Meny

Konto

Åpne kontoAvslutte konto

Hvor finner jeg kontoutskrift og kvittering?

 • Kontoutskrift får du månedlige tilsendt til postkassen i nettbanken din eller per post. Kopi av eldre kontoutskrifter finner du under "Dagligbank og lån" og "Arkiv".

 • Kvittering på betalinger finner du i nettbanken under "Dagligbank og lån" og "Utførte betalinger". Ønsker du kvittering på betalinger gjort med kort må du bruke kontoutskrift. Du kan også finne den enkelte betalingen under "Dagligbank og lån" og "Min økonomi".

Hvordan åpne felleskonto?

En av dere kan opprette ny konto i nett - eller mobilbanken. Deretter kan kontoeier legge til den andre som disponent via "Dagligbank og lån" og "Disponenter" (benytte personens fødselsnummer).

» Åpne felleskonto

Hvordan gjøre uttak fra sparekonto?

Du kan gjøre uttak fra sparekontoen i nettbanken under "Dagligbank og lån" og "Betale til en". Velg sparekonto i nedtrekksmenyen.

Hvordan kan jeg disponere en bedriftskonto i min privat nettbank?

For å disponere en bedriftskonto i din privat nettbank, må dere fylle ut dette skjema.

Hvordan hjelpe andre?

I ulike livsfaser kan det oppstå behov for å få hjelp. En disponent kan hjelpe til med betalinger, regninger, utskrifter og lignende. Husk at det er ikke tillatt å benytte andres BankID.

Hvordan gi andre fullmakt til å disponere min konto?

Du kan legge til og slette disponenter selv i nettbanken din.
 • Velg "Innstillinger" og "Disponenter" i hovedmenyen
 • Legg til personen som skal disponere kontoen din (benytt personens fødselsnummer)
Bruker du ikke nettbank, kan du fylle ut dette skjemaet og sende til oss per post. Skjemaet må signeres av kontoeier selv og skal bevitnes av to myndige personer. Vitnene kan ikke være ektefelle/samboer, foreldre til eller barn/barnebarn av disponenten.

Hva vil disponenten får tilgang til?

Disponenten vil få tilgang til å betale fra kontoen, og se transaksjoner (kontoutskrifter m.m.), også for tiden før han ble disponent.

Hvordan bestiller jeg kort til disponenten?

Først må du legge til disponenten i nettbanken (fullversjonen) under fanen "Innstillinger" og "Disponenter". Kontoeier eller disponenten kan så bestille nytt kort i mobilbanken under "Kort",  "Bestille kort" og "Bestille ekstra/nytt kort". Deretter sendes kortavtalen til elektronisk signering i nettbanken til begge parter. Hvis ikke begge har BankID blir avtalen sendt per post.

Hvordan åpne konto til barnet mitt?

Hos oss kan foreldre raskt og enkelt etablere et kundeforhold til barn og ungdom ved bruk av BankID (anbefaler å benytte PC).

» Bli kunde 0 til 10 år > Barnas sparekonto
» Bli kunde 10 til 15 år > Mitt Første kort
» Bli kunde 15 til 18 år > Ungdomskortet

Hvis vergene/foreldrene ikke har mulighet til å signere med BankID, må etableringen skje ved å fylle ut skjema for bli kunde uten BankID.

Hva kreves av dokumentasjon for å opprette kundeforhold til barn?

Barnets verger må være legitimert med pass i banken. I tillegg må laste opp et bilde av barnets fødselsattest (norsk) eller Bekreftelse på foreldreansvar.

Må begge foreldrene være kunder i DNB for å åpne konto til barnet?

Barnet og begge foreldrene må være kunde i DNB for å opprette kundeforhold til barnet.

Når kan barn få eget kort?

Hos oss kan barn som har fylt 6 år få et gratis Visa-kort.

Hvordan åpner jeg ny depositumskonto?

Utleier bestiller depositumskontoen i nettbanken sin under "Dagligbank og lån" -> "Åpne konto" -> "Åpne depositumskonto".

Når bestillingsskjema er ferdig utfylt og leiekontrakt er lastet opp, vil kontoavtalen bli sendt til elektronisk signering i nettbanken til både utleier og leietaker.

Hvor mye koster det å opprette en depositumskonto?

Det koster 500 kroner å opprette kontoen i nettbanken og 1250 kroner på bankkontor. Etableringskostnadene skal betales av utleier dersom ikke annet er avtalt.

Må både utleier og leietaker være kunder i DNB for å åpne depositumskonto?

Ja, forutsetningen for å åpne depositumskonto er at begge parter er eller må bli kunder i DNB og være over 18 år.

Leietager er ikke kunde av DNB, kan vi likevel opprette depositumskonto?

Er ikke leietaker eksisterende kunde, kan han/hun bli kunde med BankID fra sin hovedbankforbindelse her.

Hvordan avslutte depositumskonto?

Ved frigivelse av depositumskonto må det foreligge skriftlig samtykke fra utleier. Vi anbefaler at utleier og leietaker å fylle ut hvert sitt avslutningsskjema, uavhengig om det er krav i depositumet eller ikke. Dette kan sendes inn fra nettbanken. Bruk denne lenken for å logge inn og komme rett til skjemaet.

Hvor lang tid tar det fra jeg avslutter depositumskontoen til jeg har pengene på konto?

Dersom utleier ikke har krav til depositumet vil pengene utbetales til leietaker fortløpende etter at utleier har bedt om frigivelse.

Utleier og leietaker er uenige om fordelingen av depositumsbeløpet. Hva nå?

For utleier:
Du må sendes inn webskjema fra nettbanken med følgende informasjon:
 • Depositumskontonummer
 • Dato for avsluttet leieforhold
 • Skyldig beløp, skyldig forfalt husleiebeløp og periode det gjelder for
 • Ditt kontonummer for innbetaling av husleie
 • Ditt kontonummer for innbetaling av krav
 
For leietaker:
Du må sendes inn webskjema fra nettbanken med følgende informasjon:
 • Depositumskontonummer
 • Dato for avsluttet leieforhold
 • Fordeling av depositumsbeløpet
 • Ditt kontonummer for eventuell utbetaling av depositumsbeløpet
 
Banken sender skriftlig varselbrev til motparten med svarfrist.

Jeg er uenig og ønsker å reise søksmål. Hvor skal jeg melde saken?

For leieobjekt i Oslo, Trøndelag, eller enkelte kommuner i Vestland og Viken skal søksmål reises ved å bringe saken inn for Husleietvisteutvalget.  
 • Følgende kommuner i Vestland: Alver, Austrheim, Askøy, Austevoll, Bergen, Bjørnafjorden, Bømlo, Eidfjord, Etne, Fedje, Fitjar, Kvam, Kvinnherad, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Stord, Sveio, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Voss og Øygarden.
 • Følgende kommuner i Viken: Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Eidsvoll, Enebakk, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lillestrøm, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Nordre Follo, Rælingen, Ullensaker, Vestby og Ås.
 
For leieobjekt i andre fylker og næringslokaler reises søksmål til Forliksårdet.