DNB Miljøfond

Til deg som er opptatt av miljø har vi noen utvalgte fond med fokus på klima, miljø og havet.

  • Velg mellom fond med ulike bærekrafttema

  • Full oversikt over sparingen din med Spare-appen

Hva er viktigst for deg når du skal velge et bærekraftig fond?

For at det skal være enklere å se hvilke fond som kan være riktige for deg, har vi inndelt fondene i kategorier. Tenk gjennom hva som er viktigst for deg når du skal velge et fond med bærekrafttema. Anbefalt sparetid er minst seks år.

DNB Klima Indeks

Indeksfond med fokus på klima

DNB Klima Indeks er et indeksnært globalt aksjefond, hvor indeks er satt sammen for å være i tråd med Parisavtalen. Fondet er konstruert for å redusere eksponeringen mot ulike klimarisiko. Samtidig forfølge muligheter som oppstår ved overgangen til en lavkarbonøkonomi.

  • Les mer om DNB Klima Indeks
  • Logg inn og kjøp DNB Klima Indeks

DNB Barnefond

Indeksfond med fokus på lave klimagassutslipp

DNB Barnefond er et indeksnært aksjefond hvor omlag 80 prosent investeres i aksjer som er notert i de nordiske markedene. Den resterende andel investeres globalt. Fondet investerer i selskaper som har lave klimagassutslipp

DNB Future Waves

Aksjefond med fokus på blå økonomi (havet)

DNB Future Waves er et aktivt forvaltet globalt aksjefond som investerer i selskaper med blant annet fokus på blå økonomi (havet) og livskvalitet. Fondet har FNs bærekrafts mål som rammeverk for investeringene.

Les mer om DNB Future Waves

DNB Miljøinvest

Aksjefond med fokus på fornybar energi og energieffektivisering

DNB Miljøinvest er et aktivt forvaltet, globalt aksjefond som investerer i selskaper som bidrar til å redusere klimagassutslipp. Fondet har særlig fokus på områdene fornybar energi, sirkulærøkonomi og energieffektivisering.

DNB Grønt Norden

Aksjefond med fokus på lave utslipp og grønne muligheter

DNB Grønt Norden er et aktivt forvaltet nordisk aksjefond som investerer i selskaper med lave klimagassutslipp og selskaper som jobber med løsninger på ulike klima- og miljøutfordringer.

DNB Global Lavkarbon

Aksjefond med fokus på lave klimagassutslipp

DNB Global Lavkarbon er et globalt aksjefond som investerer i selskaper som ikke bidrar til store klima-gassutslipp.

Fondet investerer ikke i selskaper involvert i fossilt brensel, slik som kull, olje og naturgass eller selskaper med høye utslipp.

DNB Low Carbon Credit

Obligasjonsfond med fokus på lave klimagassutslipp

DNB Low Carbon Credit er et globalt obligasjonsfond med et lave klimagassutslipp og inneholder obligasjoner som finansierer grønne prosjekter. Fondet er fritt for obligasjoner som finansierer fossil energi, og investerer ikke i selskaper med høye klimagassutslipp.

DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen
DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen
DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen

Ofte brukte ord og uttrykk

Spare-appen

I Spare kan du enkelt kjøpe nye fond og følge med på utviklingen.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.

Våre fondsprodukter

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB