Meny

Uroen i markedet - de vanligste spørsmålene om fond

Kvinne med nettbrett
Etter Korona-utbruddet er det mange som har spørsmål om privatøkonomi og sparing. Derfor har vi samlet spørsmål og svar på det våre fondskunder lurer mest på. 
Mange lurer på hva de skal gjøre med fondssparingen sin i urolige markeder. Det kan være krevende å tenke langsiktig når børsene svinger, men om du har mulighet, kan det være lurt å fortsette med det. Under finner du råd til hvordan du bør forholde deg til sparingen din i turbulente tider. 

* Ved investering i aksjemarkedet er det viktig å være klar over at historisk avkastning ikke er noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.Tipsene under gjelder på generelt grunnlag og er ikke å regne som personlig investeringsråd. Ønsker du personlige råd rundt egne investeringer bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. 

Jeg har fortsatt positiv avkastning på fondene mine, bør jeg selge nå?

Det avhenger av sparemålet og tidshorisonten på sparingen din. Om du ikke trenger pengene med en gang, kan det være lurt å tenke langsiktig. Har du behov for pengene raskt, kan du vurdere å selge deler av fondene dine. Det er ikke lett å vite når bunnen i markedet er nådd, og hvilket tidspunkt som er lurt å selge eller kjøpe på. Om du skal selge hele eller deler av fondsbeholdningen din, er vårt råd at du bør selge litt og litt. Ved å selge over flere dager, sikrer du deg mot at alt selges på en spesielt dårlig børsdag. Når du sparer i fond er det en forutsetning at du har penger til overs og et langsiktig perspektiv.  (Dette svaret ble publisert 18. mars og svarene må ses i lys av markedssituasjonen på dette tidspunktet). 
 
*Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Inngår fond i banksikringsfondet?

Nei, det er kun bankinnskudd som inngår i banksikringsfondet.

Jeg ser aksjemarkedet er billig nå og vil kjøpe, tror dere det blir enda billigere?

Det er vanskelig å vite når bunnen er nådd og når man bør kjøpe. 
 
Vi ser at de langsiktige vinnerne ofte er dem som kjøper jevnt og trutt. For eksempel gjennom månedlige spareavtaler. Da er muligheten til å oppnå en bedre gjennomsnittspris og totalavkastning større enn om man prøver å time markedet. 
 
Om du ønsker å benytte markedsuroen til å kjøpe mer, kan du øke frekvensen på spareavtalene dine til børsene har korrigert tilbake. Sparer du i globale fond med god spredning mellom regioner og bransjer, vil du erfaringsvis oppnå avkastning på noen selskaper når andre selskaper faller. (Dette svaret ble publisert 18. mars og svarene må ses i lys av markedssituasjonen på dette tidspunktet).  
 
*Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Jeg har tapt mer enn jeg satte inn, hva gjør jeg nå?

Selv om det kan være krevende så bør de som har mulighet fortsette å tenke langsiktig. Så langt du ikke trenger pengene akkurat nå. Kan du komme til å trenge pengene raskt, må du tenke over om du skal ta ut noe penger fra fondet ditt. Det er ikke mulig å vite når bunnen er nådd og når tidspunktet for kjøp og salg er riktig. At du har penger til overs og et langsiktig perspektiv er en forutsetning når du sparer i fond. (Dette svaret ble publisert 18. mars og svarene må ses i lys av markedssituasjonen på dette tidspunktet). 
 
*Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Jeg har aksjefond i DNB, kan jeg tape alle pengene mine?

Den siste tiden har det vært store svingninger i markedet. Det kan være lurt å forberede seg på at det vil fortsette en stund fremover. Det er vanskelig for mange å se sparepengene sine falle i verdi, men om du har en langsiktiig spareplan er det svært usannsynlig at du vil tape alle pengene dine. Når du har satt penger i et fond, har du samtidig investert i veldig mange selskaper. DNB global indeks er for eksempel investert i over tusen selskaper. Børsnoterte selskaper er bærebjelken i vår økonomi, og det er ingen ting som tyder på at det vil endre seg. (Dette svaret ble publisert 18. mars og svarene må ses i lys av markedssituasjonen på dette tidspunktet).
 
*Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Jeg har aksjefond i DNB, men har tapt mye nå, er det noen aksjefond som er mer sikre enn andre aksjefond?

I disse dager faller de fleste fond, verden er i beredskap og det gjelder også alle selskaper. Noen sektorer er noe mindre påvirket enn andre, men generelt er vi nå i en situasjon hvor det blir feil å spekulere på hva som gir kortsiktig gevinst og hva som ikke gjør det. Vi anbefaler å følge med på våre nettsider fremover for mer informasjon om markedsutviklingen. (Dette svaret ble publisert 18. mars og svarene må ses i lys av markedssituasjonen på dette tidspunktet). 
  
*Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Jeg har DNB Teknologi, hva skjer med fondet når USA også nå har blitt rammet av viruset?

DNB Teknologi er et fond som har hatt svært gode resultater de siste 10-15 år. Teknologibransjen har utviklet seg raskt og har hatt en lang oppgangsperiode. Fondet har stor eksponering mot USA, men er investert i selskaper verden over. Hvis du har et langsiktig sparemål bør man sitte rolig hvis man har mulighet. Hvis man har en løpende spareavtale bør den fortsette. (Dette svaret ble publisert 18. mars og svarene må ses i lys av markedssituasjonen på dette tidspunktet). 
  
*Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Jeg har kombinasjonsfond i DNB, er de like usikre som aksjefond?

Kombinasjonsfond består av rentepapirer og en lavere aksjeandel enn aksjefond. Dette gjør at de vil svinge mindre i verdi, og at oppsiden og nedsiden blir mindre. Det finnes flere typer kombinasjonsfond. Den største forskjellen er andel aksjer og renter. Det finnes kombinasjonsfond med 20, 50, 70 og 90 % rentepapirer (tallet i navnet på kombinasjonsfondet indikerer hvor stor aksjeandelen i fondet er). En større andel rentepapirer vil gi lavere risiko og mindre svingninger. Spare-serien og Aktiv-serien er de to mest kjente kombinasjonstilbudene i DNB. (Dette svaret ble publisert 18. mars og svarene må ses i lys av markedssituasjonen på dette tidspunktet). 
 
*Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Jeg har rentefond i DNB. Er det like sikkert som bankkonto?

Rentefond er ikke like sikkert som bankkonto, men tryggere enn aksjefond. I et rentefond har du har spredt investeringene dine i rentepapirer. Det vil gi lavere svingninger enn et rent aksjefondd, men i tider som dette vil også rentefond svinge. (Dette svaret ble publisert 18. mars og svarene må ses i lys av markedssituasjonen på dette tidspunktet). 
 
*Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Bør jeg selge mine rentefond nå?

Det avhenger av sparemålet og tidshorisonten på sparingen din. Om du ikke trenger pengene med en gang, kan det være lurt å tenke langsiktig. Har du behov for pengene raskt, kan du vurdere å selge deler av fondene dine. Det er ikke lett å vite når bunnen i makredet er nådd, og hvilket tidspunkt som er lurt å selge eller kjøpe på.

Vi ser tegn til forbedring i markedet etter tiltakene fra Norges Bank, og er mer optimistiske på kort sikt. Om du skal selge hele eller deler av fondsbeholdningen din, er vårt råd at du bør selge litt og litt. Ved å selge over fleere dager, sikrer du deg mot at alt selges på en spesielt dårlig børsdag. (Dette svaret ble publisert 20. mars og svarene må ses i lys av markedssituasjonen på dette tidspunktet).  
 
*Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Jeg har rentefond i DNB og ser nå at dette også faller noe i verdi. Hva skyldes de store bevegelsene i rentefondene?

Det er utfordrende dager i kredittmarkedene. Vi har vel aldri sett kredittmarginer bevege seg så fort og kraftig noensinne tidligere. Vi er nå på nivåer som er høyere enn vi så under finanskrisen og det har skjedd i løpet av kortere tid. Når Koronaviruset preger verden, blir det press på renter, aksjer, råvarer og valuta, og dette gir også til dels store bevegelser også i rentefond. (Dette svaret ble publisert 20. mars og svarene må ses i lys av markedssituasjonen på dette tidspunktet). 
 
*Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Hva må til i økonomien for at rentefondene ikke skal svinge så mye i verdi?

En samlet verden mobiliserer kraftfullt for å bekjempe selve viruset og samtidig redusere de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av det vi nå opplever. Aldri tidligere har så drastiske virkemidler blitt tatt i bruk og aldri tidligere har så store summer blitt brukt for å gjenopprette den økonomiske stabiliteten og aktiviteten. Det siste døgnet ser vi tegn til at tiltakspakkene begynner å virke i markedet. Med løpende rente godt over 4% for DNB Aktiv Rente og oppunder 3,5% for slikt som DNB Obligasjon er vi nokså sikre på at avkastningen blir god fremover. (Dette svaret ble publisert 20. mars og svarene må ses i lys av markedssituasjonen på dette tidspunktet). 
 
 
* Ved investering i aksjemarkedet er det viktig å være klar over at historisk avkastning ikke er noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.Tipsene over gjelder på generelt grunnlag og er ikke å regne som personlig investeringsråd. Ønsker du personlige råd rundt egne investeringer bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon.
5 spørsmål og svar om korona, børsuro og fondssparing
kris
Børsene over hele verden har falt relativt kraftig og mange ser sparepengene sine stadig bli mindre verdt. Hva bør du gjøre?
 
Bør du som sparer til pensjon gjøre noe aktivt nå?
Stian Revheim
Hvordan slår børsuroen ut på din pensjonssparing? Pensjonsekspert Stian Revheim svarer og gir gode råd.
 
Få Utbytte på øret
Utbytte
Utbytte er en podkast for deg som ønsker å forstå hva som påvirker den globale økonomien og finansmarkedet akkurat nå. 
 
Ny episode hver uke! 
 
Fem grunner til at markedet nå tømmes for penger
Sier historien noe om hva som er et godt kjøpstidspunkt?
Erlend-Fredriksen
Det er lett å si at du ikke bør selge når aksjemarkedet faller, sier fondsforvalter Erlend Fredriksen. Men når bør du kjøpe?
 
4 tommelfingerregler for vellykket aksjesparing
Skal du kjøpe eller selge fond nå?
Vi har samlet de vanligste spørsmålene DNBs fondskunder har om uroen i markedene.

Fast sparer- hva gjør du når aksjemarkedet faller?