Meny

Betale og overføre

IBAN og BIC/SWIFT
Finn ditt IBAN-nummer: IBAN-kalkulatoren

DNBs BIC/SWIFT: DNBANOKK
Adresse: DNB Bank ASA, 0021 Oslo

Hva er ekspressbetaling?

Ekspressbetaling er en haste-betaling som kan utføres i nettbanken. Ekspressbetaling må registreres og godkjennes innen kl 15.00, mens en ordinær betaling må registreres og godkjennes innen kl 14.30.
 
Kreditering av mottakers konto kan ta flere dager avhengig av rutinene i mottakers bank, selv om du sender en ekspress-betaling innland. Ekspressbetaling anbefales derfor kun brukt når du trenger en gyldig kvittering med dagens dato, eller betalingen er av en slik karakter at rentedato er viktig etter at fristen for en ordinær betaling har gått ut.

Hvordan kan jeg utbetale lønn?

Du kan selv legge inn lønn, liste eller enkel, i bedriftsnettbanken.
 • Velg «Betaling» og «Betale lønn» i hovedmenyen.
 • Lønn kan betales fra norske, svenske og danske kontoer.

Hvordan kan jeg betale regninger med AvtaleGiro?

AvtaleGiro er en avtale mellom deg og betalingsmottaker for automatisk betaling av dine regninger. Etter at avtalen er opprettet, blir de faste regningene betalt direkte fra bedriftskontoen på forfallsdato.

» Bestillingsskjema for AvtaleGiro

Hvordan sletter jeg en betaling som ligger til forfall?

1. Velg «Betalingsoversikt» i hovedmenyen
2. Velg betalinger du ønsker å slette
3. Trykk «Slett»

Husk at utførte betalinger ikke kan slettes.

Hvor finner jeg detaljer om utbetalinger i mobilbanken?

Du finner betalinger ved å velge «Betalingsoversikt» i hovedmenyen.

Hvordan fungerer en skattetrekkskonto?

Skattetrekkskonto kan kun brukes til betaling av skatt og arbeidsgiveravgift. Du beregner selv og overfører beløpet som skal inn på kontoen. Du kan ikke internoverføre eller utbetale moms fra denne kontoen.

Har du ved en feil overført penger til skattetrekkskontoen, må du søke Kemnerkontoret om å frigi pengene.

Skattetrekkskonto åpner du selv i bedriftsnettbanken.

Kan jeg internoverføre mellom kontoer i forskjellig valuta?

Du kan internoverføre mellom forskjellige valutakonto, men behandlingstid vil være som en ordinær utlandsbetaling pga. vekslingen.

Hvor finner jeg bilag?

» Se forklaringsfilm - Hvordan finne bilag

Du kan enkelt hente bilag i bedriftsnettbanken.

1. Velg «Konto» og «Ny kontoinformasjon» i hovedmenyen.
2. Velg konto, så finner du transaksjoner med direkte lenke til bilag.

Hva er IBAN og BIC/SWIFT?

IBAN (International Bank Account Number) er en internasjonal standard for bankkontonummer.

BIC står for Bank Identifier Code og er en kode som identifiserer en bestemt bank. Dette kalles også SWIFT.

Du skal bruke BIC/SWIFT når du betaler til utlandet og når du mottar betaling fra utlandet.

Har du mottatt en faktura, finner du BIC/SWIFT der. Eventuelt kan du ta kontakt med den du skal betale til eller banken deres.

Hvor lang tid tar det før mottaker får pengene ved en utenlandsbetaling?

Betalingstype EU/EØS land Øvrige land
Europa-betaling 1-2 bankdager 1-7 bankdager
Øvrige betalinger normal 2-4 bankdager 2-8 bankdager2
Øvrige betalinger ekspress 0-2 bankdager1 2-8 bankdager2

1) I mottakerlandets valuta, EUR/USD.
2) Unntak: Algerie, Bangladesh, Brasil, Eritrea, Etiopia, India, Kenya, Liberia, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tanzania, Nigeria. Til disse landene bestreber vi oss på å levere betalingen innen 15 bankdager, men pga bankforholdene i nevnte land må vi ta forbehold om at overføringen kan ta lengre tid.

» Full oversikt over innleveringsfrister, valutering og fremføringstider finner du på våre nettsider

Hva koster det å gjennomføre en utenlandsbetaling?

» Prisliste for betalinger til/fra utlandet

Omkostninger ved bank i utlandet kan komme i tillegg.

Jeg venter en betaling fra utlandet. Hvor lang tid tar det?

Hvordan betaler jeg til USA, Canada, Sør-Afrika eller Australia?

USA, Canada, Australia og Sør-Afrika har ikke innført IBAN. Du må derfor oppgi mottakers vanlige bankkontonummer. USD til USA: I tillegg til mottakers konto må du oppgi enten nasjonal bankkode (Fedwire eller ABA-nummer), eller BIC (SWIFT-adresse). Canada, Australia og Sør-Afrika: I tillegg til mottakers konto må du oppgi både BIC og nasjonal bankkode.

Hvordan betaler jeg til utlandet i nettbanken?

1. Klikk «Betaling» i hovedmenyen

2. Klikk «Betale utland»

Europa-betaling benyttes:

 • for betaling i EUR eller mottakerlandets valuta til europeiske land

» Til disse landene kan du benytte Europa-betaling

Øvrige betalinger benyttes:

 • for betaling til land utenfor Europa
 • til Europa, når Europa-betaling ikke kan benyttes

Hvordan finner jeg mitt IBAN-nummer og bankens BIC/SWIFT?

 • Finn ditt IBAN nummer ved hjelp av IBAN-kalkulatoren
 • DNB sin BIC/SWIFT: DNBANOKK
 • Adresse: DNB Bank ASA, 0021 Oslo

Hvilke opplysninger trenger jeg for å kunne motta en betaling fra utlandet?

1. Avsender benytter ditt IBAN nummer

» Finn ditt IBAN nummer

2. Avsender må benytte DNBs BIC/SWIFT: DNBANOKK

3. Navn og adresse for din konto

Hvilke opplysninger trenger jeg for å utføre en utenlandsbetaling?

 • Mottakers konto. IBAN kreves ved betalinger til Europa og noen land utenfor Europa.
 • Mottakerbankens BIC/SWIFT-adresse
 • Mottakers navn og adresse
 • Valutasort du ønsker å betale i
 • Informasjon til Valutaregisteret for beløp over 100 000 kroner. Myndighetene krever informasjon om transaksjoner til utlandet som er større enn 100 000 kroner. Dette er et ledd i å forhindre hvitvasking.
Om mobilbankenTil Hjelp og kundeservice