Meny

Husforsikring

Husforsikring dekker:
  Hus
Basis
Hus
Best
Forsikring på bygning (herunder hageanlegg, gjerde, flaggstang m.m.) ja ja
Erstatningsansvar
ja ja
Rettshjelp ja ja
Skade som skyldes andre dyr enn egne kjæledyr nei ja
Utgifter til riving, rydding og bortkjøring
Tapt husleieinntekt
Oppfylling av pulverapparat
Utgifter til utrykning etter utløst alarm
ja ja
Utleieforsikring (dersom du har informert selskapet om utleie i egen bolig) ja ja
Sopp- og råteskade
nei ja
Følgeskade av vanninntrenging gjennom utett tak nei ja
Følgeskade som skyldes sviktende drenering
nei ja
Kunstnerisk utsmykking nei ja
Tilpasse bolig dersom noen i familien utsettes for ulykke nei ja
Dobbel Boligforsikring - Dekning av renteutgifter ved usolgt bolig nei ja
Dekningsgaranti nei  ja
Til Husforsikring