Meny

Reiseforsikring Best

familie p stranda
Som Private Banking-kunde har du reiseforsikring Best inkludert som en av dine faste kundefordeler. Kort med polisenummer finner du innlogget i nettbanken under "Dine kundefordeler". Husk å ta med kortet når du er på reise.
Reiseforsikring Best
Med reiseforsikring Best får du komplett helårs reiseforsikring som gir deg ekstra trygghet på alle typer reiser inntil 90 dager. Det er mulig å kjøpe utvidelse av reisevarighet til maks 6 måneder.
For hele familien
Forsikringen gjelder reiser i hele verden og omfatter deg og samtlige av dine faste husstandsmedlemmer. Med faste husstandsmedlemmer menes ektefelle, samboer, registrert partner og barn frem til fylte 20 år med felles adresse i folkeregisteret.

» Forsikringsbevis Private Banking
» Vilkår reiseforsikring Best
Ny alarmsentral: SOS International
Telefon +47 22 96 50 45. Alle sykehusinnleggelser og eventuelle endringer av hjemreise som skyldes sykdom skal avklares med selskapetog/eller SOS International på forhånd. Dette gjelder også de tilfellene hvor utgiftene til sykehusopphold/behandlingantas å overstige 5 000 kroner.