Meny

Fritidsbolig

Hytteforsikringen dekker
  Basis Best
Forsikring på bygning (herunder hageanlegg, gjerde, flaggstang m.m.) ja ja
Erstatningsansvar ja ja
Rettshjelp ja ja
Utgifter til riving, rydding og bortkjøring
Tapt leieinntekt
Oppfylling av pulverapparat
Utgifter til utrykning etter utløst alarm
ja ja
Skade som skyldes andre dyr enn egne kjæledyr nei ja
Skade som skyldes sopp og råte nei ja
Følgeskade av vanninntrenging gjennom utett tak nei ja
Følgeskade som skyldes sviktende drenering
nei
ja
Kunstnerisk utsmykking nei
ja
Tilpasse fritidsbolig dersom noen i familien utsettes for ulykke nei ja
Dekningsgaranti nei ja
Til Fritidsbolig