Meny

Innboforsikring

Innboforsikring dekker:
  Innbo
Basis 
Innbo
Best
Innbo og andre eiendeler i boligen som ikke er fastmontert 
(møbler, klær, TV, treningsutstyr og lignende)
ja ja
Brannskader ja ja
Vannskader ja ja
Tyveri ja ja
Rettshjelpsforsikring ja ja
Ansvarsforsikring ja ja
Egenproduserte varer og yrkesløsøre ja ja
Penger og verdipapirer ja ja
Rekonstruksjon av arkiver ja ja
Varer i fryser ja ja
Tyveri av:
  • tilbehør til motorvogn og båt
  • tilhenger
  • fritidsbåt inntil 15 fot / 10 hk
  • gressklipper og snøfreser

Ja, inntil 
10 000

Ja, inntil
20 000
Tyveri av sykkel
Ja, inntil
10 000
Ja, inntil
30 000
Tyveri fra låst garderobeskap utenfor bolig Ja, inntil
5 000
Ja, inntil
20 000
Napping av veske Ja,inntil
10 000
Ja,inntil
20 000
Kaskoskader - skader ved uhell på forsikringsstedet, for eksempel ting som velter eller faller ned innendørs nei
ja
Ombygging av bolig hvis sikrede må bruke rullestol nei ja
Skade som skyldes andres kjæledyr nei ja
Kaskoskade på innbo og eiendeler utenfor Norden nei ja
Flyttegods ja ja
Tyveri av personlig eiendeler i bil nei ja
Skade som skyldes søl nei ja
Ting som er mistet eller tapt nei ja
Identitetstyveri nei ja
Dobbel Boligforsikring - Dekning av renteutgifter ved usolgt bolig      nei      ja
Lavere egenandel nei ja
Dekningsgaranti
nei ja

For ytterligere informasjon se vilkårene:
» Basis (pdf)
» Best (pdf)
Til Innboforsikring