Meny

Fremtind Forsikring AS - et selskap av DNB og SpareBank1

bilde av mann
1.januar 2019 slo vi sammen skadeforsikringsselskapene DNB og SpareBank1 til Fremtind Forsikring AS. Fremtind Forsrikring etablerte 1.januar 2020 Fremtind Livsforsikring AS. Alle personforsikringer fra DNB og Sparebank1 blir samlet i Fremtind Liv. 
Fremtind Forsikring og Fremtind Livsforsikring har større kraft til å videreutvikle innovative og kundevennlige løsninger og komme enda raskere ut med bedre forsikringer tilpasset deg og dine behov. Vårt mål er å tilby deg enda bedre forsikringer til konkurransedyktige priser.

Hva betyr dette for deg?
Det blir minimalt med endring for deg, og du vil fortsatt være forsikringskunde hos DNB. Du trenger ikke å foreta  deg noe aktivt selv – alt vil skje automatisk.

Alle personforsikringer fra DNB og SpareBank1 samles i Fremtind Livsforsikring AS. DNB Livsforsikring AS vil fortsatt administrere og følge opp personforsikringene på vegne av Fremtind Livsforsikring AS, blant annet motta premieinnbetaling, behandle personopplysninger og skal kontaktes ved spørsmål om forsikringene.

Personforsikringene fortsetter som før med samme vilkår og pris. Du vil fortsatt finne dine personforsikringer i nettbank/mobilbank, og benytter de samme kontaktpunkt som tidligere.

Hva er det som slås sammen/fusjoneres?

1. januar 2019 slo vi sammen skadeforsikringsselskapene DNB Forsikring AS og SpareBank1 Skadeforsikring AS til Fremtind Forsikring AS. Fremtind Forsikring etablerte fra 1. januar 2020 et datterselskap, Fremtind Livsforsikring AS. Fremtind Livsforsikring AS tilbyr private personforsikringer, og alle personforsikringer i DNB Livsforsikring AS og SpareBank1 Forsikring er samlet der.

Forsvinner DNB som jeg har vært kunde hos i mange år?

Nei, DNB forsvinner ikke.
Det er kun skadeforsikringsselskapet DNB Forsikring AS som har blitt en del av det nye selskapet. Du vil fortsatt være forsikringskunde i DNB. Du når oss gjennom de samme kontaktpunktene som tidligere. Det er kun private personforsikringer i DNB Livsforsikring som vil bli flyttet, alt annet vil fortsette som før.

Hvilke produkter vil overføres til Fremtind Livsforsikring AS?

Det er private personforsikringer som har blitt overført fra DNB Livsforsikring AS. Dette betyr at personforsikringer, barneforsikring, SAGA gruppeliv og NSF gruppeliv leveres av Fremtind Livsforsikring AS fra 1. januar 2020. I informasjonsbrevet som er sendt til de kundene det gjelder vil det fremgå hvilke forsikringer som overføres.

Hva skjer med de andre forsikringene som jeg har i DNB Livsforsikring AS?

Det skjer ingen endringer dersom du har andre forsikringer i DNB Liv. Disse vil fortsatt være hos DNB Liv. 

Hvem blir største eier i det nye selskapet - SpareBank 1 eller DNB?

SpareBank 1 Gruppen skal eie 65 prosent og DNB skal eie 35 prosent av det nye selskapet.

Kommer hele DNB og SpareBank 1 til å slå seg sammen på sikt?

Nei, det er kun skadeforsikringsselskapene som slår seg sammen.

Hvem blir jeg forsikringskunde hos nå?

Du vil fortsatt være forsikringskunde i DNB, på samme måte som forsikringskunder i SpareBank 1 fortsatt vil være det. Du vil merke fint lite til sammenslåingen og trenger ikke å gjøre noe aktivt selv.

I første omgang vil den eneste endringen være at forsikringene ikke lenger leveres av DNB Livsforsikring, men av Fremtind Livsforsikring AS. 

Må jeg endre eller kjøpe forsikringer på ny?

Nei, det slipper du.

Jeg er både bankkunde og forsikringskunde i DNB. Hva blir endringen for meg?

Det blir minimalt med endring for deg og du vil fortsatt være forsikringskunde hos DNB. Du trenger ikke å foreta deg noe aktivt selv, og vårt mål er å tilby deg enda bedre forsikringer til konkurransedyktige priser.

Jeg har kun forsikring i DNB og bankforholdet mitt i en annen bank. Hva betyr dette for meg?

Ditt kundeforhold ivaretas av banken (DNB), og du kommer til å merke minimalt til denne sammenslåingen. Du når oss gjennom de samme kontaktpunktene som tidligere. For øvrig kan det være smart å samle bank og forsikring på et sted. Det vil ofte lønne seg og gjøre det enklere for deg å holde oversikt og kontroll på dine bank- og forsikringstjenester.

Jeg er bankkunde i DNB, men har ingen forsikringer hos dere. Betyr sammenslåingen noe for meg?

Sammenslåingen vil ikke ha noen betydning for deg, da det kun er forsikringsvirksomhetene som slår seg sammen. Du vil fortsatt ha tilgang til det som skal bli et enda bedre forsikringstilbud. Å samle bank og forsikring på ett sted kan lønne seg, og gjør det enklere for deg å holde oversikt og kontroll på dine bank- og forsikringstjenester.

Jeg har forsikringer hos dere gjennom NSF (Norsk Sykepleierforbund). Vil dette fortsette automatisk eller må jeg gjøre noe?

Ditt kundeforhold til DNB gjennom NSF blir som før og du kommer til å merke minimalt til denne sammenslåingen.

Hva skjer med mine NSF-forsikringer?

Det skjer ikke noe med dine NSF-forsikringer og ditt kundeforhold til DNB gjennom NSF blir som før. Du kommer til å merke minimalt til denne sammenslåingen.

Blir forsikringene jeg har hos DNB dyrere som følge av dette?

Vi skal sikre at du får gode forsikringsprodukter til konkurransedyktige priser. Fra 2020 tilbyr DNB og SpareBank 1 de samme forsikringsproduktene. Før Fremtind Forsikring AS ble etablert var ikke alle produktene like hos DNB og Sparebank 1 - det var for eksempel forskjeller i hva forsikringene omfattet og dermed hvilken pris de hadde. Vi vil harmonisere disse forsikringsproduktene og det kan påvirke prisen, opp eller ned. Eventuelle endringer vil selvsagt skje i tråd med lovverket, og vi skal sørge for at du blir ivaretatt på en best mulig måte. Prisendringer avhenger for øvrig av mange forskjellige ting.

Om det ikke blir billigere – hva blir fordelen for meg da?

Med sammenslåingen skal vi tilby forsikringer som er enda bedre tilpasset deg og dine behov. Eksempler på dette er flere smarte forsikringer og tjenester som bidrar til en enklere og tryggere hverdag. Vi skal gjøre det enkelt for deg å holde oversikt over kundeforholdet ditt og gjøre endringer når du har behov for det. Du skal kunne melde skade og få oppgjør på en rask og effektiv måte, både digitalt eller om du trenger det, ved å snakke med oss.

Jeg har forsikringer både i DNB og i SpareBank 1, får jeg samlerabatt på disse forsikringene?

Både DNB Forsikring og SpareBank 1 Forsikring har i dag samlerabatter, men det er litt for tidlig å si noe om hvordan samlerabattene blir i det fusjonerte selskapet.

Hvem «eier» egentlig meg som forsikringskunde etter sammenslåingen?

Du vil fortsatt være forsikringskunde i DNB. Rent formelt er det det nye selskapet som vil ha avtaleforholdet med deg, men du forholder deg til DNB, som tidligere.

Hvem er det som vil «eie» mine forsikringsopplysninger nå?

Du eier selv dine egne kundeopplysninger og kan når som helst be om innsikt i hvilke data vi har om deg, hvordan de brukes og få de oversendt. Det nye selskapet vil ikke bruke data på en annen måte enn det som er beskrevet i vilkår og samtykkene du som kunde signerer eller aksepterer.

Rent formelt er det det nye selskapet som har ansvaret for dine kundedata. SpareBank 1 vil ikke få tilgang til dine personlige kundedata i DNB.

Alle forsikringsselskap plikter å lagre kundedata, også en periode etter at du har avsluttet en forsikring. Dette handler om sikkerhet, både for deg og for selskapene.

Trenger dere samtykke av meg for å flytte forsikringene mine til det nye selskapet?

Ved denne type overføring til et nytt selskap er det ikke nødvendig at du gir et nytt samtykke, men vi plikter derimot å fortelle deg at ansvaret for å levere forsikringer til deg er overført til det nye selskapet.

Hvordan vil det nye selskapet bruke mine kundeopplysninger?

Selskapet vil bruke kundeopplysninger til flere formål, som å fastsette pris på forsikring og å gjennomføre forsikringsoppgjør. Det nye selskapet vil bruke data til å forbedre kundeopplevelsen, øke tryggheten til våre kunder og følge med på utviklingen innenfor risiko og hvordan skader oppstår. Vi vil også anonymisere og såkalt aggregere data (sammenstilt informasjon fra større kundegrupper fra begge banker – for eksempel alle i Nord-Norge, eller alle gutter mellom 18 og 30 år) som blir delt mellom de respektive bankene, samt brukt i kommunikasjonstiltak.

Vil mine personlige kundeopplysninger bli delt med SpareBank 1?

Nei, dine personlige kundeopplysninger blir ikke delt med SpareBank 1. Kundenes personopplysninger, fra henholdsvis DNB og SpareBank 1, vil bli holdt adskilt slik at hverken DNB eller SpareBank 1 har innsikt i personlige kundeopplysninger fra hverandre.
Selskapsinformasjon
Navn på selskapet Fremtind Forsikring AS
Forretningsadresse Hammersborggata 2, 0179 Oslo
Postadresse Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo
Telefonnummer (+47) 915 09801
Nettside fremtind.no
Foretaksregister Brønnøysundregistrene, Telefon (+47) 75 00 75 00
Organisasjonsnummer 915 651 232 - Fremtind Forsikring AS
922 246 181 - Fremtind Livsforsikring AS
Tillatelse Selskapene har konsesjon fra Finansdepartementet til å drive forsikringsvirksomhet, og Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheten.
Adresse til Finansdepartementet Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90