Meny

Sparing og pensjon

Åpne BSU

Hvordan selge fondsandeler?

Du kan enkelt selge fond i nettbanken din (PC). Gå til «Sparing og investering» og «Selg fond» fra hovedmenyen. Velg fondet du ønsker å selge. Du kan selge hele verdien eller en ønsket verdi. Bekreft salget.

Hvordan oppretter jeg VPS konto?

Du får automatisk VPS konto dersom du bestiller aksjehandel hos oss.

» Bli aksjehandelskunde og få VPS konto (PC versjon)

Hvordan kjøpe fond?

Fond er smart for deg som skal spare langsiktig. I aksjefond kan du over tid forvente fire til seks prosent høyere avkastning enn risikofri rente. Vårt beste råd er å spare i fond hver måned og å spare langsiktig.

» Se våre fond (PC versjon)

Når kommer pengene inn på konto, når jeg selger fondsandeler?

Andelene blir innløst første virkedag etter at ordren er registrert, med kursen som er gjeldene den dagen. Deretter tar det tre til fire virkedager før pengene kommer inn på kontoen din.

Hvor mye skatt må jeg betale av fondstjenesten?

Realisert kursgevinst i fond kommer til beskatning det året andelene selges, og beskattes som ordinær kapitalinntekt, altså 22 prosent. Renteinntekter fra rentefond beskattes årlig på lik linje med bankkonto

Hvordan flytte BSU kontoen min til DNB?

BSU kan flyttes over i sin helhet til BSU i DNB, gebyrfritt.

» Fyll ut flytteskjema

Hvordan avslutte BSU kontoen min?

Du kan avslutte BSU kontoen din i nettbanken. Gå til "Dagligbank og lån" og "Avslutte konto". Klikk på "Avslutte BSU". Du vil få en bekreftelse på e-post når konto er avsluttet.

Når du avslutter BSU kontoen din, må du huske på at det ikke er mulig å åpne ny konto av samme type senere, heller ikke i annen bank.

Hvordan overføre fra BSU til brukskonto?

Du kan ta ut det du har satt inn på BSU i år under "Dagligbank og lån" og "Overføre egne kontoer", i nettbanken. Husk at skattefradraget beregnes ut fra saldo pr 31.12 så sett pengene inn igjen i god tid før dette dersom du vil ha skattefradraget.

Kan BSU midlene benyttes på oppussing/vedlikehold?

Nei, du kan ikke bruke pengene til oppussing, dette selv om boligen er ny.

Hva kan jeg bruke oppsparte BSU midler til?

Pengene du sparer i BSU skal i hovedsak benyttes til kjøp av ny, fast bolig eller til å nedbetale lån på bolig som du har kjøpt etter at BSU ble opprettet.

Tar du ut midler spart i BSU og benytter dem til annet enn godkjent formål, regnes dette som kontraktsbrudd og BSU-avtalen opphører. Banken kan da avslutte BSU-kontoen din og overføre resterende saldo til brukskonto. Skattemyndighetene vil kreve at du tilbakebetaler skattefradragene du har fått.

Hva skjer med BSU kontoen ved fylte 33 år?

BSU kan bli stående ved oppnådd maksimal sparing eller etter fylte 34 år så lenge man ønsker. Du kan fritt disponere renter som påløper fra og med det inntekståret du fyller 34 år.

Må jeg skatte av rentene som påløper på BSU?

Spareinnskuddet er skattepliktig formue. Renter av spareinnskuddet er skattepliktig inntekt i det året rentene påløper.

Kan BSU midlene benyttes til bolig i utlandet?

Ja, det er ingen begrensning for hvor boligen ligger så lenge det er en fast bolig der du selv skal bo.