Meny

Kontakt meg om barneforsikring

Forsikringen er leveret av Fremtind Forsikring. For å kunne gi deg et tilbud, beregne pris og kjøpe forsikring vil DNB overføre dine personopplysninger til Fremtind. Du kan lese mer om Fremtinds behandling av personopplysninger på Fremtinds personvernerklæring.
  • [printicon]
Opplysninger

Barneforsikringen skal gjelde for

 
Skatteland 2
 
Skatteland 3
 
Skatteland 4
 
Skatteland 5
 

Opplysninger om mor/far/verge

 
 
Skatteland 2
 
Skatteland 3
 
Skatteland 4
 
Skatteland 5
 
Norge har inngått en avtale om utveksling av skatteopplysninger med andre land. Dette betyr at DNB har rapporteringsplikt til Skatteetaten om hvilke land du er skattemessig bosatt i. Du regnes som skattemessig bosatt i et land dersom du har fast og sterk tilknytning til landet. Du vil vanligvis ha selvangivelsesplikt og være skattepliktig for alle dine inntekter der. Er du skattemessig bosatt i flere land, må du oppgi alle disse landene.
 
Forsikring

Om forsikringen

kroner i måneden
 

Innbetaling

Første premieinnbetaling vil bli trukket direkte fra din konto 0 – 2 dager etter at du har signert søknadsdokumentene i nettbanken. Første innbetaling vil være inntil to måneders premie avhengig av tegningstidspunktet.
 
 
Det vil bli opprettet en AvtaleGiro på ditt månedlige trekk. Dersom du ønsker andre terminer kan du endre dette etter at forsikringen er opprettet.