanstilsynet. 
Selskapet, som skal hete Fremtind, trer i kraft fra 1. januar 2019.
Den planlagte fusjonen mellom SpareBank 1 Skadeforsikring og DNB Forsikring er nå godkjent av Finanstilsynet. Selskapet, som skal hete Fremtind, trer i kraft fra 1. januar 2019.

Hvem blir største eier i det nye selskapet - SpareBank 1 eller DNB?

SpareBank 1 Gruppen skal eie 65 prosent og DNB 35 prosent av det nye selskapet.

Kommer hele DNB og SpareBank 1 til å slå seg sammen på sikt?

Nei, det er kun skadeforsikringsselskapene som slår seg sammen.

Hvem blir jeg forsikringskunde hos nå?

Du vil fortsatt være forsikringskunde i DNB, på samme måte som forsikringskunder i SpareBank 1 fortsatt vil være det. Du vil merke fint lite til sammenslåingen og trenger ikke å gjøre noe aktivt selv.

I første omgang vil den eneste endringen være at forsikringene ikke lenger leveres av DNB Forsikring AS eller DNB Livsforsikring, men av det nye selskapet. 

Må jeg endre eller kjøpe forsikringer på ny?

Nei, det slipper du.

Jeg er både bankkunde og forsikringskunde i DNB. Hva blir endringen for meg?

Det blir minimalt med endring for deg og du vil fortsatt være forsikringskunde hos DNB. Du trenger ikke å foreta deg noe aktivt selv, og vårt mål er å tilby deg enda bedre forsikringer til konkurransedyktige priser.

Jeg har kun forsikring i DNB og bankforholdet mitt i en annen bank. Hva betyr dette for meg?

Ditt kundeforhold ivaretas av banken (DNB), og du kommer til å merke minimalt til denne sammenslåingen. Du når oss gjennom de samme kontaktpunktene som tidligere. For øvrig kan det være smart å samle bank og forsikring på et sted. Det vil ofte lønne seg og gjøre det enklere for deg å holde oversikt og kontroll på dine bank- og forsikringstjenester.

Jeg er bankkunde i DNB, men har ingen forsikringer hos dere. Betyr sammenslåingen noe for meg?

Sammenslåingen vil ikke ha noen betydning for deg, da det kun er forsikringsvirksomhetene som slår seg sammen. Du vil fortsatt ha tilgang til det som skal bli et enda bedre forsikringstilbud. Å samle bank og forsikring på ett sted kan lønne seg, og gjør det enklere for deg å holde oversikt og kontroll på dine bank- og forsikringstjenester.

Jeg har forsikringer hos dere gjennom NSF (Norsk Sykepleierforbund). Vil dette fortsette automatisk eller må jeg gjøre noe?

Ditt kundeforhold til DNB gjennom NSF blir som før og du kommer til å merke minimalt til denne sammenslåingen.

Hva skjer med mine NSF-forsikringer?

Det skjer ikke noe med dine NSF-forsikringer og ditt kundeforhold til DNB gjennom NSF blir som før. Du kommer til å merke minimalt til denne sammenslåingen.

Blir forsikringene jeg har hos DNB dyrere som følge av dette?

Vi skal sikre at du får gode forsikringsprodukter til konkurransedyktige priser. Fra 2020 skal DNB og SpareBank 1 tilby de samme forsikringsproduktene. I dag er ikke alle produktene like hos DNB og Sparebank 1 - det kan for eksempel være forskjeller i hva forsikringene omfatter og dermed hvilken pris de har. Vi vil harmonisere disse forsikringsproduktene og det kan påvirke prisen, opp eller ned. Eventuelle endringer vil selvsagt skje i tråd med lovverket, og vi skal sørge for at du blir ivaretatt på en best mulig måte. Prisendringer avhenger for øvrig av mange forskjellige ting.

Om det ikke blir billigere – hva blir fordelen for meg da?

Med sammenslåingen skal vi tilby forsikringer som er enda bedre tilpasset deg og dine behov. Eksempler på dette er flere smarte forsikringer og tjenester som bidrar til en enklere og tryggere hverdag. Vi skal gjøre det enkelt for deg å holde oversikt over kundeforholdet ditt og gjøre endringer når du har behov for det. Du skal kunne melde skade og få oppgjør på en rask og effektiv måte, både digitalt eller om du trenger det, ved å snakke med oss.

Jeg har forsikringer både i DNB og i SpareBank 1, får jeg samlerabatt på disse forsikringene?

Både DNB Forsikring og SpareBank 1 Forsikring har i dag samlerabatter, men det er litt for tidlig å si noe om hvordan samlerabattene blir i det fusjonerte selskapet.

Hvem «eier» egentlig meg som forsikringskunde etter sammenslåingen?

Du vil fortsatt være forsikringskunde i DNB. Rent formelt er det det nye selskapet som vil ha avtaleforholdet med deg, men du forholder deg til DNB, som tidligere.

Hvem er det som vil «eie» mine forsikringsopplysninger nå?

Du eier selv dine egne kundeopplysninger og kan når som helst be om innsikt i hvilke data vi har om deg, hvordan de brukes og få de oversendt. Det nye selskapet vil ikke bruke data på en annen måte enn det som er beskrevet i vilkår og samtykkene du som kunde signerer eller aksepterer.

Rent formelt er det det nye selskapet som har ansvaret for dine kundedata. SpareBank 1 vil ikke få tilgang til dine personlige kundedata i DNB.

Alle forsikringsselskap plikter å lagre kundedata, også en periode etter at du har avsluttet en forsikring. Dette handler om sikkerhet, både for deg og for selskapene.

Trenger dere samtykke av meg for å flytte forsikringene mine til det nye selskapet?

Ved denne type overføring til et nytt selskap er det ikke nødvendig at du gir et nytt samtykke, men vi plikter derimot å fortelle deg at ansvaret for å levere forsikringer til deg er overført til det nye selskapet.

Hvordan vil det nye selskapet bruke mine kundeopplysninger?

Selskapet vil bruke kundeopplysninger til flere formål, som å fastsette pris på forsikring og å gjennomføre forsikringsoppgjør. Det nye selskapet vil bruke data til å forbedre kundeopplevelsen, øke tryggheten til våre kunder og følge med på utviklingen innenfor risiko og hvordan skader oppstår. Vi vil også anonymisere og såkalt aggregere data (sammenstilt informasjon fra større kundegrupper fra begge banker – for eksempel alle i Nord-Norge, eller alle gutter mellom 18 og 30 år) som blir delt mellom de respektive bankene, samt brukt i kommunikasjonstiltak.

Vil mine personlige kundeopplysninger bli delt med SpareBank 1?

Nei, dine personlige kundeopplysninger blir ikke delt med SpareBank 1. Kundenes personopplysninger, fra henholdsvis DNB og SpareBank 1, vil bli holdt adskilt slik at hverken DNB eller SpareBank 1 har innsikt i personlige kundeopplysninger fra hverandre.