Meny

Prisliste lån

Vi vurderer alltid hver lånesøknad individuelt. Hvilken pris du får baseres blant annet på betjeningsevne, sikkerhet og risiko. Prisene på boliglån forutsetter at du har lønnsinngang og bruker banken i det daglige.

Boliglån for unge inntil 34 år

Med Boliglån for unge kan du låne inntil 85% av boligverdien. 

Nom rente Eff. rente
Grønt boliglån 2,29 % 2,38 %
     
BLU: Boliglån for unge    
BLU Start 2,29 % 2,38 %
BLU

Lån over kr 4 000 000 2,50 % 2,59 %
Lån under kr 4 000 000 2,60 % 2,69 %
     
Fastrentelån for unge    
3 år 2,60 % 2,69 %
5 år 2,90 % 3,00 %
10 år 3,40 % 3,51 %
Prisene kan endres på kort varsel.
Din pris bestemmes den dagen vi utbetaler lånet 
   

Mellomfinansiering - kontakt oss for tilbud
Hytte/fritidsbolig - kontakt oss for tilbud

Boliglån SAGA

Veiledende priser:

  Nom rente Eff. rente
     
Grønt boliglån 2,29 % 2,38 %
     
Boliglån inntil 75 % av markedsverdi

Lån over kr 4 000 000 2,55 % 2,64 % 
Lån mellom kr 2 000 000 og kr 4 000 000 2,65 % 2,74 %
Lån under kr 2 000 000 2,75 % 2,85 %
     
Boliglån inntil 85 % av markedsverdi

Lån over kr 4 000 000 2,65 % 2,74 % 
Lån mellom kr 2 000 000 og kr 4 000 000 2,75 % 2,85 %
Lån under kr 2 000 000 2,85 % 2,95 %
     
Rammelån inntil 60 % av markedsverdi

Lån over kr 4 000 000  2,50 % 2,59 %
Lån mellom kr 2 000 000 og kr 4 000 000 2,60 % 2,69 %
Lån under kr 2 000 000 2,70 % 2,80 %
     
Fastrentelån    
3 år 2,60 % 2,69 %
5 år 2,90 % 3,00 %
10 år 3,40 % 3,51 %
Prisen kan bli endret på kort varsel.
Din pris bestemmes den dagen vi utbetaler lånet.
   

Lån over kr 10 000 000 pris etter avtale

Mellomfinansiering - kontakt oss for tilbud
Hytte og fritidsbolig - kontakt oss for tilbud

Boliglån for deg over 34 år

Veiledende priser:

  Nom rente Eff. rente
     
Grønt boliglån 2,29 % 2,38 %
     
Boliglån inntil 75 % av markedsverdi
Lån over kr 4 000 000 2,65 % 2,74 %
Lån mellom kr 2 000 000 og kr 4 000 000 2,75 % 2,85 %
Lån under kr 2 000 000 2,99 % 3,09 %
   
Boliglån inntil 85 % av markedsverdi    
Lån over kr 4 000 000 2,75 % 2,85 %
Lån mellom kr 2 000 000 og kr 4 000 000 2,85 % 2,95 %
Lån under kr 2 000 000 3,09 % 3,20 %
     
Rammelån inntil 60 % av markedsverdi    
Lån over kr 4 000 000 2,60 % 2,69 %
Lån mellom kr 2 000 000 og kr 4 000 000 2,70 % 2,80 %
Lån under kr 2 000 000 2,95 % 3,05 %
     
Fastrentelån inntil 75 % av markedsverdi     
3 år  2,70 %  2,80 % 
5 år  3,00 %  3,10 %
10 år  3,50 %  3,62 %
Prisen kan endres på kort varsel. Din pris bestemmes den dagen vi utbetaler lånet    
     
Byggekreditt 5,95 %  
Provisjon av bevilget beløp per kvartal 0,33 %  
Utnyttelsesgrad 100 %   7,79 %
                          50 %   9,51 %
                          20 %   14,81 %

Mellomfinansiering
 - kontakt oss for tilbud
Hytte og fritidsbolig - kontakt oss for tilbud

Bil

Nom rente Eff. rente
     
Billån SAGA    
Egenkapital 35 % eller mer 3,25 % 4,69 %
                   20 - 35 % 3,99 % 5,46 %
                    under 20 % 4,70 % 6,20 %
     
Grønt billån    
Egenkapital 35 % eller mer 3,25 % 4,53 %
                   20 - 35 % 3,99 % 5,30 %
                    under 20 % 4,70 % 6,04 %
     
Billån Ung    
Egenkapital 35 % eller mer 3,40 % 4,99 %
                   20 - 35 % 4,05 % 5,67 %
                    under 20 % 4,85 % 6,51 %
     
Sikret Billån®    
Egenkapital 35 % eller mer 3,40 % 4,99 %
                   20 - 35 % 4,05 % 5,67 %
                   under 20 % 4,85 % 6,51 %
     
Øvrige billån    
Egenkapital 35%  eller mer 3,40 % 4,99 %
                   20 - 35 % 4,05 % 5,67 %
                   under 20 % 4,85 % 6,51 %

Båt, MC og caravan

Nom rente Eff. rente
Båt 7 meter eller mer    
Egenkapital 35% eller mer 4,55 % 6,19 %
                    under 35% 5,25 % 6,93 %
     
Båt under 7 meter    
Egenkapital 35% eller mer 5,20 % 7,28 %
                    under 35% 6,20 % 8,35 %
     
Caravan     
Egenkapital 35 % eller mer 3,40 % 4,99 %
                    20 - 35 % 4,05 % 5,67 %
                    under 20 % 4,90 % 6,54 %
     
MC, snøscooter og ATV     
Egenkapital 35 % eller mer 4,45 % 6,09 %
                    20 - 35 % 5,45 % 7,14 %
                    under 20 % 5,95 % 7,67 %

Forbruksfinansiering, usikrede lån

  
  Nom. rente Eff. rente
     
SAGA Likviditetsreserve 10,50 %  
Kredittramme kr 200 000   11,53 %
                     kr 100 000   12,03 %
                     kr 65 000   12,58 %
                     kr 50 000   13,05 %
Betalingsforsikring 0,4 % pr måned av saldo    
     
SAGA Brukskontokreditt 16,05 % 16,92 %
     
Etableringslån Ung inntil kr 50 000 11,05 % 14,34 %
     
Forbruksfinansiering 12,00 %  
Kredittramme kr 250 000   13,09 %
                     kr 100 000   13,70 %
                     kr 65 000   14,24 %
                     kr 40 000   15,22 %
                     kr 10 000   22,72 %
Betalingsforsikring 0,4 % pr måned av saldo    


Andre priser for lånEtablering  
Boliglån, fastrentelån, rammelån - per sak Fra kr 1.475
Byggekreditt kr 5.000-20.000
DNB Forbruksfinansiering og SAGA Likviditetsreserve
(trekkes fra innvilget kredittramme)
kr 500
Billån SAGA kr 1.660
Øvrige billån kr 2.160
Lån til båt under 7 meter kr 3.500
Lån til båt over 7 meter kr 2.160

Terminomkostninger for lån (priser ved betaling av lån)
 
Boliglån, fastrentelån, rammelån kr 50
Billån kr 60
Grønt Billån kr 40
DNB Forbruksfinansiering/Saga Likviditetsreserve   
  - eFaktura kr 0
  - Faktura sendt i posten kr 35

Sikkerhetsstillelse for lån
 
Depotomkostninger:  
Per sikkerhetsobjekt (fast eiendom, adkomstdokumenter) kr 1.000 
Kausjon, pant i bankinnskudd, garanti, fonds eller aksjer kr 500
Offentlige tinglysingsomkostninger:  
Fast eiendom kr 525
Fast eiendom, refinansiering kr 200
Borettslagsandel kr 430
Bil, MC og caravan - elektronisk kr 1.051
Bil, MC og caravan - papir kr 1.516

Andre priser boliglån
 
Endre løpetid, avdragsfrihet, slette sikkerhet ved innfrielse kr 0
Enkle endringer kr 250
Omfattende endringer (prioritetsvikelser, pantefrafall, endre sikkerhet eller samskyldner osv.) kr 750
Restgjeldsoppgave eller kopi av dokumenter (per lån) kr 250
Byggelån: per faktura kr 35
Brukskontokreditter (per år, belastes med kr 100 hver 4. mnd.) kr 300

Privatleie:
 
Videreforsendelse av bot kr 250
Autopassfaktura uten tilleggsgebyr fra utsteder kr 125
Autopassfaktura med tilleggsgebyr fra utsteder kr 250
Viderefakturering av krav som er oversendt inkasso kr 250

Forsinket betaling/betalingsutsettelse:
 
Påminnelse (1. gangs purring) kr 70
Inkassovarsel (2. gangs purring) kr 70
Betalingsoppfordring (3. gangs purring) kr 210