Meny

Fritidsbolig

Oversikt over dekningene du kan velge mellom
  Standard Topp
Bygning med tilknyttet utstyr ja ja
Offentlig påbud ja ja
Riving, rydding, bortkjøring og deponering etter skade ja ja
Tapte husleieinntekter* ja ja
Merutgifter ved at fritidsboligen ikke kan benyttes etter skade ja ja
Hageanlegg, utvendig basseng, gjerde, brygge og flaggstang ja ja
Fullverdigaranti** ja ja
Ansvarsforsikring ja ja
Rettshjelp ja ja
Naturskade (skred, storm, flom mm) ja ja
Brann ja ja
Vann ja ja
Innbrudd ja ja
Følgeskader av utette våtrom ja ja
Skade på våtrom som følge av håndverkerfeil inntil 10 år nei ja
Følgeskader av utette yttertak som er inntil 40 år gamle nei ja
Skadedyr nei ja
Kunstnerisk utsmykning nei ja
Følgeskader av håndverkerfeil på inntil 10 år nei ja
Følgeskader på grunn av utett yttervegg nei ja
Skade på over 75 % av bygningsverdien anses som totalskade og du får bygget opp hytta slik den var, uten fradrag for alder og slitasje nei ja
Sopp-, råte- og insektskader Tillegg Tillegg
 
* Dekker tap av leieinntekt/tap når egen hytte ikke kan brukes (25 000 kr på Standard og ubegrenset på Topp).
** Ved totalskade får du bygget opp hytta slik den var, uten fradrag for alder og slitasje.
Til Fritidsbolig