Meny

Anti-hvitvasking arbeid og bekjempelse av terrorfinansiering

Vi arbeider systematisk for å forhindre at DNBs produkter og tjenester benyttes til kriminell aktivitet, og DNB skal være aktøren med størst tillit til å levere banktjenester i en moderne digital økonomi. 

Hvordan jobber vi med å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering?

Hvitvasking er å sikre utbytte fra straffbare handlinger og integrere det i den legale økonomien. Formålet er å få det til å se ut som utbyttet er tjent på lovlig måte, og skjule at det stammer fra kriminalitet. 

I DNB er det over 400 mennesker som arbeider med å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Det inkluderer alt fra dataspesialister, bankspesialister og etterretningsanalytikere til erfarne etterforskere. En rekke store prosjekter er gjennomført de siste årene for å styrke antihvitvaskingsarbeidet.Hver eneste dag går det mer enn sju millioner transaksjoner til og fra kontoer i DNB.

Dermed screenes millioner av transaksjoner gjennom vår elektroniske overvåking, som fanger opp uregelmessige transaksjoner. Dersom systemer og manuelle rutiner fanger opp betalinger vi ikke forstår bakgrunnen for, vil vi iverksette intern undersøkelse. Vi har lav terskel for å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. I 2019 utredet vi over 5000 forhold som kunne indikere hvitvasking, og sendte over 1800 rapporter til Økokrim. Det er Økokrim som etterforsker om noe er ulovlig.

De siste årene har vi gjennomført en rekke tiltak for å styrke arbeidet med etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket:

  • Totalt har vi 400 ansatte som jobber med å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.
  • Vi har jobbet systematisk for å styrke fagkompetansen i førstelinjen og kvalitetsmiljøene, i tillegg til at det er innført tiltak for å styrke den daglige oppfølgingen av antihvitvaskingsarbeidet (AML).
  • Ansatte som arbeider med antihvitvasking i DNB får regelmessig opplæring i hvitvaskingregelverket. 
  • Kundeporteføljer og kundeinformasjon blir løpende gjennomgått og fulgt opp. 
  • Våre IT-systemer overvåker alle transaksjoner, og vi har de siste årene investert tungt i å oppgradere denne overvåkingen. 
  • DNB har samlet og forsterket fagkompetanse innen områdene dataanalyse, sanksjoner, antikorrupsjon, utredning og transaksjonskontroll i en ny divisjon – Group AML.
  • Group Compliance er etablert som eget område med konserndirektøren for Compliance som medlem av konsernledelsen. 
  • Økt ledelsesfokus, i tillegg til at det er også innført obligatoriske e-læringskurs i antihvitvasking og bekjempelse av terrorfinansiering for alle ansatte i DNB.

Standard for anti-hvitvasking og anti-terrorfinansiering

Anti-hvitvaskingsarbeidet er godt forankret i vår styringsdokumentasjon.